Polski Portal Morski
Aktualności

Nowa trasa gazociągu w Wilanowie

Przez Wilanów będzie przebiegać trasa gazociągu, którym popłynie gaz do Elektrociepłowni Siekierki. Planowana trasa miała biec nad Wisłą, gdzie pozostawiono na nią rezerwę. Pod koniec roku inwestor zmienił jednak przebieg inwestycji, która ma teraz przeciąć Wilanów na pół.

Jak poinformowali wilanowscy radni, przedstawiciele inwestora PGiNG Termika SA przedstawili koncepcję projektu budowy gazociągu, ale w zupełnie nowym przebiegu przez Wilanów, aniżeli rezerwa, która znajduje sie? w miejscowych planach. Gazociąg ma byc´ wybudowany na terenach cennych przyrodniczo lub w bliskiej odległości od nich (m.in. rezerwat przyrody Morysin, jeziora Powsinkowskie, Pod Morgami, Lisowskie, kanał Sobieskiego, rzeka Wilano´wka,) w pobliżu cennych kulturowo terenów Pałacu Jana III Sobieskiego oraz działkach prywatnych właścicieli.

„Inwestor działający na mocy specustawy zaplanował przebieg inwestycji w zupełnie inny sposób niz˙ pozostawiona w planach na ten cel rezerwa. Wokół gazociągu niezależnie, czy będzie szedł w linii naziemnej czy podziemnej, musi pozostac´ pas wolny od zabudowy, tzw. pas ochronny o szerokości 12 metrów, który przecina dzielnice? na pół” – powiedział podczas konferencji radny Wilanowa, przewodniczący Komisji Strategii, Rozwoju i Dialogu Społecznego Paweł Czarnecki.

Jak wyjaśnił radny, pod koniec 2020 roku przedstawiciele inwestora przedstawili plany przeprowadzenia gazociągu w zupełnie innym miejscu niż rezerwa planistyczna, która od prawie 20 lat przewidywała budowę tego gazociągu w pobliżu Wisły. „Zarówno mieszkańcy jak i urzędnicy zostali tym zaskoczeni. Także przedstawiciele Pałacu w Wilanowie” – podkreślił radny.

Zmianę przebiegu gazociągu potwierdza PGNiG Termika i wyjaśnia, że zmiana poprzedzona była wnikliwą analizą materiałów, w tym otrzymanych od Urzędu m.st. Warszawy, map oraz wizji w terenie. Definitywnie potwierdziły one brak możliwości prowadzenia gazociągu zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. „Z uwagi na kolizję z istniejącą zabudową oraz możliwość zablokowania przyszłych inwestycji, w tym zajęcia rezerwy terenu przeznaczonej na trasę Czerniakowska-BIS, PGNiG TERMIKA zdecydowała się na zmianę wariantu trasy budowy gazociągu. Jest ona odmienna wobec wskazanej w dokumentach planistycznych, ale realna do realizacji i po korektach wynikających z konsultacji społecznych, uwzgledniająca potrzeby i oczekiwania mieszkańców” – przekazało PAP centrum prasowe PGNiG Termika.

Te argumenty nie trafiają jednak do radnych, którzy uważają, że działania PGNiG Termika są „pozorowane, ukierunkowane na realizacje? własnej wizji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie Wilanowa, bez poszanowania dla dorobku planistycznego i dobra mieszkańców Wilanowa” – podsumowała wilanowska radna Urszula Włodarska-Sęk. Jednocześnie zastanawiała sie?, czy w całej tej sprawie nie ma drugiego dna… Według niej „zmiana trasy gazociągu i wykreślenie rezerwy z obowiązujących dokumentów planistycznych +uwolniłoby+ tereny pod zabudowę mieszkaniowa?”. „W sytuacji, w której ten rejon Wilanowa bardzo intensywnie sie? zabudowuje, publiczna infrastruktura drogowa jest niewystarczająca, mieszkańcy stoja? w korkach, aby dojechac´ do pracy, szkoły i z powrotem wro´cic´ do swoich domów, komunikacja miejska jest bardzo słaba, brakuje szkoły, żłobka, przychodni zdrowia, publicznych obiektów sportu i rekreacji, dróg rowerowych, kolejne inwestycje mieszkaniowe znacznie pogorszyłyby jakos´c´ życia mieszkańców” – podsumowała radna.

Kolejnym zarzutem radnych jest zniszczenie terenów przyrodniczych i kulturowych. W tej sprawie odbyły się spotkania przedstawicieli inwestora z radnymi, urzędnikami i m.in. przedstawicielami Pałacu w Wilanowie. „Wszyscy jednogłośnie twierdzą, że przełożenie tego gazociągu w nowe miejsce jest irracjonalne. Przebiega nie tylko przez tereny cenne przyrodniczo, ale też kulturowo” – zaznaczył radny Czarnecki.

„Opracowana nowa trasa gazociągu do Elektrociepłowni Siekierki zaplanowana została głównie na terenach rolniczych, w maksymalnym oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej z poszanowaniem terenów cennych kulturowo i przyrodniczo” – wskazało centrum prasowe.

PGNiG tłumaczy, że prowadzona jest w tej chwili inwentaryzacja przyrodnicza, której celem jest dokładne wskazanie obszarów cennych przyrodniczo i środowiskowo. Podaje też przykłady. „Na dzień dzisiejszy dla obszaru rezerwatu przyrody Morysin oraz użytku ekologicznego Powsinek przewidziano stosowanie metod bez wykopowych, nie ingerujących w przekraczane obszary. Inwestycja nie spowoduje naruszenia siedlisk na terenie rezerwatu. W celu ograniczenia hałasu w czasie prac budowlanych od placów przewiertowych zlokalizowanych poza rezerwatem zastosowane zostaną ekrany dźwiękochłonne. Dodatkowo w czasie prowadzenia prac będzie prowadzony nadzór przyrodniczy. Po wybudowaniu gazociąg nie będzie wpływał negatywnie na rezerwat oraz nie będzie źródłem hałasu. Eksploatacja gazociągu nie wiąże się z żadnym oddziaływaniem na środowisko” – poinformowało centrum prasowe PGNiG.

Nie do końca zgadzają się z tym wilanowscy radni. „W związku ze zmianą przebiegu zostały też zmienione jego parametry. Gazociąg powiększył się objętościowo do większej średnicy, co wiąże się z pozostawieniem pasa rezerwy około 12 metrów. On też jest bardzo kontrowersyjny, ponieważ przecina szereg pól, domostw. Nie można na nim nic budować. Mieszkańcy zwrócili się do nas z pytaniem, co mają w związku z tym robić” – powiedział radny Paweł Czarnecki.

PGNiG Termika podkreśliło też, że wytyczona nowa trasa była uzgadniana z mieszkańcami, m.in. podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 7 i 9 września 2021 r. Wszystkie zgłaszane uwagi do trasy gazociągu są wnikliwie analizowane pod kątem możliwości zmiany jej przebiegu. „Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, tak, aby jak najkorzystniej dla wszystkich stron przeprowadzić trasę gazociągu. Transparentny dialog ze społecznością prowadzony jest od samego początku inwestycji na całej trasie gazociągu, tj. w Dzielnicy Wilanów oraz gminie Konstancin” – przekazało centrum prasowe.

„Czekamy wcia?z˙ na wyniki wrześniowych konsultacji społecznych, które Inwestor obiecał nam udostępnic´. Chcemy byc´ traktowani podmiotowo, poniewaz˙ reprezentujemy naszych mieszkańców. Nie może byc´ mowy o planach i działaniach spółek państwowych na terenie Wilanowa bez udziału lokalnego samorządu” – wskazał przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów Hubert Kro´lak. Zaznaczył, że radni liczą na dialog oparty na solidnych merytorycznych argumentach i wzajemnym szacunku. „Rozumiemy potrzebe? budowy gazociągu do EC Siekierki, ale wszystko musi odbyc´ sie? na zasadach partnerskich, z poszanowaniem prywatnej własności, dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego naszej dzielnicy. Tylko wtedy ta inwestycja będzie możliwa do zaakceptowania” – skomentował radny Hubert Kro´lak.

Jak podkreśla inwestor, budowa gazociągu ma ważny walor proekologiczny, „polegający na dostarczaniu gazu ziemnego (w przyszłości być może także w mieszance z zielonymi gazami jak biometan czy wodór) do EC Siekierki”. „Pozwoli to wyłączyć część z eksploatowanych dotąd bloków węglowych. Obniżenie ilości spalanego węgla w miksie paliwowym EC Siekierki umożliwi zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery” – wyjaśniło PGNiG Termika.

Z aspektami ekologicznymi zgadzają się wilanowscy radni, jednak nadal uważają, że nowy przebieg gazociągu jest złym pomysłem. „Wiemy, jak ważne jest odejście od węgla. Zasilenie EC Siekierki gazem to dobra inwestycja. Ale trzeba brać pod uwagę głosy mieszkańców. Uważamy, że ta inwestycja może przejść przez Wilanów, ale z zachowaniem dotychczasowych ustaleń planistycznych” – podsumował radny Hubert Kro´lak.

źródło pap fot. warszawa.tvp

Zobacz podobne

100-metrowy słup ognia po erupcji wulkanu błotnego na Morzu Kaspijskim

BS

Grecja oskarża Turcję o próbę eskortowania motorówki z migrantami na greckie wody

BS

Dar Młodzieży wyrusza dzisiaj w półroczny rejs

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie