Polski Portal Morski
Aktualności Ministerstwo

MI: W Brukseli o rozwoju sieci TEN-T 

Szansa na rozwój korytarzy transportowych w Europie Środkowo-Wschodniej, w trakcie trwającej rewizji wytycznych dla transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, była tematem międzynarodowej konferencji w Brukseli, w której 9 listopada 2022 r. uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Infrastruktury we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów i omówienia wyzwań, jakie stoją przed realizacją sieci transportowej TEN-T, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozszerzenia szlaków transportowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Punktem wyjścia do dyskusji był opublikowany przez Komisję Europejską projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie wytycznych TEN-T, który uwzględnia rozszerzenie układu europejskich korytarzy transportowych o m.in. ważne dla Polski nowe połączenia w ramach korytarza Morze Bałtyckie – Morze Czarne/Egejskie.

– Polski system transportowy, który jest elementem sieci TEN-T pokrywa się w dużym stopniu z infrastrukturą krytyczną, ważną dla bezpieczeństwa obronnego i gospodarczego. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej Europy Środkowo-Wschodniej, w obliczu rosyjskiej napaści zbrojnej na Ukrainę. Dlatego też nieustannie podejmujemy wysiłki na rzecz modernizacji i rozbudowy krajowej infrastruktury transportowej. Mamy na tym polu widoczne sukcesy. Osiągnęliśmy bardzo zaawansowany stan realizacji sieci bazowej TEN-T w Polsce – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk, w tym poseł do Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski, Maria Malova – zastępca Stałego Przedstawiciela Słowacji przy UE, Herald Ruijters z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) w Komisji Europejskiej oraz Alberto Mazzola – dyrektor Wspólnoty Kolei Europejskich (CER). Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że rozwój systemu transportowego stanowi koło zamachowe dla gospodarki w trudnych czasach i wspólnym interesem jest, by prace nad unijnym rozporządzeniem w sprawie wytycznych dla rozwoju sieci TEN-T miały właściwe tempo.

– Realizacja międzynarodowych szlaków transportowych na osi północ-południe ma wyjątkowe znaczenie w obecnej sytuacji, gdy wojna na Ukrainie wpływa na zakłócenia łańcuchów logistycznych. Kluczowym projektem jest szlak Via Carpatia, integrujący systemy transportowe wielu krajów – Litwy, Polski, Ukrainy, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Chorwacji i Turcji. Jest elementem nowego europejskiego korytarza transportowego, zwanego trójmorskim. Łączy on Morze Bałtyckie – Morze Czarne/Egejskie. Teraz chcielibyśmy przedłużyć go w kierunku państw bałtyckich – zaznaczył szef resortu infrastruktury.

Na marginesie konferencji minister Andrzej Adamczyk odbył spotkania bilateralne z kluczowymi posłami do Parlamentu Europejskiego, bezpośrednio zaangażowanymi w prace dot. rewizji sieci TEN-T. Podczas rozmów ze sprawozdawczynią projektu rozporządzenia w sprawie wytycznych TEN-T Barbarą Thaler oraz wiceprzewodniczącym PE posłem Robertsem Zile, minister Andrzej Adamczyk przedstawił priorytety Polski związane z przyszłym kształtem sieci TEN-T.

Wizyta ministra Andrzeja Adamczyka w Brukseli została zwieńczona spotkaniem z Komisarz ds. Transportu Unii Europejskiej Adiną Vălean. Omówiono priorytety Polski w rozwoju sieci TEN-T i przypomniano, że niezmiernie ważne dla naszego regionu jest wydłużenie korytarza trójmorskiego, łączącego Morze Bałtyckie – Morze Czarne i Morze Egejskie w kierunku północnym, w celu uzyskania synergii z projektami Rail Baltica oraz Via Baltica.

Transeuropejska Sieć Transportowa

TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych w państwach UE. W skład TEN-T wchodzą szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych. Celem unijnej polityki w zakresie infrastruktury transportowej jest stworzenie spójnej, multimodalnej sieci transportowej o ujednoliconych, wysokich parametrach.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

źródło PAP/ fot. niebieskiszlak

Zobacz podobne

Ministerstwo obrony: zatonięcie Moskwy drugą poważną stratą marynarki Rosji

BS

Minister Jacek Sasin o budowie elektrowni jądrowej w Polsce: „Francuzi są w grze”

KM

Matusiak: Belgowie mogą pomóc polskim firmom zaistnieć w łańcuchu dostaw offshore

JJ

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie