Polski Portal Morski
Aktualności

„Błyskawiczne powodzie miejskie” – wniosek o zwołanie KWRiST

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk wystąpił o zwołanie pilnego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ma to związek z występowaniem tzw. błyskawicznych powodzi miejskich, które są skutkiem nawałnic, jakie przechodzą przez Polskę w ciągu ostatnich dni.

– „Apeluję o ścisłą współpracę samorządów, Wód Polskich oraz administracji rządowej w celu jak najszybszego i najskuteczniejszego rozwiązania kwestii błyskawicznych powodzi miejskich dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Polski” – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. 

Podjęcie natychmiastowych działań zaradczych jest niezbędne dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz dla ochrony infrastruktury, zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych. Pilne wprowadzenie systemowych i kompleksowych działań ograniczających skutki nawałnic jest szczególnie istotne na terenach miejskich, gdzie straty materialne na skutek zalania, jakie ponoszą zarówno mieszkańcy jak i gminy, są największe. Tym bardziej, że występowaniu zjawiska błyskawicznych powodzi miejskich sprzyja dynamiczne rozrastanie się miast, zwłaszcza budowa nowych osiedli mieszkaniowych bez uwzględnienia zasad gospodarki wodnej na danym terenie.

Propozycja rządu w zakresie podjęcia koniecznych rozwiązań została ujęta w ramach projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, który jest obecnie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych. Dotyczy ona przede wszystkim planowania przestrzennego, zmniejszenia powierzchni betonowych (nieprzepuszczalnych) w centrach miast oraz tworzenia lokalnych rezerwuarów retencyjnych gromadzących wody opadowe.

Jednocześnie jednostki regionalne Wód Polskich nieustannie monitorują sytuację na podległych terenach. Pozostają w gotowości, aby przekazać wytyczne dotyczące odprowadzania wód opadowych do potoków i rzek, tak aby jak najskuteczniej chronić mieszkańców i infrastrukturę miejską, a jednocześnie zwiększyć retencję.

Za odprowadzanie wód opadowych oraz i gospodarkę wodno-kanalizacyjną na terenach miast odpowiadają prezydenci oraz burmistrzowie, dlatego kluczowa jest współpraca pomiędzy wszystkimi jednostkami administracji.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury fot. TVP Szczecin

Zobacz podobne

żeglarstwo – Chamera: trzeba mieć świadomość, że to najważniejsza impreza w życiu

BS

Ćwiczenia Integrated Resolve 2022 w Porcie Gdańsk

BS

Koniec budowy Nord Stream 2 to dopiero początek

JJ

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie