Polski Portal Morski
Aktualności Polska Morska TV Porty Ważne

Postęp prac przy budowie statku pożarniczego „Strażak-28”

Jeszcze w tym roku flota statków pożarniczych w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. powiększy się o nową jednostkę „Strażak-28”. O postępie prac związanych z budową statku poinformowano na konferencji prasowej.

Wykonawca

Statek budowany jest w gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. Nadzór inwestorski pełni Inżynier Kontraktu: Konsorcjum CELNET Sp. z o.o. S.K. oraz Polski Rejestr Statków S.A.

Klasa

Nowy statek pożarniczy będzie dostosowany do warunków meteorologicznych i hydrograficznych panujących na wodach południowego Bałtyku. Jego wyposażenie będzie odpowiadać wymaganiom przepisów klasyfikacyjnych nadzorującego budowę Towarzystwa Klasyfikacyjnego dla zapewnienia klasy statku równoważnej symbolowi klasy Polskiego Rejestru Statków: KM TUG/FIRE FIGHTING SHIP 1 II L2 IWS.

Zadania

„Strażak-28” zapewni asystę statkom przewożącym ładunki niebezpieczne zapewniając ochronę przeciwpożarową, m.in. będzie przystosowany do walki z pożarami na zbiornikowcach LNG oraz będzie czuwać nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym na akwenach portów morskich Szczecin, Police i Świnoujście.

Wymiary

Statek będzie mierzyć 29,2 m długości oraz 10,47 m szerokości. Jego zanurzenie konstrukcyjne to 3,45 m. Rozwijać będzie max. prędkość do 12,00 węzłów. Jego uciąg na palu to 45 ton. Wyposażony będzie w trzy monitory wodno-pianowe o wartości 1350 m3/h każdy oraz w dwie pompy FiFi o parametrach 2700 m3/h każda.

Zaawansowanie projektu

Postęp rzeczowy inwestycji wynosi 45 proc. a finansowy 40 proc. Przekazano dokumentację statku zatwierdzoną przez Towarzystwo Klasyfikacyjne (Polski Rejestr Statków). Stocznia wykonała i dostarczyła kadłub mocny wraz z oświadczeniem wydanym przez Towarzystwo Klasyfikacyjne (Polski Rejestr Statków). Obecnie wykonawca realizuje prace malarskie pomieszczeń wewnątrz kadłuba budowanej jednostki.
W odniesieniu do robót budowlanych, to zakończono etap wykonania kadłuba mocnego, wykonano i połączono większość sekcji statku. Rozpoczęły się prace zbrojeniowe, ślusarskie i wyposażeniowe. Pierwsze zbiorniki przechodzą próby szczelności.

Wartość

Projekt pn. „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wartość projektu to ok. 40,6 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej ok. 34,5 mln zł.
Projekt jest częścią złożonego projektu dofinansowanego ze środków Unijnych w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Czas

Okres realizacji: 28.04.2021 r. – 30.10.2022 r.

Korzyści

Poprawiając bezpieczeństwo żeglugi oraz przeładunków ładunków niebezpiecznych o nowoczesne systemy zapobiegania pożarom, a także rozlewom olejowym, na wejściu do eksploatacji zyskają przewoźnicy, armatorzy i pracownicy portu. Dodatkowo dzięki podwyższeniu poziomu ochrony przeciwpożarowej na akwenach portowych oraz imprez masowych zyskają właściciele ładunków i ogół społeczeństwa. W rezultacie porty w Szczecinie, Policach i Świnoujściu będą mogły przyjąć i obsłużyć więcej statków z ładunkami niebezpiecznymi.
„Strażak-28” będzie trzecim we flocie ZMPSiŚ S.A. Obecnie w Szczecinie cumuje „Strażak-24”, w Świnoujściu zaś „Strażak-26”.

Monika Woźniak-Lewandowska

mat.filmowy Radio Szczecin

Zobacz podobne

Nowe lodołamacze oficjalnie przyjęte do służby

KM

Wirtualna wycieczka do wnętrza statku dzięki aplikacji

BS

Grudzień ’70: rocznica strajku w gdańskiej stoczni

Pio Su

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie