Przejdź do treści

GAZ-SYSTEM podpisał wszystkie umowy z wykonawcami prac budowlanych w części lądowej i morskiej projektu Baltic Pipe

Spółka posiada komplet decyzji administracyjnych i pozwoleń dla tego projektu. W listopadzie b.r. zakończył się skomplikowany trwający kilka miesięcy etap wyboru, negocjacji i kontraktowania 40 kluczowych podmiotów, które w ramach realizacji projektu Baltic Pipe świadczą usługi z zakresu robót...
Gaz-System przeprowadzi nowe postępowanie ws. wyboru wykonawcy tłoczni Odolanów
Gaz-System przeprowadzi nowe postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy tłoczni Odolanów - poinformowała spółka we wtorek w komunikacie. Dodała, że nie wpłynie to harmonogram realizacji tej inwestycji. Pod koniec października Gaz-System poinformował, że wybrał wykonawców budowy wszystkich elementów lądowych Baltic Pipe w Polsce. "Spółka zakończyła postępowania zakupowe na wybór wykonawców prac budowlanych na gazociągu Goleniów-Lwówek, gazociągu łączącym Niechorze-Płoty oraz tłoczni gazu Goleniów, Odolanów i Gustorzyn" - podano. Jak poinformował Gaz-System we wtorkowym komunikacie, spółka otrzymała wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w którym sąd stwierdził nieważność czynności wyboru najkorzystniejszej oferty konsorcjum Atrem S.A., JT S.A. PIP Makrum S.A. oraz Projprzem Sp. z o.o. w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych dla tłoczni gazu Odolanów. Wyjaśniono, że przedmiotem złożonego przez firmę Control Process S.A w tym postępowaniu sądowym pozwu były cztery zarzuty względem oferty złożonej przez konsorcjum Atrem S.A., JT S.A. PIP Makrum S.A. oraz Projprzem Sp. z o.o.: rażąco niska cena ofertowa, brak doświadczenia konsorcjum przy realizacji podobnych inwestycji, brak wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, niespełnienie przez konsorcjum wymagań formalnych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie potwierdzenia doświadczenia. Spółka podała, że Sąd Arbitrażowy oddalił pierwsze trzy zarzuty stwierdzając, że są bezpodstawne, natomiast czwarty dot. wymagań formalnych SIWZ - zgodnie ze swoją interpretacją - uznał za uzasadniony i na tej podstawie wydał wyrok unieważniający wybór oferty konsorcjum Atrem S.A., JT S.A. PIP Makrum S.A. oraz Projprzem Sp. z o.o. "Z uwagi na fakt, iż pozostałe oferty złożone przez oferentów w postępowaniu na wybór wykonawcy tłoczni Odolanów znacznie przekraczają budżet przeznaczony na tę inwestycję, GAZ-SYSTEM podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania" - podała spółka. Jednocześnie poinformowała, że przeprowadzi nowe postępowanie dot. wyboru wykonawcy tłoczni Odolanów. Postępowanie to zostanie przeprowadzone w trybie, który nie wpłynie na zakładany pierwotnie harmonogram realizacji tej inwestycji. W nowym postępowaniu zakupowym GAZ-SYSTEM doprecyzuje postanowienia SIWZ dotyczące potwierdzenia doświadczenia, które wzbudziły wątpliwości interpretacyjne. Nie zmieni to istoty warunków zawartych w SIWZ - wskazał Gaz-System. Jak informował wcześniej Gaz-System, wykonawcą pierwszego etapu w gazociągu Goleniów-Lwówek, czyli fragmentu Goleniów-Ciecierzyce, został Budimex, a drugiego Ciecierzyce-Lwówek spółka JT. W postępowaniu zakupowym na budowę gazociągu łączącego (41km) wybrane zostało konsorcjum firm UAB MT Group (lider) i PPS Pipeline Systems GmbH. Natomiast w postępowaniu zakupowym na budowę tłoczni wybrane zostały: dla Tłoczni Goleniów: Max Streicher, dla Tłoczni Odolanów konsorcjum w składzie Atrem (lider), JT, PJP Makrum, Projprzem Budownictwo, a dla Tłoczni Gustorzyn firma Max Streicher. Na początku maja tego roku Gaz-System poinformował, że wybrał wykonawcę podmorskiego gazociągu Baltic Pipe. Odcinek ten zbuduje spółka Saipem Limited, która ułoży gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego. Prace budowlano - montażowe obejmą także miejsca tzw. lądowania gazociągu, czyli połączenia części podmorskiej z odcinkami lądowymi w Polsce i Danii. Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii. Uruchomienie gazociągu planowane jest na 1 października 2022 r.(PAP)
Projekt Baltic Pipe toczy się zgodnie z harmonogramem i bez opóźnień
Projekt Baltic Pipe toczy się zgodnie z harmonogramem i bez opóźnień - poinformował w czwartek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Jak podkreślił, Gaz-System od 2017 r. wydał już na Baltic Pipe prawie 5 mld zł.
Niemiecka spółka należąca do PGNiG kupiła gaz z norweskiego szelfu
PGNiG Supply & Trading i Aker BP podpisały kontrakt kupna-sprzedaży gazu pochodzącego ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dostawy paliwa gazowego rozpoczęły się w październiku 2020 roku.
Baltic Pipe - wykonawca wchodzi na teren budowy
We wrześniu br. GAZ-SYSTEM przekazał wykonawcy tereny pod budowę miejsc lądowania gazociągu podmorskiego w Polsce oraz w Danii. W obu krajach nastąpiło to zgodnie z zakładanym harmonogramem.
Kolejni eksperci dołączają do prac przy budowie podmorskiego odcinka Baltic Pipe
Następni eksperci dołączają do prac przy budowie podmorskiego odcinka Baltic Pipe. Spółka podpisała umowy z firmami, które zapewnią usługi nadzoru  inwestorskiego oraz środowiskowego podczas prac budowlano-montażowych na dnie morza oraz w miejscach tzw. lądowania gazociągu w Polsce i w Danii.
Budowa Baltic Pipe pod nadzorem specjalistów
GAZ-SYSTEM zdecydował, że usługi Inspektora Bezpieczeństwa Żeglugi (ang. Marine Warranty Surveyor) dla prac na Morzu Bałtyckim będzie świadczyć firma Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH, która jest częścią międzynarodowej grupy DNV GL.
Subskrybuj Baltic Pipe