Polski Portal Morski
Aktualności Ministerstwo Turystyka

Senat skierował do Sejmu projekt ustawy ws. gmin nadmorskich

Senat w piątek skierował do Sejmu projekt noweli ustawy o obszarach nadmorskich RP. Nowe przepisy mają pozwolić nadmorskim gminom na przejęcie administrowania nad plażami do 10 lat.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało podczas piątkowych obrad 50 senatorów, 48 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz projekt noweli ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej trafi pod obrady Sejmu.

Stanisław Gawłowski (KO) podczas senackich prac nad przepisami tłumaczył, że projekt sprowadza się do tego, aby dać szansę nadmorskim gminom faktycznego zagospodarowania plaż. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pas techniczny, stanowiący sferę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu (np. plaża), jest obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu morskiego w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wykorzystywanie tego pasa w inny sposób możliwe jest wyłącznie za zgodą właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego, wydaną w drodze decyzji, która jednocześnie określa warunki takiego wykorzystania.

„Bez zgody dyrektora urzędu morskiego organy samorządu gminnego nie mają możliwości prowadzenia na plaży żadnej zorganizowanej działalności służącej celom turystycznym, rekreacyjnym, sportowym czy kulturalnym, a ich udział w gospodarowaniu pasem technicznym ogranicza się zasadniczo do wykonywania obowiązków w zakresie utrzymania czystości w obrębie pasa technicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych” – podkreślono w Ocenie Skutków Regulacji projektu.

Projekt przewiduje stworzenie podstawy prawnej do wykorzystywania przez gminę pasa technicznego znajdującego się jej granicach do celów rekreacyjnych, turystycznych, sportowych oraz kulturalnych, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. „O zamiarze skorzystania z w/w uprawnienia gmina będzie obowiązana zawiadomić właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego, który będzie mógł wyrazić – w drodze decyzji administracyjnej – sprzeciw co do rodzaju, miejsca, okresu lub sposobu wykorzystania pasa technicznego” – wyjaśniono.

Projekt przewiduje, że okres wykorzystywania pasa technicznego wskazany w zawiadomieniu nie może być dłuższy niż 10 lat.

Resort infrastruktury w opinii do projektu wskazał, że administracja morska co do zasady popiera uproszczenie procedur administracyjnych w zakresie wydawania decyzji dotyczących wykorzystania pasa technicznego. „Jednak w opinii Ministra projekt ustawy nie pozwala na osiągnięcie założonego celu, jakim jest zapewnienie gminom nadmorskim szerszego wpływu na sposób gospodarowania pasem technicznym, w obrębie którego znajdują się plaże. Zdaniem Ministra obecny stan prawny nie hamuje rozwoju turystyki nadmorskiej ani rozwoju wybrzeża, ponieważ gminy mają możliwość szerokiego wpływu na sposób zagospodarowania plaż” – podkreślono.

Zdaniem ministerstwa oddanie pasa technicznego do wykorzystania przez gminy m.in. w celach rekreacyjnych zostało określone zbyt szeroko, ponieważ poza plażą pas obejmuje także np. wydmy, lasy ochronne, parki narodowe, nieruchomości Skarbu Państwa itp. „Rodzi to wątpliwości co do przyznania zbyt szerokich uprawnień zarówno gminom, jak i działającym w imieniu Skarbu Państwa dyrektorom urzędów morskich do zarządzania terenami, do których nie posiadają tytułu prawnego” – wskazało MI w opinii.

Resort ma również zastrzeżenia co do maksymalnej długości okresu wykorzystania pasa technicznego przez gminę. „Pas techniczny charakteryzuje się dużą zmiennością szerokości i ukształtowania powierzchni w krótkim czasie, spowodowaną bardzo dynamicznymi i trudnymi do przywidzenia procesami brzegowymi. W przekonaniu Ministra nie ma zatem możliwości, aby wydawać zgodę na zagospodarowanie pasa technicznego na okres 10 lat, nie wymagając potem corocznych uzgodnień” – zauważył resort.

źródło PAP/ fot. pixabay

Zobacz podobne

PGNiG Norway wraz Conoco Philips nagrodzone za najbardziej innowacyjne odkrycie

BS

Co nowego na budowie tunelu w Świnoujściu? Sprawdzamy jak wygląda tunel od środka

BS

Stocznia Szczecińska „Wulkan” i Meyer Werft rozpoczynają współpracę

PL

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie