Polski Portal Morski
Aktualności Polska Morska TV Środowisko

Powstał kompleksowy system ochrony przeciwpowodziowej Oświęcimia i jego okolic

Wody Polskie zakończyły prace inwestycyjne na „Węźle Oświęcimskim”. Dzięki kompleksowemu systemowi ochrony przeciwpowodziowej, który obejmuje modernizację wałów, a także budowę i przebudowę pompowni zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego, w tym rejon Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Prace zwiększające bezpieczeństwo powodziowe ponad 12 tys. mieszkańców oraz Muzeum, które znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, realizowane były przez dwa lata. Wartość inwestycji wynosi 70 mln zł. W tym regionie zbiegają się zlewnie dwóch rzek, w związku z czym mieszkańcy narażeni są bardzo często na podtopienia. Woda wielokrotnie zagrażała również Muzeum Auschwitz-Birkenau. Szczególnie trudna sytuacja miała miejsce w 2010 r., kiedy pojawiły się podtopienia bezpośrednio zagrażające Muzeum. Wówczas Rada Muzeum apelowała o pilne dokończenie wzmacniania wałów przeciwpowodziowych. Realizacja tego projektu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej.

W uroczystym zakończeniu inwestycji uczestniczyli Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Monika Niemiec-Butryn oraz Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala.

Inwestycja ważna dla regionu

Zrealizowana inwestycja to przedsięwzięcie chroniące z jednej strony obszary o dużym znaczeniu gospodarczym: tereny przemysłowe i rolnicze oraz o dużym zagęszczeniu infrastruktury. Z drugiej zaś strony to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, których część jest objęta ochroną w ramach programu Natura 2000, jak również stanowiące dziedzictwo kulturowe o znaczeniu międzynarodowym, tak jak teren byłego obozu.

Prace na „Węźle Oświęcimskim” to wieloetapowa inwestycja, której celem jest ochrona przeciwpowodziowa blisko 12 tys. mieszkańców z powiatów chrzanowskiego i oświęcimskiego o powierzchni 33 km2. Inwestycja zwiększa również bezpieczeństwo powodziowe w rejonie byłego obozu nazistowskiego Auschwitz-Birkenau. Położenie Muzeum ma znaczący wpływ na jego zagrożenie powodziowe, w widłach dwóch rzek Soły i Małej Wisły z dopływającą Przemszą w Kotlinie Oświęcimskiej. Realizacja projektu polegająca na rozbudowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych i obiektów towarzyszących ochroni tereny byłego nazistowskiego obozu zagłady.

Projekt składa się z sześciu zadań

Inwestycja składała się z sześciu zadań, wśród których były m.in. budowa pompowni na potoku Pławianka, rozbudowa pompowni Gromiec, rozbudowa wałów rzeki Wisły i Soły oraz wiele działań towarzyszących.

  • Rozbudowa prawostronnych obwałowań rzeki Małej Wisły oraz obwałowań cofkowych potoku Pławianka, a także budowa pompowni Pławy wraz z wałem zamykającym pozwoliła na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Brzezinka i Pławy oraz poprawiła bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
  • Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Jankowice to poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów zawala w miejscowości Jankowice.
  • Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Soły w miejscowości Broszkowice, Babice i Bobrek to zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla okolicznych terenów.
  • Rozbudowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego na potoku Gromieckim wraz z rozbudową pompowni Gromiec stanowi ochronę przeciwpowodziową dla okolicznych terenów. Pompownia Gromiec to obiekt przeciwpowodziowy służący do odwadniania zawala, czyli  zlewni potoku Gromieckiego i Kopalnianka w okresach wysokich stanów  wód w korycie rzeki Wisły.
  • Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły wraz z wałami cofkowymi potoku Regulka w miejscowości Okleśna to poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów zawala gminy Alwernia.

Projekt w całości wpisuje się w cele i założenia Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu i działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Resized 20211115 104744

Źródło/fot.: Wody Polskie

Zobacz podobne

Seefalke jak nowy!

BS

Promocja oficerska 6 – miesięcznego studium

BS

Zakończono demontaż maszyny TBM

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie