Polski Portal Morski
Aktualności Edukacja Inne

Wody Polskie i SGGW podpisały umowę o współpracy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podpisały porozumienie o współpracy w zakresie badawczym, edukacyjnym i kadrowym. Umowa zakłada wykorzystanie potencjałów obu instytucji w celu rozwijania kompetencji związanych z gospodarką wodną.

Prof. dr hab. Tomasz Okruszko, Prorektor ds. nauki SGGW oraz Mateusz Balcerowicz, Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji

Podpisanie tego porozumienia stanowi ważny krok w kierunku zacieśnienia współpracy między środowiskiem akademickim a instytucją odpowiedzialną za zarządzanie gospodarką wodną w Polsce. Dzięki temu studenci SGGW będą mieli dostęp do praktycznej wiedzy oraz możliwości uczestnictwa w projektach, co zwiększy ich kompetencje i atrakcyjność na rynku pracy. Z kolei PGW Wody Polskie zyska wsparcie merytoryczne oraz możliwość pozyskiwania wykwalifikowanej kadry, która pomoże w realizacji ich zadań.

– Porozumienie to otwiera nowe perspektywy dla obu instytucji, umożliwiając wspólne działania na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w Polsce – zaznacza Mateusz Balcerowicz, Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

W trakcie spotkań studenci poznają strukturę zarządzania gospodarką wodną w poszczególnych regionach naszego kraju, zagrożenia i metody zapobiegania skutkom wystąpienia powodzi lub suszy oraz problemy związane z zarządzaniem obiektami hydrotechnicznymi w zmiennych warunkach hydrologicznych. To niezwykle przydatna wiedza w czasie gwałtownych i coraz mniej przewidywalnych zjawisk pogodowych na świecie. Wizyta w jednostkach zajmujących się zarządzaniem czy monitoringiem stanów powodziowych jest dla nich cennym doświadczeniem. Mogą z pierwszej ręki otrzymać najważniejsze informacje.

Taka aktywność pozwala im również na skonfrontowanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności z praktyką zawodu oraz wymogami stawianymi przez pracodawców. Jednocześnie zapoznają się z różnymi zawodami, jakie można wykonywać na poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej Wód Polskich. W ramach współpracy zaplanowano m.in. realizację wspólnych przedsięwzięć badawczych i dydaktycznych, udzielanie wsparcia w opracowywaniu programów nauczania, czy wspólne określanie tematów prac dyplomowych, aby były one zgodne z aktualnymi potrzebami rynku.

Intensyfikacja efektów zmian klimatu sprawia, że w najbliższych latach będziemy mieć do czynienia z coraz większą ilością zagrożeń naturalnych. Również Komisja Europejska dąży do większego wykorzystania śródlądowych dróg wodnych jako alternatywnej formy transportu. Istnieje zatem potrzeba kształcenia specjalistów w zakresie metod prewencji oraz złożonego systemu zależności pomiędzy procesami geologicznymi, klimatycznymi, reakcjami środowiska oraz społeczeństw.

źrodło/fot: Wody Polskie

Zobacz podobne

Polska staje się poważnym graczem portowym. Niemcy wściekli

KM

GAZ-SYSTEM zbadał dno Zatoki Gdańskiej dla potrzeb FSRU

AB

I zmiana PKW TURCJA powróciła do kraju

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie