Polski Portal Morski
Aktualności Offshore

Pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska 15 marca 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. To kolejny etap prac związany z wdrażaniem postanowień Porozumienia sektorowego w tym zakresie. Spotkaniu przewodniczył wiceminister Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Rada Koordynacyjna jest organem nadzorującym realizację „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Zostało ono podpisane 15 września 2021 r. z inicjatywy Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu i środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE, między administracją rządową, przedstawicielami instytucji finansowych, przedsiębiorców, inwestorów, łańcucha dostaw oraz sektora nauki.

Rada ma za zadanie koordynację działań zmierzających do realizacji Porozumienia, w szczególności:

  • monitorowanie realizacji celów strategicznych;
  • powołanie grup roboczych zapewniających współpracę Stron w zakresie obszarów kluczowych;
  • monitorowanie poziomu local content osiąganego przez inwestorów i podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW).

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa powołała w skład Rady Koordynacyjnej 34 Członków, którzy reprezentują Strony Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Przewodniczącym Rady został Sekretarz Stanu w MKIŚ, Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Nadrzędnym celem porozumienia sektorowego jest wsparcie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja „local content”, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

­Naszym celem jest stworzenie platformy współpracy dla najważniejszych interesariuszy branży morskiej energetyki wiatrowej, która umożliwi wdrażanie wypracowanej strategii rozwoju tego sektora w Polsce. Będzie to również miejsce dla  różnych podmiotów i przedsiębiorstw do przedstawienia wspólnego głosu w jednej sprawie. Dziś stronami porozumienia sektorowego jest już ponad 180 podmiotów

– wskazał Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

W opinii Pełnomocnika Rządu ds. OZE dla uzyskania optymalnych rezultatów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz wzmocnienia korzyści dla polskiej gospodarki kluczowe znaczenie ma wielostronna współpraca rządu z przedstawicielami sektora, obecnymi i przyszłymi inwestorami i deweloperami, łańcuchem dostaw – przedsiębiorcami, którzy będą zaangażowani w przygotowanie, dostawy, realizację i eksploatację morskich farm wiatrowych.

­Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce niesie ze sobą duże możliwości utworzenia nowych miejsc pracy, wsparcia lokalnej przedsiębiorczości produkcyjnej i usługowej, zaangażowanej w łańcuch dostaw, jak również zbudowania wysokiej pozycji polskich przedsiębiorców w regionalnym, europejskim i światowym łańcuchu wartości morskiej energetyki wiatrowej– dodał.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Koordynacyjnej został przyjęty Regulamin Rady Koordynacyjnej oraz powołano Grupy Robocze w następujących obszarach:

  • Grupa 1 – Rozwój kadr i system kształcenia;
  • Grupa 2 – Badania i rozwój;
  • Grupa 3 – Rozwój polskiego przemysłu  i  udział polskich przedsiębiorstw (z eksportem);
  • Grupa 4  – Logistyka zaplecza portowego  i wpływ na regiony nadmorskie;
  • Grupa 5  – Edukacja społeczna;
  • Grupa 6  – Współpraca interesariuszy i otoczenie regulacyjne

Grupy Robocze rozpoczną pracę na przełomie kwietnia i maja, następnie przedstawią plan działań, który nie tylko będzie wyrażał i dokumentował intencję stron porozumienia sektorowego, ale stworzy perspektywę realizacji deklaracji z Porozumienia sektorowego w perspektywie długoterminowej.

Jak zostać stroną „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”

Stroną Porozumienia sektorowego może zostać każdy podmiot, który reprezentuje jedną z grup interesariuszy wymienionych w Porozumieniu oraz złoży pisemne  oświadczenie o  woli przystąpienia do wypełnienia postanowień Porozumienia do Ministra Klimatu i Środowiska.

Pisemne oświadczenie prosimy kierować pod adres:

Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu ds. OZE
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

Źródło: gov.pl Fot.: archiwum

Zobacz podobne

Najnowocześniejsze nabrzeże kontenerowe w Porcie Gdynia

KM

Polska Marynarka Wojenna na ćwiczeniach. Sojusznicza współpraca na morzu

BS

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” będzie miała nowy, duży dok

Autor

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie