Polski Portal Morski
Aktualności

Polska otrzyma z Funduszu Morskiego KE ponad 510 mln zł

Polska otrzyma 512 mln euro z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury 2021-2027. Jak poinformowała Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa przy Komisji Europejskiej na swej stronie internetowej 42,9 proc. tych środków ma trafić na zrównoważone rybołówstwo, 41,6 proc. na zrównoważoną akwakulturę oraz przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu, 9,1 proc. – na zrównoważoną niebieską gospodarkę w regionach przybrzeżnych i śródlądowych, natomiast 3 proc. na wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami.

Jak powiedział komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius nowy Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EMFAF),„będzie wspierał strukturalną adaptację sektora rybołówstwa w Polsce, tworząc tym samym warunki dla jego zrównoważonego rozwoju i dywersyfikacji”. „Biorąc pod uwagę poważne obawy dotyczące środowiska w Morzu Bałtyckim, z zadowoleniem przyjmuję również znaczące wsparcie dla ochrony i odbudowy różnorodności biologicznej mórz i wód śródlądowych” – dodał.

Program będzie wspierał m.in.: zrównoważone rybołówstwo, w szczególności w obszarze inwestycji w kapitał ludzki i wymianę pokoleń; innowacje i dywersyfikację działalności połowowej; ograniczenie nadmiernej zdolności połowowej floty bałtyckiej; inwestycje w statki rybackie w celu poprawy bezpieczeństwa, zdrowia i warunków pracy na pokładzie i na lądzie; ochronę zasobów naturalnych i bardziej selektywną działalność połowową.

W ramach zrównoważonej akwakultury wesprze m.in. inwestycje w projekty akwakultury i dywersyfikację gatunków hodowlanych, działania związane z efektywnością energetyczną, dekarbonizacją w akwakulturze i przetwarzaniem produktów rybnych.

Jak podkreślono w komunikacie Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa program zwiększy odporność sektorów rybołówstwa i akwakultury poprzez wsparcie dostosowania strukturalnego floty w celu przywrócenia równowagi między zdolnością połowową a zmniejszającymi się uprawnieniami do połowów na Morzu Bałtyckim.

Program będzie również stymulował ekologiczną transformację sektora rybołówstwa dzięki inwestycjom w bardziej selektywny sprzęt połowowy oraz wsparciu dekarbonizacji, efektywności energetycznej i wymianie silników. Wspierana będzie ekologiczna akwakultura oraz inwestycje w odnawialne źródła energii, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, ograniczenie odpadów z tworzyw sztucznych. 

Będzie również inwestował w cyfryzację, nowoczesny sprzęt i szkolenia, co pomoże zapobiegać nielegalnym praktykom połowowym. 

Polski program EMFAF skupi się również na ochronie i odtwarzaniu różnorodności biologicznej ekosystemów morskich i śródlądowych. Wspierane będzie skuteczne zarządzanie Morskimi Obszarami Chronionymi, zbieranie zagubionych narzędzi połowowych, przywracanie ciągłości rzek i naturalnych tarlisk, stosowanie bardziej selektywnych narzędzi połowowych. 

Społeczności lokalne uzależnione od rybołówstwa i akwakultury skorzystają ze strategii rozwoju lokalnego, bowiem program będzie wspierać rozwój przedsiębiorczości i turystyki z należytym poszanowaniem zarówno dziedzictwa kulturowego, jak i chronionych obszarów przyrodniczych

Zgodnie z przyjętymi zasadami Funduszu państwa członkowskie UE muszą opracować krajowe programy wdrażania EMFAF., które podlegają zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

Fot.: Port Gdynia

Zobacz podobne

Wycieczkowce na horyzoncie

KM

Europie grozi kryzys gazowy? Rosja przypomina, jak bardzo jesteśmy od niej zależni

BS

PGNiG chce produkować gaz z bioodpadów

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie