Polski Portal Morski
Aktualności Bezpieczeństwo Offshore

Grupa Orlen zaktualizowała strategię – do 2030 r. na priorytetowe inwestycje ok. 320 mld zł

Grupa Orlen zgodnie ze zaktualizowaną strategią do 2030 r. przeznaczy w tym czasie na priorytetowe inwestycje ok. 320 mld zł. Efektem finansowym realizacji strategicznych projektów będzie podwojenie wyniku EBITDA do ponad 60 mld zł na koniec dekady – zapowiedział koncern.

Strategiczne kierunki rozwoju Grupy Orlen w perspektywie 2030 r. – uwzględniające priorytety multienergetycznego koncernu powstałego po przejęciach w latach 2020-2022 Grupy Energa, Grupy Lotos i PGNiG – przedstawił we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

„Budowaliśmy przez te lata multienergetyczny koncern nie dlatego, by go zbudować, a dlatego, by miał on odpowiednią siłę, odpowiednie możliwości” – powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej. Jak dodał, w wyniku przeprowadzonych fuzji powstał koncern, „który może przeprowadzić transformację paliwowo-energetyczną w Polsce i w regionie, koncern, który może gwarantować miejsca pracy, koncern, który może patrzeć w przyszłość, w nowe technologie, zawierać odpowiednie sojusze gospodarcze, konieczne, byśmy mogli być i czuć się bezpieczni”.

Prezes PKN Orlen podkreślił, że transformacja musi przede wszystkim polegać na nowych miejscach pracy i nowych inwestycjach. „I właśnie taki koncern zbudowaliśmy” – dodał, informując, że aktualizacja strategii Grupy Orlen do 2030 r. zakłada ok. 320 mld zł na inwestycje, „szczególnie inwestycje w Polsce”. Wśród priorytetowych przedsięwzięć Obajtek wymienił m.in. rozwój energetyki, w tym energetyki jądrowej i odnawialnych źródeł energii, a także rozwój segmentu wydobycia i nowoczesnej petrochemii.

PKN Orlen podał, że „efektem finansowym realizacji strategii Orlen 2030 będzie podwojenie wyniku EBITDA do ponad 60 mld zł w 2030 r., z czego ok. 20 mld zł będą generowały obszary +zielone+, czyli odnawialne źródła energii, elektromobilność, biopaliwa oraz biogaz i biometan”. „Skumulowana EBITDA w latach 2023-2030 przekroczy 400 mld zł, z czego 110-120 mld zł będzie pochodziło z wydobycia i obrotu gazem, 80-90 mld zł z rafinerii, 30-40 mld zł z petrochemii, 80-90 mld zł z energetyki konwencjonalnej i sieci, 50-60 mld zł z zielonej energetyki, a 40-50 mld zł ze zintegrowanego detalu” – wyliczył koncern.

Jak zauważył PKN Orlen, „nowa Grupa Orlen – większa, silniejsza i w pełni zdywersyfikowana – wygeneruje ponad 400 mld zł EBITDA LIFO do 2030 r., co przełoży się na większe możliwości dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, w oparciu o atrakcyjną, progresywną politykę dywidendową”. Koncern zapowiedział jednocześnie wprowadzenie nowej polityki dywidendowej. Zwrócił przy tym uwagę, że wstępna propozycja poziomu dywidendy PKN Orlen za 2022 r., rekomendowana w aktualizacji strategii, „jest najwyższa w historii i wynosi 5,5 zł na akcję”.

Jak wyjaśniono w informacji, zgodnie z nowymi zasadami PKN Orlen będzie wypłacać każdego roku dywidendę odpowiadającą wysokości 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez Grupę Orlen w poprzednim roku obrotowym – „będzie to jednak nie mniej niż dywidenda bazowa, gwarantowana, której poziom został ustalony na 4 zł na jedną akcję dla 2022 r. i będzie sukcesywnie rósł o 15 gr co roku, aż do poziomu 5,2 zł na jedną akcję w 2030 r.”, co oznacza wzrost dywidendy bazowej w skali dekady o 49 proc.

PKN Orlen ogłosił, że „z uwagi na bardzo solidne wyniki osiągnięte przez koncern w 2022 r., zarząd zdecydował o wydaniu wstępnej rekomendacji w zakresie wypłaty dywidendy z zysku 2022 r., w wysokości 5,5 zł na akcję”. Koncern zaznaczył, że „finalna rekomendacja potwierdzająca ten poziom” zostanie wydana po zatwierdzeniu przez zarząd i radę nadzorczą zaudytowanego jednostkowego raportu rocznego PKN Orlen za 2022 r.

Daniel Obajtek zauważył, że wstępna rekomendacja dywidendy za 2022 r. na poziomie 5,5 zł na akcję oznacza w sumie 6,4 mld zł. „Połowa tej kwoty trafi do budżetu państwa” – zaznaczył. „Firma musi patrzeć na rozwój krótkoterminowy, średnioterminowy i długoterminowy, i takie samo musi mieć podejście do akcjonariuszy, by była firmą atrakcyjną, by ich nie zawiodła” – dodał.

PKN Orlen podał, iż zaktualizowana strategia do 2030 r. „zakłada realizację korzyści wynikających z przeprowadzonych fuzji”, przy czym np. synergie z połączenia z PGNiG i Grupą Lotos przekroczą 10 mld zł, „umożliwiając dynamiczny rozwój i transformację nowej Grupy Orlen”. Koncern zapowiedział, że z ok. 320 mld zł na inwestycje do 2030 r. blisko 40 proc., czyli 120 mld zł, obejmie „zielone inwestycje”, w tym energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz „zielony wodór”.

„Kluczowym obszarem rozwoju Grupy Orlen w tej dekadzie będzie nowoczesna energetyka, oparta przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii i wspierana mocami gazowymi” – poinformował PKN Orlen. Koncern zamierza zwiększyć czterokrotnie, w stosunku do planów ogłoszonych dwa lata temu, moce OZE, które wyniosą 9 GW. Rozwijane będą projekty farm wiatrowych na lądzie i morzu, fotowoltaika i magazyny energii. „Aspiracje w tym obszarze Grupa będzie realizować nie tylko w Polsce, ale też za granicą, inwestując m.in. w farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim” – zaznaczono.

Koncern przyznał też, że „Grupa Orlen do 2030 r. chce zbudować pozycję lidera produkcji biogazu i biometanu w Europie Środkowej”, wytwarzając 1 mld m sześc. biogazu – to ekwiwalent ok. 0,65 mld m szesc. biometanu, w nowoczesnych biogazowniach. Według koncernu „budowa biogazowni i biometanowni jest szansą na rozwój obszarów wiejskich”.

„Zieloną energetykę będą wspierały inwestycje w aktywa gazowe. W ramach Grupy Orlen elektrownie gazowe CCGT w krótkim terminie zastąpią najstarsze, najbardziej emisyjne i najmniej efektywne elektrownie i elektrociepłownie węglowe, a w dłuższej perspektywie będą stabilizowały pracę systemu opartego na odnawialnych źródłach energii” – ogłosił PKN Orlen. Koncern przypomniał o projektach CCGT w Ostrołęce i Grudziądzu, informując, że „analizowane są także dodatkowe przedsięwzięcia w Czechach i Polsce”. „Do 2030 r. Grupa Orlen będzie posiadała ok. 4 GW mocy zainstalowanej w CCGT” – wyliczono w informacji.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że „gwarantem stabilnych dostaw energii będą też inwestycje w technologię SMR, czyli małych reaktorów jądrowych”. „Grupa Orlen do 2030 r. będzie posiadała 1-2 reaktory w Polsce i bardzo duży potencjał do rozwoju kolejnych jednostek w następnych latach” – zapowiedział koncern.

Jak podkreślono, „duże znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski będzie miało wzmocnienie pozycji Grupy Orlen w sektorze wydobycia gazu w Europie”. „W perspektywie 2030 r. wolumen wydobycia gazu w Polsce i za granicą przekroczy 12 mld metrów sześc. rocznie, czyli o około połowę więcej niż obecnie. Ten cel będzie możliwy do uzyskania dzięki utrzymaniu poszukiwań oraz optymalizacji wydobycia w Polsce, a także inwestycjom realizowanym w Norwegii” – ocenił PKN Orlen.

„Grupa Orlen będzie umacniała swoją pozycję sprawdzonego dostawcy gazu w regionie poprzez zabezpieczenie nowych kontraktów na dostawy LNG do Polski, które w 2030 r. pozwolą osiągnąć ok. 15 mld metrów sześc. LNG na rok, a także poprzez rozwój floty statków gazowych” – dodano.

Według zaktualizowanej strategii „do 2030 r. rafineria pozostanie ważnym obszarem działalności połączonej Grupy Orlen, z mocami przerobu ponad 40 mln ton ropy pochodzącej z kierunków alternatywnych wobec rosyjskiego”. „Podstawą transformacji segmentu rafinerii będzie ciągłe udoskonalanie aktywów poprzez: pogłębienie przerobu surowca, zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję emisyjności. Ważnym celem jest również osiągnięcie maksymalnych synergii z szerokiego portfela aktywów, zapewniając efektywny kosztowo surowiec dla petrochemii” – wyjaśnił PKN Orlen.

Koncern podał również, że do 2030 r. chce osiągnąć pozycję lidera w segmencie biopaliw w Europie Środkowej, zwiększając ich produkcję do 3 mln ton rocznie. Ponadto będzie dążyć do zbudowania pozycji regionalnego lidera w produkcji i dystrybucji odnawialnego wodoru, wykorzystywanego w przemyśle i transporcie, przy czym łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie Orlen do końca dekady wyniesie ok. 1 GW mocy, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 kt odnawialnego wodoru.

Jak oznajmił PKN Orlen, planuje też umocnić „wiodącą pozycję producenta petrochemii w regionie”. Wskazał przy tym, że rozwój w tym kierunku będzie możliwy m.in. „dzięki budowie trwałych partnerstw biznesowych”. „W tym kontekście Grupa Orlen w porozumieniu z Saudi Aramco i jej spółką zależną SABIC analizuje możliwości współpracy przy potencjalnym projekcie petrochemicznym w Gdańsku” – podano. Zaznaczono, że „nowymi gałęziami obszaru petrochemii będą biomateriały i recykling, w którym moc zainstalowana w 2030 r. osiągnie ponad 300 tys. ton”.

Źródło/ PAP/ Fot. pixabay.com

Zobacz podobne

Gaz-System z kompletem pozwoleń na budowę gazociągu Gustorzyn – Wronów

BS

„Nie ma szans na to, żeby ilość tych ścieków zrzucanych do Odry ograniczyć „

BS

AmaLilia – nowy hotel przeznaczony do pływania po Nilu

PL

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie