Polski Portal Morski
Aktualności Środowisko

Wielostronne porozumienie dla budowy zbiornika Kotlarnia

Dziś, 6 lutego 2023 roku, w Kuźni Raciborskiej Wody Polskie podpisały porozumienie z samorządami Bierawy, Kuźni Raciborskiej oraz Rybnika, a także Lasami Państwowymi i Kopalnią Piasku Kotlarnia S.A. w sprawie budowy zbiornika Kotlarnia. Zbiornik powstanie w ramach rekultywacji dawnego wyrobiska. Inwestycja pozwoli zwiększyć ochronę przed powodzią i suszą oraz atrakcyjność turystyczną regionu. Zakończenie prac przewiduje się do 2029 roku.

Dokument został podpisany przez Mirosława Kurza – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Roberta Rakoczego – Prezesa Zarządu Spółki Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A., Jana Wojdyłę – Członka Zarządu i Dyrektora Zakładu Górniczego „Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A.”, Damiana Siebera – p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Krzysztofa Ficonia – Wójta Gminy Bierawa, Pawła Machę – Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska oraz Piotra Kuczerę – Prezydenta Miasta Rybnika. W uroczystości wzięli udział również Krzysztof Woś – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Grzegorz Witkowski – Wiceminister Infrastruktury, Michał Woś – Wiceminister Sprawiedliwości, Sławomir Kłosowski – Wojewoda Opolski i Marcin Jarzyński – Zastępca Dyrektora RZGW w Gliwicach ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą.

– Zbiornik Kotlarnia jest niezwykle ważną inwestycją w regionie i świetnym przykładem jak można rekultywować poprzemysłowe tereny. Będzie miał wielofunkcyjny charakter, zwiększając ochronę przed powodzią i suszą. Cieszę się, ze współpracy rządu z samorządem dla dobra mieszkańców – powiedział Grzegorz Witkowski, Wiceminister Infrastruktury.

– Zrobiliśmy kolejny krok w kierunku budowy wielofunkcyjnego zbiornika na terenie pokopalnianym. Wpisuje się to idealnie w cele Wód Polskich, czyli odbudowę zasobów dyspozycyjnych wody kraju, tak by poprawić nasz bilans wodny. Chcemy zbliżyć się do europejskiej średniej retencji wód, czyli 15%. To przedsięwzięcie jest oczekiwane przez lokalną społeczność, która aktywnie włącza się w jego realizację. Zbiornik Kotlarnia będzie łagodzić wezbrania, a także zasilać rzekę Bierawkę w okresie niedoboru wody i poprawiać bilans wód gruntowych. Rekultywacja terenów poprzemysłowych przynosi również wymierne korzyści środowiskowe. Zbiornik w przyszłości będzie też lokomotywą rozwoju gospodarczego regionu, jako atrakcyjnie turystycznie miejsce – podkreślił Krzysztof Woś, Prezes Wód Polskich.

Porozumienie zakłada wyznaczenie inwestora zadania, wskazanie podmiotów partycypujących w kosztach inwestycji, zobowiązanie do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania, uwzględnienie inwestycji w planach wieloletnich, kontynuowanie prac ziemnych – przygotowawczych czaszy zbiornika oraz jego skarp dla rekultywacji, udostępnienie inwestorowi projektu budowy zbiornika oraz innych opracowań, które powstały w 2008 roku, a także wskazanie podmiotu, który przeprowadzi konsultacje społeczne inwestycji.

Zbiornik Kotlarnia zwiększy ochronę przed powodzią i suszą oraz atrakcyjność turystyczną regionu

Planowany zbiornik Kotlarnia będzie mieć około 900 ha powierzchni, a jego pojemność całkowita wyniesie 40,6 mln m3, w tym rezerwa powodziowa 24,3 mln m3. Wartość zadania szacowana jest na 180 mln zł, a jego zakończenie przewiduje się do 2029 roku. Inwestycja została uwzględniona w dokumentach strategicznych, takich jak Plany Przeciwdziałania Skutkom Suszy oraz Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. W jej realizacji będą uczestniczyli także włodarze gmin Bierawa i Kuźnia Raciborska, Lasy Państwowe oraz Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A.

Zbiornik będzie pełnił funkcję retencyjną, przeciwdziałając skutkom powodzi i suszy. Powstanie jako mokry, wypełniony wodą, uwzględniając rezerwę powodziową, która pomoże odciążyć zlewnię rzeki Bierawki na wypadek wezbrań. Jego budowa może także również wywrzeć pozytywny wpływ na stosunki wodne w okolicy. Zbiornik będzie rezerwuarem wody, odpowiadającym na liczne potrzeby mieszkańców. Dzięki zagospodarowaniu obszaru wokół zbiornika, teren ten stanie się dostępnym dla mieszkańców i przyjezdnych miejscem rekreacji i odpoczynku. Z tego tytułu niewątpliwą korzyść odniosą gminy, których atrakcyjność turystyczna wzrośnie.

Zbiornik Kotlarnia powstanie w miejscu dawnej kopalni 

Zbiornik Kotlarnia, który powstanie na obszarze gminy Bierawa, jest inwestycją długo oczekiwaną przez mieszkańców regionu. Pierwsze plany jego budowy sięgają początku lat 2000. Idea jego powstania wynika przede wszystkim z szerokich korzyści, jakie odniosą mieszkańcy gmin, na obszarze których zbiornik będzie oddziaływał. Powstanie zbiornika korzystnie wpłynie również na środowisko naturalne.

Planowany obiekt hydrotechniczny powstanie w dawnym wyrobisku kopalnianym w ramach rekultywacji terenu eksploatacji górniczej, co pozwala zminimalizować ingerencję w środowisko naturalne. Zbiornik powstanie na rzece Bierawka i będzie zasilany jej wodami. Podobnie funkcjonuje inny z rezerwuarów w administracji Wód Polskich w Gliwicach – zbiornik Kuźnica Warężyńska, nazywany Pogorią IV, który także powstał przez zalanie wodą wyrobiska piasku.

Zbiornik Kotlarnia powstanie w lokalizacji, która na skutek suszy została dotknięta tragicznymi pożarami lasów m.in. w Kuźni Raciborskiej blisko 30 lat temu. Był to największy pożar, jaki miał miejsce w Polsce oraz Europie Środkowej po II wojnie światowej. Ogień strawił 90,62 km² lasów w rejonie Kuźni Raciborskiej, Kędzierzyna-Koźla, Rud Raciborskich i Rudzińca. W jego wyniku życie straciło 2 ludzi.

Źródło: Wody Polskie Fot.: PGE

Zobacz podobne

Zatruta woda przyczyną padania ryb. Ktoś wysypał pestycyd do rzeki

JJ

W Naftoporcie w Gdańsku rozmowy o dostawach ropy i bezpieczeństwie paliwowym Polski

BS

Otwarto most na Białce w Trybszu

PL

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie