Polski Portal Morski
Aktualności Środowisko

Żuławy bezpieczniejsze – wrota sztormowe na Tudze już gotowe

Wody Polskie zakończyły budowę wrót sztormowych na rzece Tudze. Realizacja inwestycji o wartości blisko 33 mln zł znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Żuław. Wrota zabezpieczą obszar ponad 100 kmzamieszkany przez blisko 18 tys. ludzi, w tym Nowy Dwór Gdański. To kolejne zadanie zrealizowane w ramach Programu Żuławskiego, którego głównym zadaniem jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej w regionie.

Rzeka Tuga przepływa przez Nowy Dwór Gdański, gdzie wezbrania sztormowe napływające z Zalewu Wiślanego wielokrotnie przyczyniały się do podtopień na terenie miasta. Głównym celem inwestycji jest ochrona Nowego Dworu Gdańskiego oraz terenów położonych między miastem a wrotami przeciwpowodziowymi, przed wodami wezbrania sztormowego napływającymi z Zalewu Wiślanego rzeką Szkarpawą w koryto rzeki Tugi. Ten typ powodzi powodowany jest spiętrzeniem wód w odcinkach ujściowych rzek przez wiatry sztormowe wiejące od morza. Wskutek tego dochodzi do wezbrania wód w korytach. Wrota znajdują się w ujściowym odcinku Tugi do Szkarpawy, na terenie gminy Stegna, w powiecie nowodworskim. Zabezpieczają obszar ponad 100 km2, zamieszkany przez blisko 18 tysięcy osób.

Z okazji ukończenia tej ważnej dla bezpieczeństwa Żuław inwestycji, odbył się briefing prasowy z udziałem Wiceministra Infrastruktury Grzegorza Witkowskiego, Prezesa Wód Polskich Krzysztofa Wosia i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Andrzeja Winiarskiego.

– Aby Żuławy mogły się spokojnie rozwijać, musimy zapewnić im bezpieczeństwo powodziowe. Dzięki Wodom Polskim stan ochrony przeciwpowodziowej stale się poprawia. Żuławy chroni też ponad 1800 km obwałowań ,180 pomp oraz 1500 obiektów hydrotechnicznych różnego typu. Dostaliśmy teraz kolejne świetne narzędzie – wrota sztormowe na Tudze. Chciałbym serdecznie pogratulować Wodom Polskim tej inwestycji – podkreślił Grzegorz Witkowski.

– Wrota sztormowe na Tudze to zadanie przeciwpowodziowe które chroni Nowy Dwór Gdański – miasto położone poniżej poziomu morza i wymagające szczególnej ochrony. To kolejny element inwestycji na Żuławach. Całość projektu to blisko 130 mln zł. Zmodernizowaliśmy bazę lodołamaczy w Przegalinie, tam gdzie zawsze zaczyna się akcja lodołamania. Zbudowaliśmy też ostrogi dla likwidacji miejsc zatorogennych. Przeprowadziliśmy badania barymetrii dna ujścia Wisły i mamy system monitoringu zagrożenia powodziowego w regionie. Kończymy całość zadań zgodnie z harmonogramem. Dziękuje wszystkim zaangażowanym w ten projekt. To kolejny sukces Wód Polskich w dziedzinie zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego obywateli naszego kraju – powiedział Krzysztof Woś.

– Przed nami kolejne zadania. Będziemy uzupełniać system zabezpieczeń Żuław, zwłaszcza rejon Sztutowa i Stegny. Aktualnie procedujemy dokumenty związane z modernizacją wałów przeciwpowodziowych Szkarpawy i Wisły Królewieckiej – podsumował Andrzej Winiarski.

Wrota na Tudze – najważniejsze elementy zadania

Inwestycja jest złożona z kilku głównych elementów, w skład których weszła budowa wrót sztormowych, budowli przerzutowej, budynku sterowni wraz z instalacjami, a także rozbiórka i wykonanie trzech nowych przepustów na kanale Pryżnik wraz z odbudową toru kolei wąskotorowej nad jednym z przepustów oraz wykonanie nowego odcinka kanału o długości ok. 100 m łączącego budowlę przelewową z istniejącym kanałem Pryżnik.

Konstrukcja wrót  została zaprojektowana jako monolityczna konstrukcja żelbetowa z dwoma światłami w formie stalowych wrót pracujących w płaszczyźnie poziomej o szerokości 6,5 m w świetle każde oraz z jednym zamknięciem w postaci zasuwy stalowej płaskiej o świetle 3,0 m. W związku z budową geologiczną podłoża budowla została zaprojektowana w otoczeniu ścianek szczelnych stalowych w układzie komorowym. Dodatkowo zaprojektowano fundamentowanie obiektu na palach żelbetowych. Budowla przerzutowa została zaprojektowana jako żelbetowa wieża przelewowa z 5 światłami o szerokości 1m każde, z zamknięciami ruchomymi.

Jak działają wrota sztormowe?

Wrota przeciwpowodziowe są żelbetową budowlą trójprzęsłową, z dwoma przęsłami o szerokości po 6,5 m oraz jednym przęsłem o świetle 3,0 m. Między przęsłami umieszczone są grodzie, które zamykają się przy nadejściu fali powodziowej. Zamykanie odbywa się automatyczne lub ręczne. Nadmiar wody dopływający Tugą, w sytuacji zamkniętych wrót, będzie odprowadzany przez przelew boczny do kanału Pryżnik, dalej rzeką Linawą i za pośrednictwem przepompowni w Chłodniewie do Szkarpawy, a następnie do Zalewu Wiślanego.

Wrota przeciwpowodziowych zamkną się automatycznie, gdy poziom wody w Szkarpawie wyniesie 0,6 m n.p.m. Całkowity czas automatycznego zamykania obu skrzydeł wrót wynosi ok. 24 minuty, zaś przy pracy ręcznej – ok. 32 minuty. Poza sterowaniem automatycznym istnieje możliwość sterowania pracą wrót z panelu sterowniczego zainstalowanego w budynku sterowni.

Również sterowanie otwieraniem kolejnych świateł budowli przelewowej jest automatyczne. Jeżeli poziom wody w rzece Tudze będzie rósł i osiągnie rzędną 0,65 m n.p.m., przelew boczny do kanału Pryżnik będzie stopniowo się otwierał. Woda przepłynie wówczas przez budowlę przerzutową i dalej przez koryto Linawy do przepompowni Chłodniewo. Przy dalszym wzroście poziomu wody w rzece automatycznie będą otwierane kolejne światła, aż do osiągnięcia całkowitego przepływu wody do kanału Pryżnik na poziomie 3,5 m3/s. Gdy poziom wody w Tudze się obniży i nastąpi jego wyrównanie przed i za wrotami, wrota sztormowe zostaną ponownie otwarte.

Zobacz podobne

Rewitalizacja muru oporowego zabytkowej Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku

AB

Historia Elbląga od strony wody – rejsy i wystawa czasowa

BS

Szkolą w Gdyni przyszłe kadry wycieczkowców

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie