Polski Portal Morski

Polityka prywatności

Autor

POLSKA MORSKA WWW.POLSKA-MORSKA.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Operatorem portalu jest spółka POLSKIE TERMINALE spółka akcyjna, ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem 47880, posiadającą NIP: NIP: 851-00-17-251, Regon 810575498, wysokość kapitału zakładowego wynosi 1.448.500 zł.
 2. W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników portalu POLSKA MORSKA WWW.POLSKA-MORSKA.PL oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Polskie Terminale SA (cyt. dalej jako: PT SA) przekazuje Użytkownikom Serwisu niniejszą Politykę Prywatności, w której wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i zabezpieczane.
 3. PT SA przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki Prywatności.

II. DEFINICJE:

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  a. Portal/Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.polska morska.pl , oraz na Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.

  b. Użytkownik – każda osoba korzystająca z portalu www.polska-morska.pl .

  c. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; http://polskieterminale.pl/rodo/

  d. Pliki cookies – to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze lokalnym lub innym urządzeniu Użytkownika podczas, gdy odwiedza strony WWW w sieci Internet. Pliki “cookies” (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony WWW. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron WWW. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony WWW.

III. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH

 1. PT SA zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania ze swojego Portalu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym podanie niektórych danych jest niezbędne dla założenia konta lub skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu np. otrzymywania newslettera.
 1. Użytkownik może wybrać następujące sposoby rejestracji:
  – rejestrację e-mailem;
  – rejestrację przez konto Facebook;
  – rejestrację przez konto Google;
  – rejestrację przez konto Apple.
 2. Zakres danych osobowych koniecznych do przekazania przy rejestracji konta zależy od wybranego sposobu logowania i jest podany przy wyborze sposobu rejestracji.
 3. W przypadku logowania się do strony www.polska-morska.pl za pośrednictwem innej platformy – weryfikującej i uwierzytelniającej Użytkownika – PT SA otrzymuje dane osobowe Użytkownika od podmiotów udostępniających taką usługę. Otrzymujemy od nich następujące dane: adres e-mail, płeć, identyfikator użytkownika, data urodzenia, login generowany automatycznie.

IV. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. PT SA przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  a. świadczenia usług – w celu dostarczania treści oraz usług Użytkownikom, w tym informowania o dostępnych treściach i usługach. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b RODO (akceptacja regulaminu).

  b. działania marketingowe i polepszanie usług – w celu prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług w tym dopasowywanie treści do zainteresowań Użytkowników; Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  c. wysyłania newslettera – bezpłatny newsletter i inne wiadomości z informacjami dotyczącymi Portalu; Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  d. realizacji obowiązków prawnych PT SA – przetwarza dane, jeśli jest to konieczne dla zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa; Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  e. zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisów – jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi; Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO ;

  f. obsługi zapytań Użytkowników i innych osób korzystających z Serwisu – w celu rozpatrywania skarg i reklamacji Użytkowników związanych z działalnością Serwisu, kontaktowania się z Użytkownikiem lub osobą trzecią korzystającą z Serwisu oraz w celu podjęcia stosownych działań wyjaśniających lub naprawczych; Podstawa prawna przetwarzania to, zależnie od rodzaju zapytania, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  g. dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, Podstawa prawna
  przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

V. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych są: Polskie Terminale S.A. z siedzibą w Szczecinie pod adresem: ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, adres e-mail: biuro@polska-morska.pl
 2. W Portalu zbierane są następujące dane osobowe:
  – imię i nazwisko,
  – adres e-mail,
  – numer telefonu,
  – adres zamieszkania lub adres prowadzonej działalności gospodarczej.
  – wiek
 1. Dane osobowe są wykorzystywane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest potwierdzenie rejestracji do Portalu oraz realizowanie usługi poprzez dostarczanie informacji drogą email (newsletter), a także umożliwienie Użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności Portalu.
 3. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo do żądania poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania swoich danych osobowych.
 5. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 6. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają profilowaniu.
 7. Dane osobowe Użytkownika będą dostępne tylko administratorowi danych oraz zaufanym partnerom administratora danych świadczących usługi techniczne na rzecz administratora danych.
 8. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. PT SA przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.
 2. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez PT SA roszczeń w stosunku do Użytkowników.
 3. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

VII. PLIKI COOKIES.

 1. Portal www.polska-morska.pl wykorzystuje technologię Cookies.
 2. Użytkownik może zgodzić się, aby wpisane dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach Portalu bez potrzeby powtórnego ich wpisywania.
 3. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania Portalu, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych
  funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.
 8. W kwestiach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Każdemu Użytkownikowi portalu www.polska-morska.pl , przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem portalu.
 2. Reklamacje należy składać:
  a. drogą elektroniczną – na adres biuro@polska-morska.pl .,
  b. listownie – na adres siedziby: Polskie Terminale S.A., ul. Bytomska7, 70-603 Szczecin.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji w terminie niezwłocznym.
 4. Administrator portalu www.polska-morska.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Polityki Prywatności.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie