Polski Portal Morski
Aktualności Polska Morska TV Środowisko

Powstał kompleksowy system ochrony przeciwpowodziowej Oświęcimia i jego okolic

Wody Polskie zakończyły prace inwestycyjne na „Węźle Oświęcimskim”. Dzięki kompleksowemu systemowi ochrony przeciwpowodziowej, który obejmuje modernizację wałów, a także budowę i przebudowę pompowni zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego, w tym rejon Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Prace zwiększające bezpieczeństwo powodziowe ponad 12 tys. mieszkańców oraz Muzeum, które znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, realizowane były przez dwa lata. Wartość inwestycji wynosi 70 mln zł. W tym regionie zbiegają się zlewnie dwóch rzek, w związku z czym mieszkańcy narażeni są bardzo często na podtopienia. Woda wielokrotnie zagrażała również Muzeum Auschwitz-Birkenau. Szczególnie trudna sytuacja miała miejsce w 2010 r., kiedy pojawiły się podtopienia bezpośrednio zagrażające Muzeum. Wówczas Rada Muzeum apelowała o pilne dokończenie wzmacniania wałów przeciwpowodziowych. Realizacja tego projektu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej.

W uroczystym zakończeniu inwestycji uczestniczyli Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Monika Niemiec-Butryn oraz Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala.

Inwestycja ważna dla regionu

Zrealizowana inwestycja to przedsięwzięcie chroniące z jednej strony obszary o dużym znaczeniu gospodarczym: tereny przemysłowe i rolnicze oraz o dużym zagęszczeniu infrastruktury. Z drugiej zaś strony to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, których część jest objęta ochroną w ramach programu Natura 2000, jak również stanowiące dziedzictwo kulturowe o znaczeniu międzynarodowym, tak jak teren byłego obozu.

Prace na „Węźle Oświęcimskim” to wieloetapowa inwestycja, której celem jest ochrona przeciwpowodziowa blisko 12 tys. mieszkańców z powiatów chrzanowskiego i oświęcimskiego o powierzchni 33 km2. Inwestycja zwiększa również bezpieczeństwo powodziowe w rejonie byłego obozu nazistowskiego Auschwitz-Birkenau. Położenie Muzeum ma znaczący wpływ na jego zagrożenie powodziowe, w widłach dwóch rzek Soły i Małej Wisły z dopływającą Przemszą w Kotlinie Oświęcimskiej. Realizacja projektu polegająca na rozbudowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych i obiektów towarzyszących ochroni tereny byłego nazistowskiego obozu zagłady.

Projekt składa się z sześciu zadań

Inwestycja składała się z sześciu zadań, wśród których były m.in. budowa pompowni na potoku Pławianka, rozbudowa pompowni Gromiec, rozbudowa wałów rzeki Wisły i Soły oraz wiele działań towarzyszących.

  • Rozbudowa prawostronnych obwałowań rzeki Małej Wisły oraz obwałowań cofkowych potoku Pławianka, a także budowa pompowni Pławy wraz z wałem zamykającym pozwoliła na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Brzezinka i Pławy oraz poprawiła bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
  • Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Jankowice to poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów zawala w miejscowości Jankowice.
  • Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Soły w miejscowości Broszkowice, Babice i Bobrek to zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla okolicznych terenów.
  • Rozbudowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego na potoku Gromieckim wraz z rozbudową pompowni Gromiec stanowi ochronę przeciwpowodziową dla okolicznych terenów. Pompownia Gromiec to obiekt przeciwpowodziowy służący do odwadniania zawala, czyli  zlewni potoku Gromieckiego i Kopalnianka w okresach wysokich stanów  wód w korycie rzeki Wisły.
  • Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły wraz z wałami cofkowymi potoku Regulka w miejscowości Okleśna to poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów zawala gminy Alwernia.

Projekt w całości wpisuje się w cele i założenia Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu i działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Resized 20211115 104744

Źródło/fot.: Wody Polskie

Zobacz podobne

Wystawa „100-lecie Polskiej Administracji Morskiej” na Bulwarze Chrobrego w Szczecinie

Autor

Polsko-litewskie rozmowy o wspólnych inicjatywach transportowych

BS

Finał parkingowego przedsięwzięcia przy terminalu promowym w Świnoujściu

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie