Polski Portal Morski
Aktualności Środowisko

Wody Polskie realizują kolejne inwestycje przeciwpowodziowe w Dolinie Maciejowickiej

Dzisiaj w Maciejowicach Wody Polskie podpisały umowę na przebudowę wału przeciwpowodziowego prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska. Zadanie jest kontynuacją rozbudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 26,75 km. W etapie III przebudowany zostanie odcinek o długości 3,86 km. Celem jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów Doliny Maciejowickiej, którą zamieszkuje ponad 7 000 osób.

W briefingu prasowym zorganizowanym z okazji podpisania umowy udział wzięli Marek Gróbarczyk – Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, Krzysztof Woś – Prezes Wód Polskich, Maria Koc – Senator RP oraz Daniel Milewski – Poseł na Sejm RP, Mirosław Walicki – Starosta Powiatu Garwolińskiego oraz Tomasz Kwiatkowski – Wójt Gminy Maciejowice.

– Od wielu lat realizujemy projekty przeciwpowodziowe o wartości miliardów złotych. Jesteśmy też zobowiązani, jak Wody Polskie i Ministerstwo Infrastruktury  do przygotowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Rzeka Wisła ma ogromny wpływ na plany zagospodarowania przestrzennego i rozwój gmin leżących w jej dolinie. Dlatego wały przeciwpowodziowe są istotne dla lokalnej społeczności i ich mieszkańców. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt – powiedział minister Gróbarczyk.

– Rzeka Wisła daje ogromny potencjał rozwoju dla mieszkańców żyjących w jej dolinie, ale to także żywioł i zagrożenie powodziowe, którego nie sposób całkowicie wyeliminować. Ale można zrobić dużo, by je zminimalizować i odsunąć powódź od mieszkańców. Modernizujemy już kolejny odcinek obwałowań i mamy dofinansowanie ze środków unijnych.. To sukces wszystkich, którzy dbają o bezpieczeństwo naszych obywateli – podkreślił prezes Woś.

III etap zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 – 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński” dotyczy przebudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku 3,86 km (w km wału 23+040-26+900). Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych obwałowaniem poprzez wykonanie przebudowy do osiągnięcia parametrów wymaganych dla obiektów zaliczanych do II klasy ważności.

Przedmiotowe odcinki wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły znajdują się na terenie obrębu Podwierzbie, Bączki i Ostrów w gminie Maciejowice w powiecie garwolińskim w województwie mazowieckim. Wał chroni dolinę Maciejowicką o powierzchni 6122 ha. Całkowita długość obwałowań chroniących dolinę wynosi 26,75 km

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, prowadzenie robót budowlanych, pełnienie Nadzoru Geotechnicznego oraz Autorskiego przy przebudowie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Wykonane będą następujące prace:

  • przebudowa korpusu wału i ławy przywałowej na długości 3,8 km,
  • uszczelnienie korpusu wału matą bentonitową,
  • wykonanie w stopie skarpy odwodnej przesłony przeciwfiltracyjnej uszczelniającej podłoże wału,
  • przebudowa przepustu wałowego,
  • wykonanie umocnionej drogi eksploatacyjnej z mijankami,
  • przejazdami i zjazdami wałowymi,
  • wykonanie schodów skarpowych.
  • pełnienie Nadzorów Inwestorskich i autorskich nad prowadzonymi robotami.

Prace realizować będą:

  • w zakresie robót budowlanych przez konsorcjum: LIDER: STAWECKI HOLDING Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce; PARTNER: STAWECKI HOLDING 2 Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce,
  • w zakresie pełnienia nadzoru geotechnicznego: Teresa Stefaniak Projekty Prace Inżynierskie, ul. Harnasie 7/69, 20-857 Lublin

Całkowita wartość zadania po wyłonieniu Wykonawców to ponad 25 mln zł. 80% kwoty jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Jego zakończenie planowanie jest w tym roku.

W listopadzie 2022 zakończono II etap zadania – przebudowę wału przeciwpowodziowego na odcinku 4 km. Całkowita wartość II etapu prac zrealizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego wyniosła prawie 15 mln zł.

Źródło: Wody Polskie Fot.: Senatorek/Adobe Stock

Zobacz podobne

Bursztynowy konkurs Visit Gdańsk. Do wygrania bilety, gry planszowe i… bursztynowe nalewki

KM

Pożar w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej został ugaszony

BS

We wtorek tymczasowo zamknięte dla żeglugi trzy pochylnie na Kanale Elbląskim

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie