Polski Portal Morski
Aktualności Edukacja

Wody Polskie rozpoczynają ekspercką współpracę z Politechniką Warszawską

Efektywna wymiana wiedzy i informacji między ekspertami pracującymi w sektorze gospodarki wodnej a kadrą akademicką i studentami jest kluczowe dla projektowania i wdrażania coraz nowocześniejszych rozwiązań, unowocześniających podejście do zrównoważonego gospodarowania wodami. Wody Polskie angażują się we współpracę z uczelniami z całej Polski. Podpisane porozumienie z Politechniką Warszawską otwiera szeroki wachlarz współpracy.

Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych i dydaktycznych, wymiana doświadczeń z obszarze zarządzania wiedzą ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju kompetencji oraz współdziałanie w zakresie zatrudniania absolwentów to najważniejsze formy współpracy wskazane w podpisanym 9 maja br. porozumieniu pomiędzy Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Celem Porozumienia jest nawiązanie długoterminowej współpracy w obszarze gospodarki i inżynierii wodnej oraz budownictwa wodnego i hydrotechniki oraz wyjście naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu łączenia osiągnięć nauki z potrzebami przemysłu i gospodarki. Porozumienie podpisał Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś oraz Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, prof. Paweł Popielski.

Wody Polskie zobowiązały się do proponowana tematów prac dyplomowych oraz organizacji praktyk i staży studenckich, a także wspierania WIBHiIŚ w organizacji terenowych zajęć dydaktycznych dla studentów poprzez udostępnienie obiektów hydrotechnicznych.

Z kolei Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej zobowiązał się do konsultowania propozycji tematów prac dyplomowych, zgodnych z potrzebami Wód Polskich oraz udostępniania Gospodarstwu wybranych prac dyplomowych. W ramach współpracy potrzeby Wód Polskich będą uwzględniane przy ustalaniu programu praktyk studenckich, a studenci i absolwenci Wydziału informowani o potrzebach kadrowych. Pozwoli to na efektywną wymianę informacji w obszarze zapotrzebowania na ekspertów z różnych dziedzin związanych z gospodarką wodną.

Ponadto Strony postanowiły podejmować wspólne starania w celu pozyskania środków finansowych, w tym unijnych, umożliwiających efektywną i partnerską współpracę w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz zobowiązały się do wzajemnego prezentowania i propagowania swoich osiągnięć.

Źródło: Wody Polskie Fot.: Andrzej Goiński/UMWKP/zdjęcie ilustracyjne

Zobacz podobne

Czwarty wyciek gazu z Nord Stream.

BS

Interfax: Rosja śledzi włoski okręt wojenny znajdujący się na Morzu Czarnym

BS

Trzecia w tym roku dostawa LNG dotarła do Świnoujścia

AB

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie