Polski Portal Morski
Aktualności

GAZ-SYSTEM S.A. informuje o rozpoczęciu 2 Fazy procedury Open Season FSRU

Procedura Open Season dla Terminalu FSRU składa się z dwóch faz. Faza 1 Procedury Open Season została uruchomiona w 4. kwartale 2021 roku. Jej celem było uzyskanie od uczestników wiążących zamówień oraz zobowiązania do wiążącej rezerwacji usług regazyfikacji FSRU na odpowiednim poziomie w Fazie 2 Procedury. Faza 1 zakończyła się podpisaniem Umowy Order to Proceed (OtP) i przystąpieniem przez GAZ-SYSTEM S.A. do realizacji pierwszego etapu projektu, tj. do rozpoczęcia projektowania, jak określono w Ogólnych Warunkach Realizacji (OWR).

Zgodnie z Ogólnymi Warunki Realizacji – w związku z tym, że w ramach Fazy 1 Procedury została zawarta Umowa OtP z Uczestnikiem, który złożył wiążące Zamówienie obejmujące 100% Usług Regazyfikacji FSRU udostępnianych przez GAZ-SYSTEM S.A. w ramach Procedury – rozpoczęcie etapu rejestracji do Fazy 2 Procedury będzie uzależnione od przedłożenia przez tego Uczestnika Oferty obejmującej taki sam poziom Usług Regazyfikacji oraz ten sam okres świadczenia Usług Regazyfikacji, tj. te same Lata Gazowe, jak w Zamówieniu, oraz od zawarcia z nim Umowy Regazyfikacji i Zlecenia Regazyfikacji obejmujących wskazany poziom Usług Regazyfikacji.

GAZ-SYSTEM S.A. w pierwszej kolejności wezwie tego Uczestnika do złożenia odpowiedniej Oferty, zawarcia Umowy Regazyfikacji i Zlecenia Regazyfikacji. Uczestnik powinien przedłożyć Ofertę potwierdzającą zamówienie złożone w ramach Umowy OtP najpóźniej do dnia 07.07.2023 r. do godziny 17:00 na adres: 
Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
oraz przesłać we wskazanym terminie skan tych dokumentów pocztą elektroniczną na adres:
openseason@gaz-system.pl

Dopuszczalne jest złożenie dokumentów tylko w formie elektronicznej jedynie w przypadku podpisu wszystkich dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

GAZ-SYSTEM S.A. przeprowadzi dalsze etapy Fazy 2 Procedury i udostępni niezarezerwowane Usługi Regazyfikacji zainteresowanym podmiotom, stosując postanowienia rozdziałów 12 – 15 Ogólnych Warunków Realizacji, tylko w przypadku, gdy z Uczestnikiem, o którym mowa powyżej, nie zostaną zawarte Umowa Regazyfikacji i Zlecenie Regazyfikacji obejmujące 100% Usług Regazyfikacji udostępnianych przez GAZ-SYSTEM S.A. w ramach Procedury.

O szczegółach podejmowanych działań, w tym w szczególności o uruchomieniu etapu rejestracji do 2 Fazy Open Season GAZ-SYSTEM S.A. będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Wiążąca procedura Open Season FSRU ma na celu potwierdzenie zainteresowania uczestników rynku mocą regazyfikacji Terminalu FSRU, poprzez złożenie wiążących długoterminowych zamówień na korzystanie z usług regazyfikacji FSRU, co uzasadni realizację wskazanego projektu przez GAZ-SYSTEM S.A.

Projekt zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG. Terminal FSRU ma być przystosowany do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie. Usługi regazyfikacji FSRU zostaną udostępnione pod warunkiem podjęcia przez GAZ-SYSTEM S.A. pozytywnej Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej oraz zrealizowania inwestycji w zakładanym terminie – 1 stycznia 2028 r.

Równolegle do realizacji Fazy 2 Procedury GAZ-SYSTEM S.A. podejmuje działania mające na celu przygotowanie do realizacji Projektu.

źródło: GAZ-SYSTEM / fot.www.kn.lt

Zobacz podobne

Za nami kolejny tydzień pracy na budowie tunelu w Świnoujściu !

BS

Premier: wybuchy Nord Stream definitywnie kończą projekt politycznego uzależniania Europy od Rosji

KM

Milionowy kierowca wkrótce przejedzie tunelem pod Świną

PL

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie