Polski Portal Morski
Aktualności

Akcjonariusze Grupy Lotos mają zdecydować dziś o połączeniu z PKN Orlen

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Grupy Lotos, które odbędzie się w środę w siedzibie spółki w Gdańsku (Pomorskie), ma zdecydować o połączeniu z PKN Orlen. Połączenie obu podmiotów to proces zainicjowany przez PKN Orlen w 2018 r. w ramach budowy multienergetycznego koncernu.

Podczas środowych obrad NWZ Grupy Lotos akcjonariusze tej spółki rozpatrzą projekt uchwały w sprawie połączenia z PKN Orlen, podwyższenia kapitału zakładowego PKN Orlen oraz zgody na proponowane zmiany statutu koncernu.

Według projektu tej uchwały, połączenie Grupy Lotos z PKN Orlen ma odbyć się poprzez przeniesienie całego majątku gdańskiej spółki, wszystkich aktywów i pasywów, na PKN Orlen w zamian za akcje, które PKN Orlen wyda zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia. NWZ Grupy Lotos ma rozpocząć się w środę o godz. 11. w siedzibie tej spółki w Gdańsku.

We wtorek rząd przyjął wniosek o wyrażenie zgody na połączenie Grupy Lotos z PKN Orlen przedłożony przez ministra aktywów państwowych. „Połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Wiodącą rolę w tym procesie będzie miał PKN Orlen” – przekazała w komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Na początku czerwca zarządy PKN Orlen i Grupy Lotos uzgodniły i podpisały Plan Połączenia obu podmiotów. Spółki ustaliły, że w zamian za 1 akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen. W momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się, z dniem połączenia, akcjonariuszami tej spółki.

Warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji jest zgoda akcjonariuszy spółek – Grupy Lotos i PKN Orlen, dotycząca warunków połączenia. Połączenie nastąpi z dniem jego wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN Orlen.

PKN Orlen informował wcześniej, w wyniku fuzji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc. „Zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50 proc., co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie dodatkowo wzmocniona” – podkreślał koncern.

List intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos koncern podpisał z ówczesnym Ministerstwem Energii 27 lutego 2018 r. Z kolei 20 czerwca tego roku PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie z Grupą Lotos.

Wcześniej, 12 stycznia tego roku, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, PKN Orlen przedstawił środki zaradcze planowane w związku z przejęciem Grupy Lotos. Informowano m.in. wtedy, że węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Grupy Lotos w Polsce, natomiast PKN Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale kupi Unimot. Natomiast Lotos Biopaliwa kupi firma Rossi Biofuel.

PKN Orlen podkreślał wówczas, że wynegocjował jednocześnie z Saudi Aramco, że kupi on 30 proc. akcji gdańskiej rafinerii Grupy Lotos i uzgodnił długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. do 337 tys. baryłek ropy dziennie, przy czym docelowy wolumen dostaw saudyjskiego surowca powinien wynieść 20 mln ton rocznie. Według PKN Orlen, dostawy te mogą zaspokajać do 45 proc. łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen – już po przejęciu Lotosu – zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach.

Budowa koncernu multienergetycznego, jak informował wcześniej PKN Orlen, zakłada również przejęcie PGNiG. 16 marca tego roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał natomiast warunkową zgodę na połączenie PKN Orlen i PGNiG. Transakcja może dojść do skutku pod warunkiem sprzedaży spółki Gas Storage Poland, która zarządza magazynami gazu należącymi obecnie do PGNiG.

Według PKN Orlen, zintegrowany podmiot będzie miał przychody na poziomie ok. 250 mld zł rocznie i będzie obsługiwał ok. 100 mln klientów w Europie, skutecznie konkurując na międzynarodowych rynkach i gwarantując zarazem bezpieczeństwo dostaw paliw i energii. Przyszły multienergetyczny koncern ma też rozwijać odnawialne źródła energii, w tym morskie i lądowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaikę, jak również inwestować w paliwa alternatywne oraz małą energetykę jądrową i biomateriały.

Po połączeniu aktywa rafineryjne Grupy Lotos, jak zapowiada PKN Orlen, będą nadal zlokalizowane w Gdańsku, a w związku z tym wpływy z podatków oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy pozostaną na Pomorzu.

We wtorek PKN Orlen podpisał porozumienie z Grupą Lotos i związkami zawodowymi obu podmiotów ustalające uprawnienia pracowników po ich połączeniu, w tym zabezpieczające m.in. gwarancje zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy. „Zabezpieczenie gwarancji zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy to kolejny ważny etap fuzji z Grupą Lotos, który od początku prowadzony jest w dialogu ze stroną społeczną i uwzględnia jej ważną rolę w budowaniu silnego, zintegrowanego koncernu multienergetycznego” – podkreślił we wtorkowym komunikacie PKN Orlen.

W czwartek, 21 lipca, czyli dzień po obradach NWZ Grupy Lotos, w Płocku odbędzie się NWZ PKN Orlen, podczas którego akcjonariusze koncernu również rozpatrzą uchwałę w sprawie połączenia z Grupą Lotos i podwyższenia kapitału zakładowego spółki. 

źródło PAP/ fot. Lotos

Zobacz podobne

Francuskie służby celne udaremniły rekordowy przemyt węgorza szklistego

KM

Rosjanie rozpoczęli poszukiwania wody pod dnem Morza Azowskiego

JJ

Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego zakończony. Ponad 700 żeglarzy na starcie

AB

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie