Polski Portal Morski
Aktualności Bezpieczeństwo Inne Ważne

IX Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa zakończone

Zarząd Targów Warszawskich wraz z Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich zorganizowały już po raz dziewiąty Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Konferencja, która odbyła się w Warszawie 20 czerwca 2024 roku, skupiła ekspertów w dziedzinie obronności i gospodarki w tym m.in. przedstawicieli polityki, Sił Zbrojnych RP, Straży Granicznej, służb ratowniczych, uczelni wyższych, a także krajowego i zagranicznego przemysłu obronnego. Na odnotowanie zasługuje obecność przedstawicieli dyplomatycznych Szwecji, Wielkiej Brytanii, Estonii, Litwy i Danii – państw szczególnie zainteresowanych utrzymaniem bezpieczeństwa na Bałtyku i Morzu Północnym.

Forum rozpoczęło wystąpienie inaugurujące Andrzeja Grzyba, przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej X kadencji Sejmu, w którym nie zabrakło podkreślenia szczególnej roli jaką odgrywa stan bezpieczeństwa morskiego zapewniający niezagrożone funkcjonowanie infrastruktury krytycznej – tak pod wodą i na wybrzeżu – jak np. gazociągi, rurociągi, sieci energetyczne, przewody komunikacyjne, czy elementy energetyki wiatrowej.

Z kolei kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, rektor – komendant Akademii Marynarki Wojennej podkreślił, że współczesne konflikty to wojny totalne oddziałujące na wszystkie aspekty funkcjonowania państwa, dlatego też niezwykle istotna jest rola gospodarki i przemysłu w systemie bezpieczeństwa państwa. Kadm. Szubrycht wskazał na konieczność planowania wieloletniego oraz działań dyplomatycznych wzmacniających nasze sojusze, co jest kluczowe w sytuacji realnych zagrożeń.

Podobne tezy zawierał również odczytany na rozpoczęciu forum list Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Marcina Kulaska deklarujący zmianę podejścia rządu do bezpieczeństwa oraz prowadzenie polityki odstraszania agresora. Przykładami takiego aktywnego działania ma być m.in. wzmocnienie Marynarki Wojennej poprzez realizację programów modernizacyjnych Miecznik (okręty obrony wybrzeża), Kormoran (niszczyciele min), czy Orka (okręty podwodne).

Dyskusje podczas warszawskiego forum toczyły się w trzech sesjach poświęconych kompleksowo kwestiom bezpieczeństwa w ujęciu morskim. Podczas pierwszej sesji poświęconej roli i znaczeniu sił morskich w polityce morskiej państwa skupiono się głównie na wyzwaniach stojących przez Rzeczpospolitą Polską w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa morskiego identyfikując zagrożenia, dyskutując nad założeniami opracowanej siedem lat temu „Strategicznej koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP” w kontekście polityki morskiej i miejsca Marynarki Wojennej w jej realizacji. Podkreślono również znaczące zmiany w sojuszniczych zdolnościach obronnych na Bałtyku spowodowane przystąpieniem Finlandii i Szwecji do NATO, a także rolę kooperacji przemysłów zbrojeniowych państw akwenów Bałtyku i Morza północnego. W dyskusji eksperci wskazali na Morze Bałtyckie jako potencjalny obszar zapalny w kontekście potrzeby zapewnienia sobie dostępu morskiego do Obwodu królewieckiego przez prowadzącą agresywna politykę Rosję i możliwość eskalacji z jej strony zagrożenia bezpieczeństwa państw regionu. Wg. kadm. Jarosława Wypijewskiego, dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego znaczący wpływ przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na Bałtyku to dla Rosji przesłanka do większego zaangażowania w ochronę swoich interesów, w tym przewidywanego rozwoju zdolności produkcyjnych i remontowych przemysłu stoczniowego, co z dużą pewnością będzie powodować liczne wyzwania na arenie krajowej i sojuszniczej. Jeden z paneli w tej sesji był w całości poświęcony dialogowi przedstawicieli dyplomatycznych w RP nad polityką bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego i Morza Północnego.

W centralnej sesji forum poświęconej przemysłowi obronnemu w kontekście procesu modernizacyjnego sił morskich RP dyskutowano o inwestycjach i stanie realizacji oraz perspektywach programów modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP oraz jej oczekiwaniach a możliwościach przemysłu w ich realizacji. Wskazano również na nieodzowną rolę lotnictwa w zabezpieczeniu interesów morskich państwa, w tym wielozadaniowych śmigłowców morskich, a także systemów bezzałogowych. Sporo uwagi poświęcono również modernizacji Straży Granicznej i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa jako służb odgrywających istotną rolę w systemie bezpieczeństwa morskiego.

Sesja zamykająca konferencję była poświęcona natomiast kwestiom znaczenia strategicznego morskiej infrastruktury krytycznej. Podczas dyskusji wskazywano na kluczową rolę morskiej świadomości sytuacyjnej na Bałtyku i rozwoju zdolności w zakresie rozpoznania. Wiele uwagi poświęcono na zagrożenia dla infrastruktury krytycznej ze szczególnym uwzględnieniem tych pochodzących od systemów bezzałogowych, oraz sposobom i rozwiązaniom przeciwdziałania tym zagrożeniom. Swoje doświadczenia w tym zakresie i oferowane rozwiązania przedstawiła spółka Advanced Protection Systems z Gdyni – krajowy producent systemów antydronowych. W kontekście bezzałogowców należy podkreślić, że nie pominięto roli, jaką systemy te odgrywają w zapewnieniu bezpieczeństwa morskiej infrastruktury krytycznej. Nie pominięto również wyzwań w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz zastosowań technologii cyfrowych w ochronie morskiej infrastruktury krytycznej.

IX Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa było również okazją dla przedstawicieli przemysłu do przybliżenia swojej oferty dla Polski. Podczas prezentacji PZL Świdnik podkreślono rolę, jaką odgrywają w podniesieniu zdolności obronnych śmigłowce Leonardo AW101 i AW149 dostarczane do Sił Zbrojnych RP. Szczególnie ciekawa jest natomiast „braterska” rywalizacja firm koreańskich Hanwha Ocean i Hyundai Heavy Industries w programie Orka.

IX Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa odbywało się pod patronatem medialnym Zespołu Badań i Analiz Militarnych oraz miesięcznika „Wojsko i Technika”.

Źródło, fot. https://zbiam.pl

Zobacz podobne

PERN: dwa przewierty HDD pod rzeką Narew

KM

Tunel Świnoujście: w tym tygodniu rozpocznie się montaż maszyny TBM

Autor

Ukraina/ Ukraińscy żołnierze postawili znak graniczny na Wyspie Węży

JK

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie