Polski Portal Morski
Aktualności Extra

„Modernizacja toru wodnego Świnoujście –Szczecin do głębokości 12,5 m – aktualizacja z dnia 26 stycznia

Postęp prac:

  • Trwają prace czerpalne na Ostrowie Grabowskim (jednostki Wenda i Kraken oraz 5 szaland), urobek odkładany jest na wyspie W28,
  • trwają roboty palowe na Wyspie Radolin,
  • pogłębiarki Vox Amalia oraz Meuse River wykonują prace czerpalne na km 41do km 62,
  • na wyspie W22 trwa odkład urobku prowadzony rurociągami na obrzeżu wyspy (ponad powierzchnia wody) oraz był prowadzony pontonem(ponton zakończył już pracę i stacjonuje w Trzebieży)we wnętrzu wyspy, natomiast na wyspie W28 trwa klapowanie urobku wewnątrz wyspy,
  • usunięto konstrukcję istniejącej stawy nawigacyjnej na Ostrowie Grabowskim oraz odebrano nową stawę, usunięto także dalbę 87 oraz 44,
  • wykonano badania CPT (dla określenia stopnia plastyczności, zagęszczenia gruntu, wytrzymałości) dla obrzeży wyspy W22 i W28, wyniki potwierdziły założenia Wykonawcy,
  • Wykonawca finalizuje oczyszczanie dna z obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych,obiektów pozostałych oraz mogącymi być zabytkami, które kolidowały z przebiegiem lokalizacji inwestycji.

Warunki żeglugi

W związku z pracami rozbiórkowymi dwóch nitek gazociągów DN 500 i DN 400 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na km 44,460 toru wodnego Świnoujście-Szczecin przez GAZ-SYSTEM S.A. od 26 do 28 stycznia br. zostaje zamknięty akwen o promieniu 500 m (Komunikat nr 2 Kapitana Portu Szczecin). Aktualną informację o bieżących pracach wszystkich jednostek wykonawcy na danym kilometrze toru otrzymują codziennie e-mailem m.in. służby kapitanatów portów, dyspozytorzy portu i piloci morscy. Wszystkich użytkowników akwenu prosimy jednocześnie o śledzenie zakładki „Bezpieczeństwo morskie –warunki żeglugi” na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, gdzie publikowane są komunikaty kapitanów portów oraz aktualne ostrzeżenia nawigacyjne.

Monitoring przyrodniczy

Zakończono prace związane z monitoringiem teriofauny (bóbr i wydra). Raport obecnie jest weryfikowany przez nadzór przyrodniczy. Pod koniec grudnia 2020 r. przeprowadzono kontrolę ornitologiczną z łodzi, licząc ptaki wzdłuż toru wodnego pomiędzy Szczecinem a Świnoujściem, na długości 61 km oraz szlakiem biegnącym równolegle do toru wodnego na Zalewie Szczecińskim (pobliże sztucznych wysp). Odnotowano 3313 osobników ptaków wodno-błotnych z 17 gatunków. Najliczniej reprezentowanymi gatunkami były kormoran (899os.) oraz mewa siwa (799 os.). Zaobserwowano również m in. gągoły, mewy srebrzyste, nurogęsi, krzyżówki, ogorzałki, perkozy dwuczube i czaple siwe.

Fot. 1. Para gągołów Bucephala clangula spłoszone z toru wodnego na Roztoce Odrzańskiej.23.12.2020. fot. M. Jasiński, Fot. 2. Część stada nurogęsi Mergus merganser żerujących przy torze na Zalewie Szczecińskim. 23.12.2020. fot. M. Jasiński
Fot. 3. Stado mew siwych Larus canus oraz mew srebrzystych Larus argentatus żerujących przy pogłębiarce na Roztoce Odrzańskiej. 23.12.2020. fot. M. Jasiński
Fot. 4. Grupa mew siwych Larus canus odpoczywających na pogłębiarce na Roztoce Odrzańskiej. 23.12.2020. fot. M. Jasiński

źródło: Urząd Morski w Szczecinie

Zobacz podobne

Gdańsk/ Ogłoszono przetarg na remont Długiego Pobrzeża

BS

Rybacy mają rządowe wsparcie, choć malkontentów nie brakuje!

AB

Grupa ORLEN planuje budowę pierwszego portu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie