Polski Portal Morski
Aktualności

MKiŚ: Polsko-niemieckie rozmowy dot. bezpieczeństwa energetycznego i współpracy środowiskowej

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wyzwania transformacji klimatycznej oraz współpraca środowiskowa to główne tematy pierwszego spotkania minister Anny Moskwy ze Steffi Lemke, Federalną Minister Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów Niemiec. Rozmowy odbyły się 22 lutego 2022 r. w Warszawie.

Bezpieczeństwo energetyczne i wyzwania transformacji klimatyczno-energetycznej

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zwróciła uwagę na szczególną sytuację geopolityczną, w jakiej obecnie znajduje się Europa.

„Jedyną odpowiedzią na zagrożenia mogą być jedność, solidarność i współpraca. To są wartości, które Polska i Niemcy wspólnie zadeklarowały podczas dzisiejszego spotkania” – podkreśliła.

Szefowa resortu klimatu i środowiska zaznaczyła, że zarówno Polska, jak i Niemcy, choć mają inny potencjał gospodarczy, stoją przed podobnymi wyzwaniami związanymi z ekonomicznymi i społecznymi aspektami transformacji energetycznej (tj. m.in. restrukturyzacja regionów dotychczas opartych na przemyśle węglowym).

„W Polsce stoimy obecnie przed ogromną transformacją, która w ciągu najbliższych 20 lat zaowocuje prawie nowym systemem elektroenergetycznym, transformacją ciepłownictwa i transportu. Celem tej transformacji jest nie tylko zwiększenie szacunku dla środowiska i klimatu, ale też nadanie impuls gospodarce, pobudzenie krajowy przemysłu i innowacyjności, przy jednoczesnej akceptacji społecznej” – wyjaśniła.

„Musimy zapewnić sprawiedliwe warunki dla przekształceń w regionach najbardziej narażonych na obciążenia transformacyjne” – dodała.

Minister Moskwa zaznaczyła, że z jednej strony transformacja energetyczna jest wyzwaniem, ale z drugiej stwarza możliwości rozwoju. Wskazała również na coraz dynamiczniej postępujący rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, przede wszystkim małych i średnich instalacji fotowoltaicznych, farm wiatrowych na lądzie, a w niedalekiej przyszłości także farm wiatrowych na morzu.

„Rozwój morskiej energetyki wiatrowej to jeden z punków stycznych dla obu krajów oraz jeden z filarów polskiej transformacji energetycznej. Zgodnie z naszymi planami w 2040 r. moc zainstalowana w offshore ma sięgnąć 11 GW” – poinformowała.

Z kolei Steffi Lemke, Federalna Minister Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów Niemiec zaznaczyła, że kwestie bezpieczeństwa energetycznego to nie tylko wytwarzanie, ale też przesył i magazynowanie.

„W tym obszarze widzimy wspólne cele i szansę na realną współpracę Niemiec i Polski tak na poziomie krajowym, jak i regionalnym” – powiedziała.

Polsko-niemiecka współpraca środowiskowa

Podczas rozmowy z Federalną Minister Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów Niemiec minister Anna Moskwa podkreśliła, że Niemcy są ważnym partnerem Polski.

„Bardzo doceniamy naszą regionalną współpracę w kwestiach energetycznych i środowiskowych. W tym zakresie nie chodzi tylko o aktywność na poziomie centralnym z Warszawy czy Berlina, ale też w rejonach przygranicznych. Warto zwrócić uwagę na wiele przykładów współpracy polskich województw z niemieckimi landami w obszarze energetyki i klimatu” – zauważyła.

Zdaniem minister Moskwy współpraca obu krajów w sferze klimatyczno-środowiskowej wpisuje się również w dyskusje toczące się obecnie na forum Unii Europejskiej.

„Choć nasze stanowiska w tej debacie czasami się różnią, czego przykładem jest odmienne podejście do przyszłości energetyki jądrowej, widzimy duży potencjał współpracy w osiąganiu wspólnych celów” – zaznaczyła.

„Sektor leśny stanowi istotną część gospodarki w obu naszych krajach. Nie mniej ważnym tematem jest postępowanie z troską o gatunki zagrożone. Na pewno możemy wspólnie prowadzić projekty związane z ochroną wilka” – powiedziała.

Jak dodała minister Anna Moskwa, skutecznym forum współpracy między oboma krajami jest Polsko-Niemiecka Rada Ochrony Środowiska, której kolejne posiedzenie zaplanowano na lipiec br.

„Liczę na kontynuację współpracy w tym formacie i omówienie w ramach niej takich tematów jak: kwestie dotyczące transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko, bioróżnorodności oraz ochrona wód Bałtyku” – wymieniła.

„Bardzo ważne jest też zintensyfikowanie wspólnego dialogu w sprawie inwestycji przeciwpowodziowych na Odrze granicznej. Należy jednocześnie widzieć aspekty ochrony przyrody i bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców regionu” – zauważyła.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Źródło: PAP Fot.: forGeo

Zobacz podobne

Ambasador USA Mark Brzeziński podziękował Polskiej Żegludze Morskiej

KM

Polscy rybacy na rzecz zrównoważonego rybołówstwa

BS

Budimex z umową na rozbudowę terminala kontenerowego DCT w Gdańsku

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie