Polski Portal Morski
Aktualności Ministerstwo

Rząd przyjął projekt noweli Prawa wodnego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury.

– Projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Wprowadza także zgodną z systematyką finansów publicznych formę dotacji podmiotowej przyznawanej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez Wody Polskie dotyczącej wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii – innych niż elektrownie wodne – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

W ramach nowelizacji doprecyzowane zostały dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przepisy dotyczące procedur sprawozdawczych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Ponadto uregulowano kwestię powiązania KPOŚK z wieloletnimi planami rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Uzupełniono przepisy dotyczące funkcjonowania systemu obsługi ścieków dowożonych do oczyszczalni specjalnym taborem, w zależności od wielkości aglomeracji, z której pochodzą. Uproszczeniu uległa także procedura wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Określono zasady dotyczące postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie mogło prowadzićdziałalność gospodarczą także w zakresie innych odnawialnych źródeł energii niż tylko elektrownie wodne. Rozwiązanie to zwiększy przychody PGW WP i zapewni lepsze wykorzystanie potencjału majątku Skarbu Państwa.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

źródło mat. prasowy/ fot.Adobe Stock

Zobacz podobne

Gwinea Równikowa/ Chiny zamierzają stworzyć militarny przyczółek na atlantyckim wybrzeżu Afryki

BS

Biznes, nauka, innowacje – nowe technologie dla czystej energii

KM

UE/ Reuters: Komisja Europejska chce szybciej zmniejszyć emisje dwutlenku węgla

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie