Polski Portal Morski
Aktualności Środowisko

Idzie odwilż. Wody Polskie monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach wodnych

Znaczny spadek temperatury powietrza spowodował rozwój zjawisk lodowych,  na zbiornikach wodnych utworzyła się pokrywa lodowa, a na rzekach lokalnie występuje śryż i lód brzegowy. W związku z pojawieniem się zjawisk lodowych na rzekach i zbiornikach wodnych, Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zwołał naradę z udziałem Zastępcy ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą oraz dyrektorami RZGW w Szczecinie, RZGW w Gdańsku i RZGW w Warszawie.

Podczas spotkania omówiona została obecna sytuacja hydrologiczna, w tym potencjalne zagrożenia. Lodołamacze Wód Polskich pozostają w pogotowiu. Ze względu na spodziewaną odwilż, przewidziane są rejsy patrolowe lodołamaczy oraz lokalnie prowadzona akcja lodołamania na Odrze. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich pełnią dyżury i monitorują sytuację.

Sytuacja hydrologiczna w dn. 27.12.2021 r.

RZGW w Szczecinie
Stany wód w dorzeczu Odry układają się głównie w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Baryczy. O godz. 9:30 stan ostrzegawczy był przekroczony na Budkowiczance w Krzywej Górze. W zachodnich rejonach kraju od jutra spodziewane jest ocieplenie. W czwartek planowane jest prowadzenie akcji lodołamania w okolicy Jez. Dąbie.

RZGW w Gdańsku 
Stany wód na w Regione Wodnym Dolnej Wisły układają się głównie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Poziom wody na stacjach morskich układa się głównie w strefie wody średniej.  Planowane są rejsy patrolowe lodołamaczy. Sytuacja na Dolnej Wiśle jest szczególnie istotna z uwagi na możliwość sprawnego i skutecznego przeprowadzenia akcji lodołamania na Zbiorniku Wodnym Włocławek, dlatego jednostki Wód Polskich będą również monitorowały ten odcinek rzeki.  

RZGW w Warszawie

Stan wód w Regionie Wodnym Środkowej Wisły układają się głównie w strefie wody średniej i niskiej. Na Zbiorniku Włocławskim utworzyła się  pokrywa lodowa, która sięga Kępy Ośnickiej. Powyżej, do rejonu Wykowo-Troszyn na rzece występuje śryż – 90% i lód brzegowy – 10%. Powyżej aż do ujścia Narwi utrzymuje się śryż – 60%. Pracownicy Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziwej stale monitorują warunki hydrologiczne i meteorologiczne.

RZGW w Lublinie 
Na Bugu utworzyła się pokrywa lodowa. Z uwagi na prognozowane w tym rejonie w najbliższych dobach utrzymywanie się ujemnej temperatury powietrza, sytuacja na rzece jest stale monitorowana przez pracowników Wód Polskich.

Źródło/fot.: Wody Polskie

Zobacz podobne

Tunel pod Świną: potężna tarcza jest już w komorze

Autor

W programie rozwoju retencji zgromadzono blisko 41 mld zł

KM

W niedzielę rozpoczeły się ćwiczenia państw NATO na Bałtyku – BALTOPS 2022

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie