Polski Portal Morski
Aktualności

Znowelizowane przepisy budowy i klasyfikacji okrętów

W dniu 20 maja 2022 r. w Centrali Polskiego Rejestru Statków S.A. odbyło się posiedzenie Rady Technicznej, którego celem było zaopiniowanie II edycji Przepisów Klasyfikacji i Budowy Okrętów Wojennych – wydanie 2022.

Przewidywane podjęcie nadzoru nad budową nowych okrętów dla Marynarki Wojennej RP jako naturalny proces angażowania narodowego zaplecza intelektualnego i specjalistycznego w proces odbudowy i rozbudowy Sił Zbrojnych RP, szczególnie w obecnym okresie, spowodował naturalną potrzebę aktualizacji wymagań, standardów projektowych i nadzorczych, będących w dyspozycji PRS.

Polski Rejestr Statków dokonał kompleksowej aktualizacji przepisów dedykowanych okrętom wojennym, przy czym projekt ich bazuje na aktualnych, międzynarodowych trendach w projektowaniu okrętów oraz na doświadczeniach płynących z członkostwa PRS w strukturach międzynarodowych, w tym Sojuszu,  IMO (International Maritime Organisation), IACS (International Association of Classification Societies), INSA (International Naval Safety Association) i NSCA (Naval Ship Classification Association).

Nowa edycja Przepisów oparta została na doświadczeniach PRS wynikających ze sprawowania nadzorów nad projektowaniem oraz budową jednostek dla MW RP, w tym ORP Ślązak, serii holowników typu B-860, niszczycieli min typu Kormoran, projektu technicznego okrętu ratowniczego typu Ratownik, przebudowy i modernizacji stacji demagnetyzacyjnej na okręt wsparcia logistycznego ORP kadm. X.Czernicki, a także doświadczeń z certyfikacji okrętowej infrastruktury lotniczej fregat typu FFG-7, ORP kadm. X.Czernicki oraz korwety patrolowej ORP Ślązak. Istotnym elementem procesu nadzorów było wdrożenie, na mocy rekomendacji STANREC 4807, zaleceń Kodeksu Bezpieczeństwa Okrętów Wojennych (Naval Ship Code) – publikacji NATO, traktowanej jako ekwiwalent konwencji SOLAS – potocznie zwanej Naval SOLAS, uwzględniającej specyfikę nawodnego okrętu wojennego, jego zdolność do wykonania zadania w warunkach bojowych zgodnie z przeznaczeniem, w stanie awaryjnym lub po doznaniu poważnych uszkodzeń.

Do drugiej edycji Przepisów wprowadzono wymagania celowe i eksploatacyjne, mające na celu spełnienie formuły i struktury Goal Based Standards dla okrętów wojennych. Głównymi założeniami Przepisów było wprowadzenie kryteriów żywotności bojowej i eksploatacyjnej okrętów, w tym bezpieczeństwa statecznościowego, rozwinięcia metod obliczania wytrzymałości udarowej wyposażenia okrętu, uwzględnienie wymagań dotyczących stateczności konstrukcji wykonanej z materiału innego niż stal oraz wprowadzenie wymagań dla urządzeń związanych z zaopatrywaniem okrętów  w ruchu, tzw. Replenishment at Sea (RAS) i wiele innych.

Przepisy opracował zespół złożony ze specjalistów różnych dziedzin, odpowiedzialnych za tworzenie treści merytorycznych na rzecz wszystkich części Przepisów, szczególnie w obszarze spełnienia warunków oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa okrętu, a w konsekwencji zwiększenia jego żywotności bojowej oraz eksploatacyjnej.

W trakcie posiedzenia członkowie Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków, po merytorycznej dyskusji i ocenie przedstawionych opinii i stanowisk recenzentów, pozytywnie zaopiniowali i zaakceptowali nowe Przepisy Klasyfikacji i Budowy Okrętów Wojennych, rekomendując  wprowadzenie ich w życie z dniem
1 lipca 2022 r.

PRS planuje zaktualizowanie kilku publikacji stanowiących uzupełnienie Przepisów dla okrętów wojennych, które posłużą za wytyczne dla projektantów okrętów wojennych, tj.:

nr 24/I – Materiały i technologie specjalne dla okrętów wojennych;

nr 40/P – Materiały i wyroby niemetalowe;

nr 30/I – Wytyczne dotyczące projektowania okrętów wojennych.

źródło PRS/ fot.Shutterstock

Zobacz podobne

PGNiG ma ograniczony wpływ na cenę gazu dla odbiorców

KM

Szczęśliwa „Błyskawica”

BS

20 lat SAR na morzu

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie