Polski Portal Morski
Aktualności

Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM)

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o przystąpieniu do 21-dniowych konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich. Zapraszamy do złożenia swoich uwag i wniosków do konsultowanych projektów dokumentów.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich.

Projekty dokumentów zostaną opublikowane również na stronie internetowej www.chronmorze.eu,

a wersja papierowa tego dokumentu dostępna będzie do wglądu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie przy ul. Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa (V piętro, pokój nr 5.5).

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 30 sierpnia 2021 r. włącznie:

  • wysyłając wiadomość e-mail na adres: konsultacje.soos@chronmorze.eu,
  • pisemnie, przesyłając uwagi na adres pocztowy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa,
  • ustnie do protokołu w sekretariacie Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przy ul. Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa (V piętro),
  • elektronicznie pod adresem https://chronmorze.eu/soos-konsultacje.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Aktualne informacje o projekcie i konsultacjach społecznych są dostępne na stronie www.chronmorze.eu.

Źródło/fot.: Wody Polskie

Zobacz podobne

Baltic Pipe: wszystkie rury dla podmorskiej części gazociągu wyprodukowane

KD

NBP wprowadza monetę kolekcjonerską na 100-lecie Portu Gdynia

BS

Rampa ms „Estonia” wydobyta na powierzchnię

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie