Polski Portal Morski
Aktualności Inne Porty

Port Gdynia otrzyma dofinansowanie na budowę terminalu intermodalnego

Projekt „Budowy terminalu intermodalnego na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia” został zakwalifikowany do podpisania umowy o dofinansowanie na wnioskowaną kwotę kosztów kwalifikowalnych 16 787 789 € (ok. 75 mln zł) przy poziomie dofinansowania 50% czyli 8 393 894 € (ok 37,5 mln zł).

Wniosek złożony w konkursie w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” – Transport – Mobilność Wojskowa (CEF2 Transport – Military Mobility), dotyczący Budowy terminalu intermodalnego na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia został pozytywnie rozpatrzony.

– Projekt, skoncentrowany na budowie terminalu intermodalnego na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia, będzie kluczowy dla zwiększenia możliwości przeładunkowych towarów z transportu morskiego na kolejowy, w tym jako pierwsze w porcie miejsce załadunkowe bezpośrednio ze stałej, najazdowej rampy załadunkowej. Jest to ważny krok, szczególnie z myślą o rosnącym znaczeniu intermodalności w transporcie – Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Projekt będzie realizowany w zachodniej części Portu Gdynia, który jest główną bazą morską Polskiej Marynarki Wojennej, współpracującej w ramach koordynacji Sił Zbrojnych UE oraz NATO w Polsce uprawnioną do przeładunków sprzętu wojskowego. Obszar Centrum Logistycznego służy przeładunkom kontenerów, pojazdów i ładunków ponadgabarytowych i sprzętu wojskowego, a nowy terminal intermodalny umożliwi pełniejsze wykorzystanie istniejących placów manewrowo-składowych oraz zwiększy poziom inwestycji na tym obszarze.

Celem projektu jest dostosowanie infrastruktury Portu Gdynia do wymogów podwójnego, cywilno-wojskowego wykorzystania, a co za tym idzie zwiększenie udziału transportu intermodalnego poprzez budowę nowego intermodalnego terminalu kolejowego na terenie Centrum Logistycznego.

W ramach projektu zostanie zbudowany terminal intermodalny składający się z 2 torów ładunkowych o długości około 750 m zakończonych stałą, najazdową rampą załadunkową, toru dojazdowego i toru komunikacyjnego. Projekt obejmuje betonowy plac manewrowo-odstawczy, wewnętrzne drogi manewrowe oraz układ kolejowo-drogowy z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym. Inwestycja zapewni możliwości przeładunkowe pod zasięgiem suwnic kontenerowych – drogowych i torowych na 3 torach terminalu. Terminal zapewni zdolność do obsługi ładunków o masie 100 t i pojazdów o masie do 120 t, w tym czołgów podstawowych o maksymalnym obciążeniu osi 12,23 t/oś (transport drogowy) i minimalnym obciążeniu 22,5 t/oś (transport kolejowy) spełniając wymogi podwójnego zastosowania cywilno-wojskowego.

Projekt przyczyni się do zwiększenia transgranicznej mobilności sił zbrojnych UE/NATO i pozwoli wyeliminować wąskie gardło w infrastrukturze Portu Gdynia w korytarzu Bałtyk-Adriatyk w sieci TEN-T.

Zakończenie projektu planowane jest na 31 sierpnia 2026 r.

źródło/ fot: Port Gdynia

Zobacz podobne

Operacje desantowe ORP Toruń na ćwiczeniach Baltops 23

AB

Ważąca ponad 850 ton kolumna dotrze na plac budowy w PKN Orlen – największy transport w Polsce

KM

Awanse Polaków w mistrzostwach świata juniorów w klasie Laser

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie