Polski Portal Morski
Aktualności Ważne

W portach Szczecin i Świnoujście rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej rozpoczęta

W grudniu ub. roku Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. podpisał z Korporacją Budowlaną DORACO umowę na wykonanie prac w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”. Wykonawca wkroczył już na teren inwestycji. Za chwilę rozpoczną się prace w oparciu o specjalny harmonogram określający poszczególne etapy i obszary realizacji zadania. 

Ciągłość pracy portu będzie w 100 proc. zapewniona

Zadanie inwestycyjne toczyć się będzie obok codziennych prac w porcie, stąd Korporacja Budowlana DORACO przygotowując się do tej realizacji zaplanowała prace w taki sposób, aby porty mogły nieprzerwanie funkcjonować podczas robót budowlanych. 

Wielki proekologiczny projekt

Prowadzone prace uporządkują i uzupełnią infrastrukturę techniczną we wszystkich rejonach portu w Szczecinie i Świnoujściu. Zapewni to optymalizację zużycia nośników energii, poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska i dostosowanie w tym do obowiązujących norm i przepisów. Stąd to zadanie inwestycyjne można nazwać wielkim proekologiczny projektem. 

W jego ramach na Terminalu Promowym w Świnoujściu wykonano już jeden z odcinków przyłącza elektrycznego biegnącego po terenach będących we władaniu miasta. To działanie zapewnia zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz ma ograniczyć ryzyko awarii i przestojów promów. W efekcie zwiększy się funkcjonalność Terminala Promowego w Świnoujściu. 

Co niezwykle ważne, ta proekologiczna inwestycja umożliwi zasilanie promów w energię elektryczną z sieci lądowej (bez pomocy agregatów), czym zmniejszy oddziaływanie terminalu na środowisko, w szczególności w zakresie emisji szkodliwych związków siarki i azotu oraz uciążliwego hałasu.

Warto dodać, że DORACO po raz drugi zrealizuje możliwość zasilania promów prądem podczas ich  postoju w porcie, bowiem jako pierwsza w Polsce wykonała taką instalację przy budowie Publicznego Terminala Promowegow Gdyni.

Po wykonaniu inwestycji porty w Szczecinie i Świnoujściu będą przyjazne środowisku z efektywną infrastrukturą techniczną. Oprócz możliwości zasilania promów z lądu zyskają uporządkowaną gospodarkę ściekową oraz niezawodne i ekonomiczne dostawy wody i ogrzewania. Będzie nowocześnie, czysto i przede wszystkim taniej w eksploatacji. 

Szczegóły techniczne inwestycji

Inwestycja objęta jest bardzo szerokim zakresem prac, są to m.in.:

 1. budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej obejmującej: 
 1. Sieci wodociągowe
 • Port Szczecin – 2,5 km rurociągów
 • Port Świnoujście – 1,4 km rurociągów
 1. Sieci ciepłownicze i gazowe
 • Port Szczecin – 2,6 km ciepłociągów
 • Port Świnoujście – 1,2 km ciepłociągów
 1. Kanalizację sanitarna i wód opadowych 
 • Port Szczecin – 10 km rurociągów
 • Port Świnoujście – 2,8 km rurociągów sanitarnych
 1. Sieci elektroenergetyczne
 • Port Szczecin – 19,5 km kabli SN i 2.7km kabli nn; 7 stacji transformatorowych SN 15kV do zbudowania; 3 stacje transformatorowe SN 15kV do demontażu; 2 rozdzielnie SN 15kV do modernizacji
 • Port Świnoujście – 42,5 km kabli SN i 2,4km kabli nn; 1 stacja transformatorowa SN 15kV do zbudowania; 1 stacja transformatorowa SN 15kV do demontażu; 2 rozdzielnie SN 15kV do modernizacji; w ramach systemu Shore Connection: 1 stacja przekształtnikowa 3MVA 15/11kV do zbudowania, 5 stacji brzegowych 3MVA 15/11kV do zbudowania, 11 brzegowych punktów zasilania 11kV do zbudowania, 2 żurawiki mobilne 11kV do zbudowania
 1. Sieci teletechniczne (m.in. modernizacja systemu monitoringu oraz budowa od podstaw systemu telemetrycznego, automatyzacja obsługi bram wjazdowych)
 • Port Szczecin – 38 km kabli
 • Port Świnoujście – 36 km kabli
 1. Sieć wody ppoż./technicznej
 • Port Szczecin – 2,5 km rurociągów wody pitnej
 • Port Świnoujście – 1,4 km rurociągów wody pitnej, 2,9 km rurociągów wody technicznej
 1. System SCADA:

Port Szczecin oraz Port Świnoujście zapewnienie monitorowania sieci elektroenergetycznej po stronie nn i SN oraz ustandaryzowanie systemu monitoringu, m.in. w zakresie wykrywania usterek oraz anomalii w systemie zasilania, identyfikacji uszkodzeń, gromadzenia i analizy danych historycznych.  

b) wykonanie niezbędnych wyburzeń i rozbiórek, 

c) wykonanie wszelkiej niezbędnej infrastruktury technicznej, potrzebnej do prawidłowego   funkcjonowania (np. drogi dojazdowe, obrukowania, bariery ochronne, itp.), 

d) zaprojektowanie i wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu, itp., 

e) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją. 

Inwestycja realizowana jest w związku z zawartą umową o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0074/19-00 projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”, nr POIS.03.02.00-00-0074/19 w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Jej koszt to 141,5 mln zł brutto. Roboty mają zostać zakończone do dnia 31.10.2023 roku.

Źródło/fot.: ZMPSiŚ

Zobacz podobne

Wiceminister: inwestycja prowadzona na Odrze nie zostanie zatrzymana

BS

Podpisano umowę na rozbudowę dróg i torów w rejonie Nabrzeża Przemysłowego w Porcie Gdańsk

KM

Ukraina traci dziennie 170 mln USD z powodu braku dostępu do portów

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie