Polski Portal Morski
Aktualności

Ogłoszono plan połączenia Lotosu i Orlenu

Zarządy Grupy LOTOS oraz PKN Orlen uzgodniły 2 czerwca br. plan połączenia, który zakłada przejęcie całego majątku LOTOSU przez płocki koncern w zamian za jego nowo emitowane akcje. Równolegle ogłoszono parytet wymiany akcji LOTOSU na akcje PKN Orlen. Sfinalizowanie transakcji zależy teraz od zgody dotyczącej zarówno parytetu, jak i pozostałych warunków połączenia, wyrażonej przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas Walnych Zgromadzeń.

– Podjęte dziś decyzje to kolejny ważny kamień milowy w procesie budowy koncernu multienergetycznego. Połączenie z PKN Orlen ma niebagatelne znaczenie w kontekście dalszego umacniania bezpieczeństwa energetycznego zarówno naszego kraju, jak i całego regionu. Razem jesteśmy w stanie stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie za sobą transformacja energetyczna. Uzyskane synergie, dywersyfikacja działalności, ale także większe nakłady finansowe w obszarze B+R pozwolą nam utrzymać konkurencyjność przez kolejne dekady – mówi Zofia Paryła, prezes zarządu Grupy LOTOS.

Zgodnie z ogłoszonym 2 czerwca br. planem, połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Grupy LOTOS na PKN Orlen w zamian za akcje, które płocki koncern przyzna akcjonariuszom LOTOSU. Jest to tzw. połączenie przez przejęcie.

Wraz z planem połączenia do publicznej informacji podano także parytet wymiany akcji.  Akcjonariuszom Grupy LOTOS, w zamian za posiadane akcje spółki, zostaną wydane nowo emitowane akcje PKN Orlen w stosunku 1:1,075. Innymi słowy, za każdą akcję Grupy LOTOS akcjonariusz otrzyma 1,075 akcji płockiego koncernu. Liczba przyznanych akcji będzie stanowić liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych akcjonariusze Grupy LOTOS otrzymają dopłaty na zasadach określonych w planie połączenia.

– Wypracowany przez nas parytet wymiany akcji to efekt długich negocjacji podpartych wnikliwą analizą przeprowadzonych raportów i wycen. W proces zaangażowano szereg niezależnych i profesjonalnych podmiotów międzynarodowych o dużym doświadczeniu i renomie. Zastosowano także różne metody wyceny, co stanowi gwarancję tego, że parytet ustalono zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi – podkreśla Krzysztof Nowicki, wiceprezes zarządu ds. fuzji i przejęć Grupy LOTOS.

Jednym z ważniejszych dla procesu połączenia wydarzeń było ogłoszenie partnerów do realizacji środków zaradczych, których przestawiono w styczniu 2022 roku. Aktualnie PKN Orlen oczekuje na akceptację umów i partnerów przez Komisję Europejską.

Połączenie przyczyni się do realizacji szeregu dodatnich efektów ekonomicznych, zarówno na poziomie strategicznego rozwoju, jak i na poziomie operacyjnym. Chodzi m.in. o wzmocnienie możliwości inwestycyjnych połączonych spółek, poprawę zdolności negocjacyjnych z partnerami, czy też zwiększenie niezależności surowcowej. Połączony koncern będzie również związany m.in. umową o współpracy zawartą z Saudi Arabian Oil Company, dotyczącą wspólnej analizy, przygotowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych, także w ramach technologii zrównoważonego rozwoju.

W całym procesie nie zapomina się także o zabezpieczeniu pracowników. W połowie kwietnia 2022 roku, w toku rozmów ustalono wstępną treść zapisów porozumienia zabezpieczającego prawa pracowników Grupy LOTOS, którzy po połączeniu struktur obu przedsiębiorstw staną się pracownikami PKN Orlen. Znalazł się w nich przede wszystkim 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Pracownicy LOTOSU będą w pełni zaangażowani w proces budowy wartości nowej grupy kapitałowej. Swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój zlokalizowanych w Gdańsku centrów kompetencyjnych z zakresu: logistyki kolejowej, rozwoju kompetencji olejowych, technologii wodorowych, paliw żeglugowych oraz serwisu morskich elektrowni wiatrowych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, połączony koncern przewiduje zachowanie stabilności zatrudnienia oraz wzmocnienie potencjału rozwoju pracowników w wyniku wymiany doświadczeń, know-how oraz większej mobilności. Skoordynowana polityka CSR, wspierana przez partnerstwa technologiczne i skonsolidowany kapitał ludzki obu przedsiębiorstw, pozwoli na skuteczniejsze identyfikowanie i opracowywanie nowych rozwiązań odpowiadających na wyzwania sektorów energetycznego i petrochemicznego w zakresie zrównoważonego, ekologicznego rozwoju, a także umożliwi większe i bardziej kompletne wspieranie lokalnych społeczności. Ponadto obecne wsparcie Grupy LOTOS będzie kontynuowane przez ciągłe zaangażowanie w społeczne, kulturowe i sportowe inicjatywy w województwie pomorskim.

źródło LOTOS/ fot. PKN Orlen

Zobacz podobne

Gdynia/ Służby zneutralizują poniemiecką torpedę

BS

Ratownik MOPR: po weekendowym kursie nikt nie będzie dobrym żeglarzem

BS

Porty we Włoszech od niedzieli będą zamknięte dla rosyjskich statków

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie