Polski Portal Morski
Aktualności

GAZ-SYSTEM uzyskał certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN – ISO 45001

3 października 2022 r. Prezes Urzędu Dozoru Technicznego przekazał na ręce wiceprezesa GAZ-SYSTEM Artura Zawartko przyznany spółce Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na zgodność z Normą PN – ISO 45001.

Norma PN – ISO 45001 pozwala na systemowe zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczy o skuteczności systemów obowiązujących w organizacji. Zakres uzyskanej przez GAZ-SYSTEM certyfikacji dotyczy obszarów przesyłu gazu ziemnego na terenie całego kraju oraz eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego. Obejmuje także realizację inwestycji w zakresie infrastruktury gazowej. Jednostka certyfikująca UDT-CERT, która prowadziła audyt, działa zgodnie z zasadą bezstronności oraz obiektywności weryfikacji i oceny zgodności z normą. Uzyskanie przez GAZ-SYSTEM certyfikatu od Urzędu Dozoru Technicznego jest ważnym dla spółki wyróżnieniem i potwierdzeniem funkcjonowania w praktyce zasad BHP podczas wykonywania wszystkich czynności na obiektach przesyłowych.  

  – Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest priorytetem GAZ-SYSTEM, a dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest nieodłącznym elementem działalności spółki. Uzyskanie certyfikatu oznacza, że wdrożone procedury w zakresie BHP zapewniają wysoki poziom ochrony naszych pracowników podczas prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych. Takie same wysokie wymagania BHP stawiamy także naszym kontrahentom  w trosce o życie i zdrowie ludzi. W ten sposób zapobiegamy incydentom wypadkowym i minimalizujemy ich skutki. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom za przestrzeganie przepisów i stosowanie zasad bezpieczeństwa w codziennej pracy – powiedział Artur Zawartko, Wiceprezes GAZ-SYSTEM.

– Gratulujemy spółce GAZ–SYSTEM otrzymania certyfikatu ISO 45001. Certyfikat potwierdza, że GAZ-SYSTEM wypełnia wysokie wymagania w zakresie BHP. Poświadcza dbałość pracodawcy o bezpieczeństwo pracowników i wszystkich interesariuszy firmy.  Jest ono szczególnie ważne teraz – w dobie wyzwań, przed jakimi stoi szeroko rozumiane bezpieczeństwo Polski – powiedział Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

GAZ-SYSTEM od wielu miesięcy wdrażał rozwiązania przygotowujące organizację do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem. Pierwszym milowym krokiem było ustanowienie przez Zarząd Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Następnie od marca 2022 roku czynności audytowe były prowadzone przez jednostkę certyfikującą Urzędu Dozoru Technicznego w Centrali spółki oraz w Oddziale we Wrocławiu, Świerklanach, Tarnowie i na Terminalu LNG w Świnoujściu.

źródło mat. prasowy/ fot. PORR S.A.

Zobacz podobne

MFiP:Do dziś można się zapisać na konferencję dot. funduszy unijnych dla gospodarki

MZ

Szef MON wyznaczył kadm. Tomasza Szubrychta na kolejną kadencję na stanowisku rektora Akademii MW

JJ

Na tropie BOLKA

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie