Polski Portal Morski
Aktualności

Ruszyła budowa rurociągów wodnych dla elektrowni Grupy Orlen w Grudziądzu

Spółka CCGT Grudziądz, należąca do Energi z Grupy Orlen, rozpoczęła budowę rurociągów, którymi przesyłana będzie woda do i z powstającej elektrowni. Generalnym wykonawcą instalacji jest Budimex. Inwestycja ma potrwać do połowy 2024 r. – poinformowała w poniedziałek Energa.

Rurociągi zasilające i zrzutowe wody połączą elektrownię Grupy Orlen w Grudziądzu z położonymi w sąsiedztwie rzeki Wisły ujęciem i pompownią wody oraz Rowem Hermana. „Rozpoczęte prace to kolejny etap w realizacji projektu istotnego dla wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego” – podkreśliła Energa w poniedziałkowym komunikacie.

Jak wskazano w informacji, budowaną przez spółkę CCGT Grudziądz siecią magistrali przesyłana będzie woda do i z elektrowni, która wyposażona zostanie w zamknięty system obiegu, „dzięki czemu jej zapotrzebowanie na wodę z Wisły ograniczone będzie do niezbędnego minimum”.

„Generalnym wykonawcą instalacji jest Budimex SA. Zgodnie z aktualnym planem prace mają zostać zakończone w połowie 2024 r.” – podała Energa. Jak zaznaczyła spółka, dzięki tym instalacjom „możliwe będzie uruchomienie i bezpieczna praca nowego, stabilnego źródła energii budowanego w Grudziądzu bloku gazowo-parowego o mocy ok. 560 MW, który będzie w stanie zasilić w energię elektryczną setki tysięcy gospodarstw domowych”.

Energa zaznaczyła, że rozpoczęcie budowy magistrali rurociągowych poprzedzone zostało przez inwestora działaniami przygotowawczymi: przeprowadzono analizy i badania, uzyskano też niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne, w tym decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę; w ramach przedsięwzięcia zawarta została również z władzami Grudziądza umowa drogowa „umożliwiająca posadowienie rurociągów na gruntach, na których budowane będą drogi publiczne”.

Jak zapowiedziała spółka Grupy Orlen, prace związane z budową przez CCGT Grudziądz magistrali rurociągowych prowadzone będą w podziale na odcinki – harmonogram realizacji poszczególnych etapów uzgodniono z działającym w imieniu samorządu miasta Zarządem Dróg Miejskich w Grudziądzu”, przy czym wspólnie prowadzony jest nadzór i koordynacja prac wykonawcy.

„Zakończenie budowy magistrali rurociągowych umożliwi kontynuację dalszych prac, w tym w szczególności rozbudowę istniejącego w mieście układu drogowego. Prace odbywać się będą w ramach uzgodnień prowadzonych przez CCGT Grudziądz z władzami miasta Grudziądza na mocy zawartej umowy drogowej” – podkreśliła Energa.

Według niej, umowa i podejmowane uzgodnienia regulować będą szczegółowo zakres i harmonogram realizacji poszczególnych etapów prac drogowych, jak również warunki współpracy stron przy ich realizacji. „Obejmują one także zasady finansowania przez spółkę CCGT Grudziądz realizacji prac. Dzięki tym działaniom, decyzja o umiejscowieniu w Grudziądzu nowoczesnej elektrowni, oprócz poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju, przyczyni się także do rozbudowy oraz poprawy jakości części z istniejących już dróg publicznych w Grudziądzu” – podała spółka Grupy Orlen.

Energa przypomniała, że „blok energetyczny CCGT Grudziądz będzie jedną z najnowocześniejszych elektrowni gazowo-parowych w swojej klasie”. Jak zaznaczono w informacji, konfiguracja obiektu bazowała będzie na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, zapewniających jednostce wysoką sprawność wytwarzania energii elektrycznej przy jednoczesnej minimalizacji oddziaływania na środowisko.

„Elektrownia w Grudziądzu stanowi też istotny element strategii Grupy Orlen, zapewniając zauważalny krok w transformacji polskiej energetyki. Jednostka dzięki wysokiej sprawności, niskim wskaźnikom emisji oraz wysokiej elastyczności pracy, zapewniała będzie stabilizację pracy polskiego systemu elektroenergetycznego i wsparcie dla rozwijanych równolegle, przez inne spółki z Grupy ORLEN, źródeł odnawialnych” – podkreśliła Energa.

Jak wspomniano w komunikacie, elektrownia w Grudziądzu to również „źródło wytwórcze ważne z punktu widzenia polskiego Operatora Sieci Przesyłowych – Polskich Sieci Elektroenergetycznych”. W grudniu 2021 r. spółka CCGT Grudziądz zawarła 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy, z pierwszym rokiem świadczenia usługi mocowej przypadającym na rok 2026.

„W czasie realizacji umowy, kontraktującej łącznie 518 MW, spółka może liczyć na przychód sięgający co najmniej ok. 3,52 mld zł” – wyliczyła Energa.

Energa to część multienergetycznego koncernu, który powstał po przejęciu jej przez PKN Orlen, a następnie Grupy Lotos i PGNiG. W lutym PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., która uwzględnia priorytetowe cele multienergetycznego koncernu. Aktualizacja zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne w Grupie Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.

Planuje się, zgodnie z aktualizacją strategii, że do 2030 r. Grupa Orlen będzie posiadała ok. 4 GW mocy zainstalowanej w CCGT.

W tym roku nakłady inwestycyjne Grupy Orlen maja wynieść 36,2 mld zł, przy czym w segmencie energetyki 7 mld zł, w tym na modernizację aktywów, przyłączenie nowych odbiorców Grupy Energa, budowę bloków w Ostrołęce i Grudziądzu, budowę farm fotowoltaicznych oraz morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Elektrownia w Grudziądzu o mocy 563 MWe ma powstać do 2025 r., a pierwsze dostawy mają zostać zrealizowane w 2026 r. Wykonawcą inwestycji, która rozpoczęła się w 2022 r., a jej koszt to ok. 2 mld zł, jest konsorcjum Siemens Energy Global GmbH Co KG, Siemens Energy dp. z o.o. oraz Mytilineos S.A.

Źródło: PAP Fot.: Energa

Zobacz podobne

Dania/ Analiza po wybuchach Nord Stream: Bałtyk zanieczyszczony trującym osadem, foki doznały uszkodzenia słuchu

BS

Gróbarczyk: nie jest wykluczone, że w Elblągu zawrzemy umowę z prywatnymi inwestorami

BS

Prezes Orlenu: technologia CCS jest opłacalna, dla części przemysłu nie ma alternatywy

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie