Polski Portal Morski
Aktualności

Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację meteorologiczno-hydrologiczną w kraju

Prognozowane są opady deszczu w całej Polsce, dla większości regionów IMGW-PIB wydało ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne. Bieżące komuniaty znajdują się w serwisie https://meteo.imgw.pl/ Ekipy terenowe Wód Polskich pozostają w gotowości, kontrolują stan urządzeń wodnych oraz poziom wody w rzekach w regionach, gdzie spodziewane są największe opady. Centra Operacyjne monitorują sytuację, są w stałym kontakcie ze strażą pożarną i innymi służbami, by na bieżąco reagować w sytuacjach, gdy pojawi się zagrożenie podtopieniami i powodziami.

30.08.2021 r. Aktualizacja z godz. 15.00. Sytuacja w Małopolsce

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły odnotowano intensywne opady atmosferyczne. Najwyższe dobowe sumy opadów powyżej 50 mm odnotowano w zlewniach: Górnego i Środkowego Dunajca do 82,7 mm (stacja Roztoka) oraz w zlewni Raby do 53,8 mm (stacja Turbacz). Opady powyżej 40 mm odnotowano także w zlewni Stradomki, Uszwicy, Popradu oraz Białej Tarnowskiej.

Na  rzekach i potokach regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich i wysokich. W związku ze spływem wód opadowych odnotowano przekroczenia stanów alarmowych oraz ostrzegawczych głównie w zlewniach: Górnej Soły, Raby, Górnego i Środkowego Dunajca, Szreniawy, Uszwicy, Dunajca oraz Białej Tarnowskiej. Najwyższe dobowe wzrosty odnotowano na Białej Tarnowskiej do 383 cm w profilu Ciężkowice, na Uszwicy do 330 cm w profilu Okocim (LSOP), na Stradomce do 312 cm w profilu Łapanów-Rynek (LSOP). Wzrosty powyżej 100 cm odnotowano także punktowo na Rabie oraz na Dunajcu i jego dopływach. Nieliczne spadki wystąpiły lokalnie do 22 cm na Wiśle w profilu Koło oraz na Czarnej Staszowskiej do 19 cm (profil Połaniec).

Wśród występujących zdarzeń w ciągu ubiegłej doby związanych z występującymi opadami, odnotowano:

  • Potok Hubenicki w Gminie Gręboszów – zlokalizowano zator utrudniający spływ wody. Pracownicy Wód Polskich przystąpili do udrożnienia zatoru przy udziale Grupy Wsparcia Technicznego Nadzoru Wodnego w Proszowicach. Nie odnotowano innych zgłoszeń.
  • Stradomka – rzeka wystąpiła z koryta w międzywalu w Łapanowie. Sytuację monitorują pracownicy Nadzoru Wodnego w  Bochni. Stradomka w Wieruszycach wystąpiła z brzegów na pola uprawne.
  • Łososina – w wyniku podniesionych stanów wód podtopiona została droga krajowa nr 75 w miejscowości  Witowice Dolne. Policja i Straż Pożarna są na miejscu, ruch drogowy kierowany jest na objazdy. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Limanowej są w terenie, aby na bieżąco monitorować sytuację w zlewni Łososiny.
  • Nidzica – Nadzór Wodny w Kazimierzy Wielkiej otrzymał zgłoszenie o podtopieniu pola uprawnego w miejscowości Rzędowice w gminie Kozłów. Pracownicy Wód Polskich przeprowadzą wizję w terenie

Informacja o zbiornikach

Zbiorniki przeciwpowodziowe zarządzane przez Wody Polskie posiadają rezerwy powodziowe, niwelując nadmiar dopływających do zbiorników wód z górnych partii zlewni. Ich praca kontrolowana jest w sposób ciągły i dostosowywana na bieżąco do prognoz i rozwoju sytuacji hydrologicznej.
Aktualnie Zbiornik Dobczyce dysponuje 89% rezerwy powodziowej, zbiornik Świnna Poręba 98% rezerwy powodziowej, zbiornik Tresna 95% rezerwy powodziowej, co wskazuje, że zbiorniki są przygotowane na kolejne fale opadów.
Na pozostałych zbiornikach rezerwy są większe lub równe wielkością określonym w instrukcjach gospodarowania wodą. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich.


Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna 30.08.2021

Stan na godz. 8.00

Stany alarmowe: 1: Górna Wisła 1

Stany ostrzegawcze 23: Górna Wisła 16, Narew 2, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 1, Górna i Środkowa Odra 2, Ujście Odry 1

W ciągu minionej doby opady deszczu występowały w Polsce południowej – Małopolska, Podkarpacie oraz północnej – Pomorze, a największe na stacjach: Roztoka (Dunajec) 82,7 mm, Wolin (Cieśnina Dziwna) 75,9 mm, Hala Gąsienicowa (Dunajec) 69,4 mm, Huta (Kamienica) 67,8 mm, Limanowa (Łososina) 65,4 mm, Polana Chocholowska (Dunajec) 62,2 mm, Rozdziele (Raba) 62,5 mm. Na 70 stacjach odnotowano opady 30-60 mm.


Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna 27.08.2021

Stan na godz. 8.00

Brak stanów alarmowych

Stany ostrzegawcze 9:

Dorzecze Wisły 6: San 1, Wisła od Sanu do Narwi 3, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 1

Dorzecze Odry 3: Górna i Środkowa Odra 2, Ujście Odry 1

W ciągu minionej doby opady deszczu występowały w całej Polsce. W większości obszaru poniżej 10 mm. Miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum powyżej 10 mm. Opady powyżej 20 mm odnotowano na stacjach: Mazańcowice (Wapienica) 27,9 mm, Rybnik-Stodoły (Ruda) 23,8 mm, Rębiszów (Skitnica) 20,3 mm, Borkowo (Wkra) 21,3 mm, Gryfino (Odra) 21,7 mm.


Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna 26.08.2021

Stan na godzinę 8.00

Stany alarmowe: 1: San 1

Stany ostrzegawcze: 8: Górna Wisła 1, Wisła od Sanu do Narwi 2, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 2, Górna i Środkowa Odra 2

W ciągu minionej doby opady deszczu występowały w całej Polsce. Opady powyżej 10 mm odnotowano miejscami w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim i świętokrzyskim. Opady powyżej 20 mm zanotowano na stacjach: Święty Krzyż (Pokrzywianka) 35 mm, Darłowo (Wieprza) 25,8 mm, Łeba (Łeba) 23,3 mm.


Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna 25.08.2021

Stan na godzinę 8.00

Stany alarmowe: 1: Górna Wisła 1

Stany ostrzegawcze: 12:

Dorzecze Wisły 7: Górna Wisła 1, San 1, Wisła od Sanu do Narwi 2, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 2

Dorzecze Odry 5: Górna i Środkowa Odra 5

W ciągu ostatniej doby opady występowały głównie w południowo-wschodniej części kraju. Najwyższe sumy odnotowano na stacjach: Ostrzeszów (Dąbrówka) 66,7 mm, Borzęcin (Uszwica) 54,8 mm, Hala Gąsienicowa (Dunajec) 52,6 mm, Bezek (Wieprz) 50,4 mm, Puławy (Wisła) 49,5 mm, Lublin Radawiec (Bystrzyca) 45,8 mm.

Dzisiaj największe opady sięgające 20 mm prognozowane są na północy, na pozostałym obszarze kraju nie powinny przekraczać 5 mm.


Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna 24.08.2021

Stan na godzinę 8.00

Stany alarmowe: 4: Górna i Środkowa Odra:4

Stany ostrzegawcze: 10: Górna Wisła 1, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 1, Górna i Środkowa Odra 6, Ujście Odry 1

W ciągu minionej doby opady występowały w całym kraju, najintensywniejsze w południowo-zachodniej części kraju, w województwach dolnośląskim i lubuskim.  Najwyższe sumy odnotowano na stacjach: Borowice (Kacza) 96,1 mm, Walim (Walimka) 83,9 mm, Babimost (Gniła Obra) 73,6 mm, Radzyń (Obrzyca) 73,2 mm, Wysokie (Pór) 70,6 mm, Przesieka (Podgórna) 70,4 mm, Puławy (Wisła) 67,2 mm. Łącznie było 15 stacji z opadem powyżej 50 mm.

Dziś spodziewany jest dalszy ciąg opadów w południowej Polsce. W ciągu dnia front będzie przemieszczać się na wschód. Największe sumy dobowe prognozuje się dla województwa lubelskiego – do 60 mm.


Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna 23.08.2021

Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą zorganizował robocze spotkanie z Dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, poświęcone sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w poszczególnych regionach wodnych.

Zgodnie z zapowiedziami IMGW, padać będzie na obszarze całego kraju. Najintensywniejsze opady deszczu spodziewane są dzisiaj i jutro w województwie lubelskim i lubuskim. Miejscowo może spaść do 100 mm opadu burzowego. Pas niżu z opadami ma przechodzić ze wschodu na zachód, koncentrując się głównie w południowo-centralnej Polsce. Prognozy zmieniają się dynamicznie i ostrzeżenia meteorologiczno-hydrologiczne w niektórych miejscach są podnoszone.

W województwie lubuskim wydano ostrzeżenia meteorologiczne 3 stopnia na wystąpienie intensywnych opadów deszczu oraz silnego deszczu z burzami. Miejscowo może spaść od 40 do 90 mm deszczu.

Ostrzeżenia meteorologiczne 2 stopnia na intensywne opady deszczu wydano również dla województw lubelskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego oraz południowej części dolnośląskiego. Lokalnie może spaść od 40 do 70-80 mm deszczu.

Ogólna sytuacja hydrologiczna w kraju jest stabilna. Większość rzek ma niskie albo średnie stany wód. Punktowo przekroczone są stany ostrzegawcze. Ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia na wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych wydano dla zlewni rzek województwa dolnośląskiego oraz południowej części województwa lubuskiego i południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego.

Wszystkie zbiorniki zarządzane przez Wody Polskie pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i mają dużą rezerwę powodziową. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pozostają w gotowości, gospodarowanie wodą w zbiornikach jest dostosowywane do aktualnie panujących warunków i sytuacji.

– „W tym roku doświadczyliśmy już ekstremalnych zjawisk pogodowych i mierzyliśmy się z problemami, które stwarzają. Aktualnie mamy normalny okres deszczowy, które może pomóc z sytuacją suszową, gdyż na wielu rzekach notujemy niskie i średnie stany wód. Tym niemniej, nie można mieć całkowitej pewności że opady nawalne już nie wystąpią, dlatego musimy uważne śledzić pogodę i pozostawać w gotowości do akcji.” – podsumował Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą – Krzysztof Woś.

Bieżące prognozy meteorologiczne i hydrologiczne, w tym wydane przez IMGW ostrzeżenia są na stronie: meteo.imgw.pl

Źródło: Wody Polskie fot.: trojmiasto.pl

Zobacz podobne

Turcja/ Prezydent Erdogan zainaugurował budowę Kanału Stambulskiego

KM

Naukowcy będą prowadzić badania archeologiczne i przyrodnicze nad Biebrzą

KM

Zbiornik na propylen już na placu budowy

Autor

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie