Polski Portal Morski
Aktualności Forum Ekspertów Środowisko

Dialog Wód Polskich z Rynkiem

We wtorek 4 czerwca w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach „Dialogu PGW Wody Polskie z Rynkiem”. W rozmowach wzięli udział przedstawiciele Wód Polskich oraz branży projektowo-inżynierskiej, w tym Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów (ZOPI). Ich celem jest wypracowanie rozwiązań dla usprawnienia procesów inwestycyjnych w gospodarce wodnej. 

Wody Polskie reprezentowali eksperci z Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Departamentu Prawnego oraz Departamentu Zamówień Publicznych, natomiast z ramienia sektora projektantów i inżynierów byli obecni przedstawiciele firm członkowskich ZOPI: B-Act, HydroBIM, MGGP, MULTICONSULT POLSKA,  TPF, VALUE ENGINEERING, a także pozostałych firm: AXIS USŁUGI PROJEKTOWE, Bipromel, Energoprojekt, i Sweco. Merytoryczną debatę ekspertów zainaugurował Mateusz Balcerowicz – Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

– Dziękuję, że możemy spotkać się wspólnie i rozmawiać z praktykami – projektantami i inżynierami – bez których rozwój gospodarki wodnej, a więc prowadzenie inwestycji dla ochrony mieszkańców przed powodzią i suszą czy działań renaturyzacyjnych dla poprawy stanu wód, nie jest możliwy. Wody Polskie są otwarte na rekomendacje ekspertów. W najbliższych miesiącach będziemy współpracować, by zaproponować najlepsze rozwiązania dla ujednolicenia i usprawnienia procedur w zakresie zamówieniowym, inwestycyjnym i prawnym – powiedział Mateusz Balcerowicz.

Celem pierwszego spotkania było usystematyzowanie i doprecyzowanie zagadnień i nadanie im priorytetów. W ramach współpracy Wód Polskich i sektora projektowo-inżynierskiego utworzono trzy bloki tematyczne – dotyczący zamówień publicznych, inwestycji i prawa, gdzie wyznaczeni eksperci z obu stron zweryfikują aktualnie obowiązujący stan i wypracują propozycje nowych rozwiązań. Grupa:

  • „Relacje Zamawiający-Wykonawca” – dokona identyfikacji konieczności waloryzacji wstecz istniejących umów, opracuje optymalne zasady waloryzacyjne do umów przyszłych oraz zajmie się kwestią kryteriów ocen pozacenowych w przetargach, umowami bazowymi dla podobnych zamówień i sprawami szkoleń kadr.
  • „Optymalizacja procesu inwestycyjnego” – przeanalizuje kwestie planów dużych inwestycji, pozwoleń wodnoprawnych, polepszenia jakości opracowanej dokumentacji projektowej oraz celów renaturyzacji w świetle wymogów UE.
  • „Prawne usprawnienie procesu inwestycyjnego” – będzie pracować nad ujednoliceniem definicji pojęć i odstępstw w prawie wodnym i prawie budowlanym oraz wypracuje propozycje zmian legislacyjnych m.in. w zakresie przepisów szczególnych dla dużych obiektów hydrotechnicznych.

Do każdego bloku tematycznego został przypisany lider ze strony Wód Polskich oraz rynku projektantów i inżynierów. Spotkania robocze będą odbywać się co miesiąc. Dzięki wspólnym działaniom możliwe będzie wypracowanie jak najlepszych rozwiązań i rekomendacji dla dalszej współpracy na linii Zamawiający – Projektant/Inżynier, co z pewnością przełoży się na podniesienie jakości realizowanych inwestycji w gospodarce wodnej.

źródo/fot; Wody Polskie

Zobacz podobne

The Ocean Race Europe: wyścig Alicante – Genua zakończony, kolejne podium Polaków!

BS

Tunel Świnoujście. Tak powstaje konstrukcja pod jezdnię w tunelu

KM

Otwarcie sezonu żeglarskiego i odsłonięcie tablicy admirała Unruga

PL

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie