Polski Portal Morski
Aktualności Polska Morska TV Porty

Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia

W Porcie Gdynia odbyła się konferencja zamykająca zrealizowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. projekt pn. “Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia”.

Projekt ten dedykowany jest obsłudze statków pasażerskich typu promy i wycieczkowce. Jednostki te generują znaczące ilości ścieków. Dzięki projektowi i wybudowaniu infrastruktury do odbierania ścieków sanitarnych ze statków i zrzutu tych ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Gdynia nastąpi zmniejszenie negatywnego oddziaływania działalności żeglugowej na  środowisko.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. prowadzi działalność w złożonym otoczeniu – na które oddziałuje i które wpływa na jego funkcjonowanie. Troska  o środowisko naturalne i możliwe zapobieganie wszelkim  negatywnym skutkom  działalności portowej jest ważnym elementem  działań podejmowanych przez Zarząd Portu. 

Funkcjonowanie  w złożonym środowisku, kształtowanie dobrych relacji z interesariuszami portu  oraz poszanowanie  niezakłóconego współistnienia tak blisko sąsiadujących ze sobą Miasta i Portu wymaga skupienia dużej uwagi na zagadnieniach związanych z koniecznością ochrony środowiska przyrodniczego.

W czwartek, 24 marca br. odbyła się na terenie Portu Gdynia  uroczysta konferencja zamykająca zrealizowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. projekt pn. “Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia”. Elementy przedsięwzięcia rozciągają się  od Nabrzeża Francuskiego, Belgijskiego i Polskiego, poprzez instalacje wzdłuż ul. Polskiej, aż po obiekty podczyszczalni  w rejonie  Węzła Ofiar Grudnia ’70.

Projekt ten dedykowany jest  obsłudze statków pasażerskich typu promy i wycieczkowce. Jednostki te generują znaczące ilości ścieków. Dzięki projektowi i wybudowaniu infrastruktury do odbierania ścieków sanitarnych ze statków i zrzutu tych ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Gdynia nastąpi zmniejszenie negatywnego oddziaływania  działalności żeglugowej na  środowisko. Inwestycja ta, będąca pierwszym tego typu rozwiązaniem na Bałtyku, wychodzi naprzeciw  wymogom  wprowadzonym  przez międzynarodowe organizacje i konwencje  działające na rzecz ochrony  środowiska morskiego.

W Porcie Gdynia zakończono kolejną ważną inwestycję. Przedsięwzięcie niezwykle ważne, nie tylko  punktu widzenia samego portu, ale również ekologii, idealnie wpisujące się w Strategię Rozwoju Polskich Portów. Dzięki realizacji projektu Port Gdynia stał się prekursorem wśród bałtyckich portów morskich dedykowanych rozwiązań w tym zakresie. Dziękuję i gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu – Marcin Horała, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Objęte projektem zadania za  kwotę niemal 62 mln złotych zostały zrealizowane  w okresie od  końca roku 2019 do marca 2022.  W  2019 roku  przystąpiono do realizacji 1. fazy  projektu za którą odpowiedzialna  była firma Wodkan Grzenkowicz Sp. z o.o. W tej fazie wybudowano instalację zrzutową, sieci  kanalizacji sanitarnej (z wykorzystaniem 8 przepompowni, łączna długość przewodów ponad to 5000 mb), zbiorniki  retencyjno – wyrównawcze (o łącznej pojemności roboczej 1600 m3, co umożliwi odbiór ścieków sanitarnych z kilku dużych jednostek pływających w ciągu doby) oraz  studnię zlewną. Za  realizację 2. fazy projektu odpowiadał wykonawca  ATA Technik Sp. z o.o. W ramach tej fazy zrealizowano  budowę podczyszczalni ścieków sanitarnych (o maksymalnej przepustowości 1680 m3 w ciągu doby), zagospodarowanie terenu  zajętego przez jej obiekty wraz z  przebudową  układu parkingu dla samochodów ciężarowych.

W 100-lecie istnienia portu nie ustajemy we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań na miarę obecnych czasów, które posłużą na wiele kolejnych lat istnienia portu. Zakończenie inwestycji „Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia” to kolejny krok w konsekwentnie realizowanej przez port strategii green port. Sukces projektu jest efektem pracy wszystkich osób, zarówno pracowników Portu Gdynia, jak i firm zewnętrznych, zaangażowanych w tę inicjatywę – Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Projekt został  sfinansowany ze  środków własnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz funduszy unijnych. Uzyskane na jego realizację dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wyniosło 18,70 mln PLN.

źródło / fot./ mat. filmowy Port Gdynia

Zobacz podobne

GAZ-SYSTEM wybuduje nową drogę do Latarni Morskiej i Fortu Gerharda

KM

W Polsce powstają elementy nowych brytyjskich fregat

BS

Jak przebiegają prace nad nowym dokiem w stoczni „Wulkan”?

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie