Polski Portal Morski
Aktualności Polska Morska TV

Wody Polskie gotowe do akcji lodołamania

Wody Polskie ogłaszają gotowość do prowadzenia akcji lodołamania w sezonie zimowym 2021/22. To pierwszy sezon, kiedy do akcji wkroczą wszystkie nowoczesne jednostki IV generacji wybudowane w polskich stoczniach. W portach nad Odrą, Wisłą i Zbiornikiem Włocławskim stacjonuje łącznie 26 lodołamaczy – 8 z nich to statki, które weszły ostatnio do służby w ramach modernizacji floty. Ich obecność zwiększa komofrt załóg i bezpieczeństwo mieszkańców.

16 grudnia w Płocku odbyło się spotkanie prasowe poświęcone zimowej osłonie przeciwpowodziowej w nowym sezonie 2021/2022. O pogotowiu zimowym i działaniach Wód Polskich dla zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców podczas spotkania prasowego w Płocku opowiadał Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś.

– „Jesteśmy w trakcie pogotowia lodowego, które trwa od 1 grudnia i potrwa przynajmniej do końca marca. Jeśli trzeba będzie, to i dłużej. Jesteśmy przygotowani do akcji lodołamania na Zbiorniku Włocławskim. Mamy w gotowości 6 lodołamaczy, które są przygotowane do akcji zasadniczej i 2 lodołamacze w rezerwie. Użyjemy ich, jeśli zaistnieje potrzeba aby opuścić Zbiornik Włocławek i popłynąć w górę rzeki, w kierunku na Płock i dalej, w zależności od tego jak będzie kształtować się sytuacja lodowa na Wiśle” – powiedział Krzysztof Woś.

Wiceprezes Woś dodał również, że Wody Polskie mają skompletowane załogi i zapewniony cały serwis, dzięki czemu jest pełne przygotowanie na bieżącą naprawę ewentualnych usterek, które mogą pojawić się podczas ekstremalnych warunków pracy. Podkreślił, że przygotowanie do zimowej osłony przeciwpowodziowej trwa jednak cały rok, gdyż Wody Polskie prowadzą działania profilaktyczne, mające na celu poprawiać warunki dla pracy lodołamaczy. Zaznaczył, że Wody Polskie modernizują zabudowę hydrotechniczną, żeby likwidować potencjalne miejsce zatorogenne, gdzie odkłada się rumowisko rzeczne. Dzieje się to często przy zniszczonych obiektach, stąd ważne jest przywracanie im ich właściwych funkcji. Powiedział, że w najbliższym czasie przygotowane zostaną konkretne projekty techniczne, żeby dostosować poszczególnych odcinki Wisły do akcji lodołamania.

– „Jesteśmy gotowi do akcji lodołamania i bogatsi o doświadczenia, które zdobyliśmy w ubiegłym sezonie zimowym. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby uruchamiania lodołamaczy, ale jesteśmy gotowi do akcji w razie pojawienia się niebezpiecznych zjawisk lodowych” – podsumował Woś.

Zimowa osłona przeciwpowodziowa realizowana jest  w okresie od 1 grudnia 2021 roku do 15 marca 2022 roku. W tym czasie sześć lodołamaczy (Orkan, Jaguar, Niedźwiedź, Lew, Sokół i Bawół), stacjonujących w porcie przy stopniu wodnym we Włocławku, pozostaje w rezerwie i po ogłoszeniu pogotowia jest gotowych do rozpoczęcia akcji lodołamania po 24 godzinach. W razie konieczności do akcji lodołamania mogą zostać włączone dwa dodatkowe lodołamacze Gepard i Mors. Parametry techniczne przygotowanych jednostek są optymalne do prowadzenia akcji na Zbiorniku Wodnym Włocławek.

  • 4 lodołamacze do czołowego kruszenia lodu wraz z obsługą rynny spływu lodu (1000 i 1200 KM),
  • 2 lodołamacze liniowe do zabezpieczenia ciągłości spływu lodu w rejonie stopnia wodnego (800 KM i 1000 KM).

Specyfika lodołamania rzecznego

Lodołamanie polega na wyłamaniu przez lodołamacze w pokrywie lodowej  rynny spływowej, sprowadzeniu kry w pobliże zapory i po jej pokruszeniu bezpiecznym przepuszczeniu lodu przez Stopień Wodny we Włocławku. Prowadzenie akcji lodołamania jest możliwe jedynie przy wystąpieniu odpowiednich warunków hydrologiczno-meteorologicznych, na które składają się m.in. przepływ, temperatura powietrza, kierunek i siła wiatru. Niekorzystne warunki hydrologiczno-meteorologiczne, tj. niski stan wody lub utrzymywanie się ujemnej temperatury powietrza, które powodują ponowne zamarzanie rynny spływowej, a także wiatr utrudniający spływ kry w kierunku zapory, może powodować konieczność wstrzymania akcji lodołamania, gdyż jej dalsze prowadzenie może być nieefektywne.

Cele lodołamania na Zbiorniku Włocławskim

Głównym celem prowadzenia akcji lodołamania w obrębie Zbiornika Włocławskiego usprawnienie pochodu lodu. Realizowane działania poprawiają warunki spływu kry i lodu w okresie zimowym z Wisły powyżej zbiornika, a także przeciwdziałają tworzeniu się na nim zatorów lodowych. Efektywność akcji lodołamania zależy nie tylko od warunków lodowych na rzece, przepływu wody, ale także od stanu technicznego flotylli i doświadczenia załogi, w tym znajomości rzeki. Lata doświadczeń pokazały, że dobre efekty lodołamania uzyskuje się, gdy w czole akcji są cztery lub dwa lodołamacze (w zależności od specyfiki akcji i sposobu grupowania się jednostek), a za nimi liniowe.

W ramach przygotowań do sezonu zimowego i osłony przeciwpowodziowej została zamontowana przegroda przeciwśryżowa w Popłacinie. Ma ona za zadanie zatrzymanie śryżu przed zbiornikiem i przyspieszenie powstania pokrywy lodowej. Demontaż przegrody następuje po zaniku zjawisk lodowych.

Źródło/fot/mat. filmowy: Wody Polskie

Zobacz podobne

Mikroplastik dziesięciokrotnie zwiększa szkodliwość organicznych zanieczyszczeń

JJ

Dzięki obligacjom MF powstanie m. in falochron w Porcie w Gdyni

Autor

Wody Polskie podpisały umowę w ramach zintegrowanego projektu LIFE. Dla poprawy bioróżnorodności zlewni Pilicy

Autor

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie