Polski Portal Morski
Aktualności Ministerstwo

Światowy Dzień Wody 2022

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody, który jest świętem ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku. Temat przewodni tegorocznej kampanii to: „Wody podziemne. Uczynić widzialnym niewidoczne”.

Światowy Dzień Wody to okazja do podnoszenia świadomości społecznej na temat wyzwań, jakie stoją przed światem w zakresie dostępności do wody. Głównym celem obchodów jest wspieranie osiągnięcia 6 Celu Zrównoważonego Rozwoju, czyli zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.

– Naszym głównym celem w zakresie ochrony wód podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, poprawa ich jakości przez podejmowanie odpowiednich działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. Szczególną uwagę przykładamy do ochrony wód podziemnych przez ustanawianie stref ochronnych ujęć wód podziemnych i obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Wody podziemne powinny być wykorzystywane głównie do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

W Polsce około 70% wody przeznaczonej do spożycia pochodzi z ujęć wód podziemnych. Dane o wielkości poborów wskazują, że na obszarze 96,7% kraju nie stwierdza się nadmiernego poboru zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania. Dla obszaru całego kraju stopień wykorzystania zasobów dyspozycyjnych zwykłych wód podziemnych wynosi ok. 21%.

Zgodnie z „Raportem z oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) w dorzeczach – stan na rok 2019”, opracowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, dobry stan chemiczny stwierdzono w 163 z 172 punktów pomiarowych, co odpowiada 95,6% powierzchni Polski, a dobry stan ilościowy stwierdzono w 157 punktach (93,6% powierzchni kraju).

Pomimo optymistycznych prognoz należy pamiętać, że to w głównej mierze od ludzkich działań zależy jakość i dostępność wód podziemnych dla przyszłych pokoleń. Każdy może przyczynić się do ich ochrony. Poszukiwanie, ochrona i zrównoważone wykorzystanie wód podziemnych będą miały kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb gospodarki, szczególnie w powiązaniu ze zmianami klimatu. Należy też konsekwentnie chronić wody podziemne przed zanieczyszczeniem i wykorzystywać je w sposób zrównoważony.

źródło mat. prasowy / fot. gov.pl

Zobacz podobne

Rosyjska “flota cieni” korzysta z 443 tankowców, dzięki czemu Moskwa nadal sprzedaje ropę na masową skalę

AZ

30. rocznica utworzenia 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych

KM

Holownik Semko w porcie w Świnoujściu

Autor

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie