Polski Portal Morski
Aktualności

GAZ-SYSTEM S.A. informuje o rozpoczęciu 2 Fazy procedury Open Season FSRU

Procedura Open Season dla Terminalu FSRU składa się z dwóch faz. Faza 1 Procedury Open Season została uruchomiona w 4. kwartale 2021 roku. Jej celem było uzyskanie od uczestników wiążących zamówień oraz zobowiązania do wiążącej rezerwacji usług regazyfikacji FSRU na odpowiednim poziomie w Fazie 2 Procedury. Faza 1 zakończyła się podpisaniem Umowy Order to Proceed (OtP) i przystąpieniem przez GAZ-SYSTEM S.A. do realizacji pierwszego etapu projektu, tj. do rozpoczęcia projektowania, jak określono w Ogólnych Warunkach Realizacji (OWR).

Zgodnie z Ogólnymi Warunki Realizacji – w związku z tym, że w ramach Fazy 1 Procedury została zawarta Umowa OtP z Uczestnikiem, który złożył wiążące Zamówienie obejmujące 100% Usług Regazyfikacji FSRU udostępnianych przez GAZ-SYSTEM S.A. w ramach Procedury – rozpoczęcie etapu rejestracji do Fazy 2 Procedury będzie uzależnione od przedłożenia przez tego Uczestnika Oferty obejmującej taki sam poziom Usług Regazyfikacji oraz ten sam okres świadczenia Usług Regazyfikacji, tj. te same Lata Gazowe, jak w Zamówieniu, oraz od zawarcia z nim Umowy Regazyfikacji i Zlecenia Regazyfikacji obejmujących wskazany poziom Usług Regazyfikacji.

GAZ-SYSTEM S.A. w pierwszej kolejności wezwie tego Uczestnika do złożenia odpowiedniej Oferty, zawarcia Umowy Regazyfikacji i Zlecenia Regazyfikacji. Uczestnik powinien przedłożyć Ofertę potwierdzającą zamówienie złożone w ramach Umowy OtP najpóźniej do dnia 07.07.2023 r. do godziny 17:00 na adres: 
Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
oraz przesłać we wskazanym terminie skan tych dokumentów pocztą elektroniczną na adres:
openseason@gaz-system.pl

Dopuszczalne jest złożenie dokumentów tylko w formie elektronicznej jedynie w przypadku podpisu wszystkich dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

GAZ-SYSTEM S.A. przeprowadzi dalsze etapy Fazy 2 Procedury i udostępni niezarezerwowane Usługi Regazyfikacji zainteresowanym podmiotom, stosując postanowienia rozdziałów 12 – 15 Ogólnych Warunków Realizacji, tylko w przypadku, gdy z Uczestnikiem, o którym mowa powyżej, nie zostaną zawarte Umowa Regazyfikacji i Zlecenie Regazyfikacji obejmujące 100% Usług Regazyfikacji udostępnianych przez GAZ-SYSTEM S.A. w ramach Procedury.

O szczegółach podejmowanych działań, w tym w szczególności o uruchomieniu etapu rejestracji do 2 Fazy Open Season GAZ-SYSTEM S.A. będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Wiążąca procedura Open Season FSRU ma na celu potwierdzenie zainteresowania uczestników rynku mocą regazyfikacji Terminalu FSRU, poprzez złożenie wiążących długoterminowych zamówień na korzystanie z usług regazyfikacji FSRU, co uzasadni realizację wskazanego projektu przez GAZ-SYSTEM S.A.

Projekt zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG. Terminal FSRU ma być przystosowany do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie. Usługi regazyfikacji FSRU zostaną udostępnione pod warunkiem podjęcia przez GAZ-SYSTEM S.A. pozytywnej Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej oraz zrealizowania inwestycji w zakładanym terminie – 1 stycznia 2028 r.

Równolegle do realizacji Fazy 2 Procedury GAZ-SYSTEM S.A. podejmuje działania mające na celu przygotowanie do realizacji Projektu.

źródło: GAZ-SYSTEM / fot.www.kn.lt

Zobacz podobne

Podsumowanie 2023 roku w Polskiej Grupie Zbrojeniowej

JS

Piąta edycja Polboat Yachting Festival

PL

85 lat temu zginął gen. Gustaw Orlicz-Dreszer

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie