Polski Portal Morski
Aktualności Edukacja

Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni już otwarte!

W dniu 23 maja 2024 roku w Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W wydarzeniu udział wzięło wielu znamienitych gości ze świata nauki, sportu, gospodarki oraz polityki.

Nowo otwarte Centrum Sportu i Rekreacji UMG powstało w miejscu wyburzonej w 2020 roku hali sportowej, której modernizacja z uwagi na zły stan techniczny okazała się zbyt kosztowna i niecelowa. Stąd też władze Uczelni podjęły decyzję o realizacji nowej inwestycji, której budowa wpisała się w cele strategiczne Uniwersytetu w zakresie rozwoju infrastruktury dydaktycznej, naukowo-badawczej i socjalnej. Nowo otwarty budynek stanowi pierwszy etap budowy zaplanowanego w tym miejscu kompleksu sportowo-akademickiego.

Część oficjalna uroczystości otwarcia Centrum Sportu i Rekreacji UMG rozpoczęła się przed wejściem do budynku, gdzie nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi z udziałem władz Uczelni oraz przedstawicieli władz krajowych. Następnie goście wydarzenia przeszli do wnętrza budynku, gdzie w nowoczesnej hali sportowej odbyła się dalsza część uroczystości.

Ceremonii otwarcia dokonał JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, który po powitaniu gości poinformował uczestników wydarzenia że:

Ostateczna decyzja o budowie Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przypadła na 2 sierpnia 2022 roku, zaś cała inwestycja była gotowa już w dwa lata później […]. Uznano, że najlepszą datą na otwarcie tego obiektu będą obchody Dnia Sportu Uniwersytetu Morskiego, które zapoczątkował poprzedni Rektor Uczelni prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

Jego Magnificencja zauważył, iż w Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni znajdują się:

znakomicie wyposażona siłownia ze strefą cardio oraz fitness, a także sauny oraz hala, gdzie niezależnie od siebie, w tym samym czasie będą mogły być rozgrywane 3 mecze z różnych dyscyplin. […] W tym miejscu znajdują się również sale konferencyjne, pokoje gościnne oraz podziemny parking z miejscami postojowymi.

Jego Magnificencja dodał również:

Wierzę, że dzięki temu obiektowi nasi studenci będą zdobywali medale oraz rywalizowali z uczelniami z całego kraju.

Jego Magnificencja podziękował również osobom szczególnie zaangażowanym w powstanie tego obiektu: Kanclerzowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni mgr. Filipowi Malacie, Dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dr. Andrzejowi Lachowiczowi, realizatorom inwestycji, a w sposób szczególny firmie Budimex S.A.Osobne podziękowania za wsparcie finansowe tego projektu, jak również pozostałych realizowanych przez UMG złożył na ręce Dyrektora Departamentu Edukacji Morskiej Ministerstwa Infrastruktury, Wojciecha Gąsowskiego. JM Rektor dodał również:

Żywię nadzieję, iż w nowej kadencji rektorskiej wybudowany zostanie nowy akademik oraz uda się zagospodarować tereny wokół domu studenckiego, a także otwartego dzisiaj Centrum Sportu i Rekreacji.

Jego Magnificencja zachęcił również gości uroczystości do zwiedzenia obiektu, a także włączenia się w pozostałą część obchodów Dnia Sportu UMG.

Kolejno głos zabrał Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej z Ministerstwa Infrastruktury, Wojciech Gąsowski, który odczytał list przekazany przez dr. Arkadiusza Marchewkę Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury:

Otwierane dziś Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przyniesie wiele korzyści dla całej społeczności akademickiej, podniesie atrakcyjność różnorodnych aktywności prowadzonych przez wspólnotę Uczelni oraz zwiększy komfort prowadzonych zajęć, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju kultury fizycznej zarówno wśród studentów, doktorantów oraz pracowników Uczelni. Mam nadzieję, że ten nowoczesny […] obiekt będzie następnym argumentem zachęcającym do podjęcia przez kolejne pokolenia młodych marynarzy kształcenia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. 

Następnie głos zabrał Wicewojewoda Pomorski, Emil Rojek, który w swoim wystąpieniu stwierdził:

Niezwykle cieszę się, że Uniwersytet Morski w Gdyni w dalszym ciągu prężnie się rozwija, stale podnosi jakość oferty kształcenia i inwestuje w swoją infrastrukturę, a absolwenci tej Uczelni idą w świat i pływają po morzach, oceanach pod wszystkimi banderami.

Kolejnym przemawiającym podczas uroczystości był Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dr Andrzej Lachowicz, który złożył na ręce JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita oraz Kanclerza Uniwersytetu Morskiego w Gdyni mgr. Filipa Malaty i Jego Pionu szczególne podziękowania:

Dziękuję Panu Rektorowi za podjęcie decyzji o wybudowaniu Centrum Sportu i Rekreacji UMG oraz za wytrwanie w niej […]. Dziękuję również  Panu Kanclerzowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni mgr. Filipowi Malacie oraz Jego Pionowi, a zwłaszcza Pani Małgorzacie Bielskiej oraz Panu Arturowi Nowakowi, dzięki którym, pozostając z nimi we ścisłej współpracy, udało się wybudować halę sportową uszytą na miarę Uczelni, do codziennej pracy treningowej. […] Dziękuję również pracownikom Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego, a szczególnie paniom: Joannie Piotrowskiej oraz Kamili Chilińskiej-Gonisławskiej, które były i nadal są szczególnie zaangażowane w prace na rzecz tego obiektu.

Tego dnia podczas uroczystości głos zabrał także Kanclerz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, mgr Filip Malata, który na ręce JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita złożył podziękowania za zaufanie przy realizacji tej inwestycji przy równoczesnym prowadzeniu budowy Centrum Offshore UMG, co było ogromnym wyzwaniem. Podziękował również Panu Kwestorowi Uczelni mgr. Eugeniuszowi Pawłowi Orzeszkowi. Słowa wdzięczności za merytoryczny wkład skierował także do Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dr. Andrzeja Lachowicza. Podziękowania złożył także na ręce poszczególnych Pracowników Działów, m.in. Technicznego, Gospodarczego, Zamówień Publicznych, Biura Obsługi Prawnej, także Rady Uczelni oraz Senatorom UMG.

Część oficjalną wydarzenia zakończyło wykonanie pamiątkowego zdjęcia z udziałem wszystkich gości obecnych na uroczystości otwarcia obiektu.

Wiele osób skorzystało z możliwości zwiedzenia nowo otwartego Centrum Sportu i Rekreacji UMG i przyjrzeniu się z bliska znakomicie wyposażonej siłowni, nowoczesnym rozwiązaniom technologiczno-architektonicznym zastosowanym zarówno w hali sportowej, jak i w części konferencyjnej. Goście mogli obejrzeć również strefę hotelową Centrum. Pokoje gościnne będą dostępne dla gości z zewnątrz, z czego z pewnością skorzystają sportowcy i sztab szkoleniowy uczestniczący w zawodach rozgrywanych w uniwersyteckiej hali sportowej.

Inwestycja zrealizowana została ze środków budżetu państwa, w postaci dotacji celowej Ministerstwa Infrastruktury oraz środków własnych Uczelni.

Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w liczbach:

  • Koszt inwestycji: ok. 60 mln zł
  • Powierzchnia zabudowy: 2.192,44 m2
  • Kubatura: 38 460,21 m3
  • Powierzchnia całkowita: 9.491,87 m2
  • Wysokość budynku: 17,0 m
  • Liczba kondygnacji nadziemnych: 4
  • Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Źródło/fot.: Uniwersytet Morski w Gdyni

Zobacz podobne

Prestiżowa nagroda Shippax Award 2021 za prom Festoya dla Stoczni Remontowa Shipbuilding

BS

Gowin: cyfryzacja, innowacje to warunki rozwoju w krajach Trójmorza

KM

Manewry Marynarki Wojennej z okrętami NATO

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie