Polski Portal Morski
Aktualności

Giełdy krajów Trójmorza będą dalej mówić jednym głosem w UE

Trójmorze stanowi jedną trzecią terytorium i jedną czwartą społeczeństwa Unii Europejskiej, ale tylko 10 procent rynku kapitałowego, dlatego musimy jeszcze ściślej współpracować, aby nasze postulaty były słyszalne w ramach Wspólnoty – ocenili prezesi dziewięciu giełd z krajów Europy Środkowo-Wschodniej podczas drugiego dnia Konferencji Giełd Trójmorza w Warszawie.

Rozpoczynając drugi dzień II Konferencji Giełd Trójmorza Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, podkreślił wagę współpracy gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ich dalszym, dynamicznym rozwoju.

„Po transformacji ustrojowej Polska i inne państwa regionu wykonały ogromną pracę, chcąc jak najszybciej dołączyć do zachodniego systemu bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. Koncentrując się na integracji z NATO i UE odłożyliśmy relacje regionalne na dalszy plan. Dziś musimy nadrobić te zaległości, bazując na naszym wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturowym” – zaznaczył.

Paweł Jabłoński zwrócił uwagę, że współpraca między giełdami krajów Trójmorza może ułatwić powstanie infrastruktury cyfrowej, niezbędnej do realizacji celów w zakresie m.in. bezpieczeństwa energetycznego czy polityki klimatycznej.

Aktualnemu potencjałowi gospodarczemu regionu Trójmorza oraz perspektywom jego dalszego rozwoju poświęcona była prelekcja Pawła Nierady, wiceprezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. Podkreślał on, że Europa Środkowo-Wschodnia znajduje się na pograniczu między rynkami wschodzącymi a krajami rozwiniętymi, co czyni z niej obszar atrakcyjny inwestycyjnie.

„Kraje Trójmorza w ostatnich dekadach podążały podobną ścieżką konwergencji jak azjatyckie tygrysy. Wspólny potencjał ludzki i obszarowy tej inicjatywy, w połączeniu z nowymi inwestycjami, owocować będzie trwałym zwiększeniem poziomu rozwoju gospodarczego, niwelacją różnic pomiędzy naszą a zachodnią częścią kontynentu” – powiedział Paweł Nierada.

Jak podkreślał przedstawiciel BGK, dynamika wzrostu zależy od dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Aby utrzymać dotychczasową ścieżkę rozwoju, do 2030 roku należy przeznaczyć ok. 230 mld euro na projekty transportowe, zaś 88 mld euro – w energetykę. Łącznie zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne szacuje się na ok. 600 mld euro.

Drogą do pozyskania środków na realizację ambitnych celów państw tworzących Trójmorze jest rozwój ich rynków kapitałowych – poprzez aktywizację krajowej przedsiębiorczości i przyciąganie zagranicznych inwestorów. Dlatego na scenie pojawili się szefowie giełd w Bratysławie, Wiedniu, Pradze, Sofii, Bukareszcie, Budapeszcie, Lublanie oraz Zagrzebiu, aby zastanowić się nad wspólnymi celami i wyzwaniami, przed którymi stają gospodarki regionu. Moderujący debatę Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podkreślał, że przy dotychczasowej współpracy głos mniejszych giełd w skali europejskiej jest lepiej słyszalny.

„Bardzo cieszy fakt, że w kluczowych sprawach potrafimy mówić jednym głosem i lobbować w instytucjach unijnych za rozwiązaniami korzystnymi dla naszej części Europy. Posiadamy własną specyfikę, dlatego też propozycje Komisji Europejskiej dotyczące informacji skonsolidowanych dotknęłyby nas o wiele bardziej niż rynki i kraje Europy Zachodniej” – mówił Christoph Boschan, prezes giełdy w Wiedniu.

Z opinią tą zgodził się Patr Koblic, szef praskiej giełdy. Dodał, że warto rozważyć powołanie wspólnego zespołu koordynującego pracę giełd Trójmorza i przedstawiającego ich postulaty na forum międzynarodowym.

„Naszym celem jest utrzymanie unii rynków kapitałowych – a nie pełna integracja i konsolidacja. Nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Europy, mamy wiele różnych systemów prawnych i posiadamy indywidualne licencje. Musimy stale podkreślać, że stanowiska mniejszych giełd także powinny mieć znaczenie, a działając wspólnie – możemy osiągnąć naprawdę wiele” – zaznaczył.

Przykładem współpracy pomiędzy giełdami Trójmorza są wspólne indeksy grupujące wybrane spółki z zaangażowanych państw. Od 2019 powołano CEEplus, skupiający najbardziej płynne firmy z regionu. Za kalkulację i publikację indeksu CEEplus odpowiada największa z giełd regionu, czyli Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

źródło PAP/ fot. ecpp.org

Zobacz podobne

Miecznik na ostatniej prostej. Program czeka na podpis szefa MON

Autor

Praktyki podchorążych AMW na ORP Wodnik

BS

Okrętowa Grupa Zadaniowa na Zatoce Pomorskiej

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie