Polski Portal Morski
Aktualności Technologie

PGNiG podpisało umowę na dofinansowanie projektu Hy-Chess

Konsorcjum w składzie: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA – lider konsorcjum, Politechnika Śląska – partner konsorcjum oraz Instytut Technologii Paliw i Energii – partner konsorcjum podpisało umowę na dofinasowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju innowacyjnego projektu energetycznego w ramach pierwszego konkursu NOWE TECHNOLOGIE W ZAKRESIE ENERGII w obszarze tematycznym „T3. Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru”. Umowa opiewa na pełną wnioskowaną kwotę dofinansowania, która wynosi 34,3 mln złotych. Całkowity budżet projektu wyniesie 120 mln złotych.

O uzyskaniu najwyższej oceny ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informowaliśmy 11 kwietnia bieżącego roku. Projekt o akronimie Hy-Chess pt. System wytwarzania wodoru oraz syntetycznego gazu ziemnego z funkcjonalnością w zakresie wytwarzania oraz magazynowania energii elektrycznej, zakłada zaprojektowanie, a następnie budowę demonstratora hybrydowego magazynu energii z wykorzystaniem podsystemu produkcji zielonego wodoru, podsystemu produkcji syntetycznego gazu ziemnego (SNG), podsystemu produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem tlenowego spalania oraz podsystemu magazynowania energii w sprężonym dwutlenku węgla. Planowanym obszarem wdrożenia hybrydowych magazynów energii są klastry energetyczne.

Implementacja hybrydowych systemów energetycznych to jedno z niewielu rozwiązań, które pozwalają optymalnie dekarbonizować gospodarkę. Zaletą takich rozwiązań jest ich niezależność i elastyczność, a także niezawodność. Pozwala to nie tylko na najlepsze dopasowanie systemu do specyficznych potrzeb Klienta, ale również na maksymalne wykorzystanie odnawialnych zasobów energetycznych oraz pełną integrację istniejących aktywów z inteligentnym systemem zarządzania energią, np. w klastrach mówi Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju.

Podpisanie umowy pozwala na rozpoczęcie pierwszego etapu prac – „Opracowanie studium wykonalności” dla proponowanego rozwiązania. Realizacja tego zadania potrwa 9 miesięcy. Opracowane studium wykonalności będzie przedmiotem oceny przez ekspertów NCBiR i w przypadku uzyskania pozytywnej oceny dla najlepszych projektów zostanie uruchomiona kolejna transza finansowania celem realizacji drugiego etapu, który będzie skoncentrowany na budowie i testach instalacji w skali pilotażowej.

Zaproponowane rozwiązanie to technologia, która ma charakter poligeneracyjny i umożliwia zapewnienie kilku produktów jednocześnie, w tym ciepła, odnawialnego gazu syntetycznego i zielonego wodoru, który zgodnie z europejską i polską Strategią Wodorową, ma stanowić jeden z podstawowych nośników energii w niskoemisyjnej gospodarce dodaje Wiceprezes Sekściński.

Warto wspomnieć, że w lipcu bieżącego roku technologia Hy-Chess opracowana przez Zespół z Politechniki Śląskiej została objęta ochroną patentową. To jeden z wielu wynalazków Zespołu zajmującego się od lat technologiami wspierającymi procesy dekarbonizacyjne.

Bardzo dużą zaletą technologii Hy-Chess jest to, że wykorzystuje ona dostępne rynkowo maszyny i urządzenia. Podstawowym jednak wyzwaniem dla budowy systemu wielkoskalowego jest organizacja miejsca dla magazynowania dwutlenku węgla, pełniącego rolę nośnika energii. Doświadczenie w budowie wielkoskalowych magazynów gazu, które ma lider projektu, może pozwolić na budowę wysokosprawnych hybrydowych systemów magazynowania energii elektrycznej, których pojemność osiągać może poziom kilkuset megawatogodzin wyjaśnia prof. Łukasz Bartela z Politechniki Śląskiej.

Technologia Hy-Chess posiada funkcjonalności bardzo dziś pożądane dla przeprowadzenia transformacji energetycznej, takie jak zdolność bilansowania systemu elektroenergetycznego poprzez magazynowanie energii, w tym poprzez wytwarzanie ekologicznych paliw, również na drodze zagospodarowania dwutlenku węgla, co może być kluczowe dla osiągnięcia w 2050 roku tzw. neutralności klimatycznej, zakładanej w strategii rozwoju Europejski Zielony Ład. W pierwszym etapie projektu naszym celem jest udowodnienie nie tylko wykonalności inwestycyjnej, ale w większym nawet stopniu konkurencyjności rynkowej dla proponowanej technologii poligeneracyjnej – dodaje prof. Anna Skorek-Osikowska, również reprezentująca gliwicką Uczelnię i pełniąca w projekcie funkcję kierowniczki B+R.

Własne źródła wytwórcze, magazynowe, możliwości dekarbonizacyjne, a zwłaszcza produkcja i dystrybucja zielonego wodoru będą stanowić istotne elementy działalności biznesowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w przyszłości. Zgodnie z założeniami konkursu prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt będzie realizowany w trzech fazach, z których każda podlega ocenie NCBR i bazując na osiągniętych efektach, podejmowana jest decyzja o kontynuacji lub zaprzestaniu projektu. Pierwsza faza polega na opracowaniu studium wykonalności i podlega ocenie merytorycznej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w drugiej stworzona zostanie instalacja pilotowa, a w trzeciej budowany demonstrator technologii o mocy 5 MW. Demonstrator będzie zlokalizowany w Oddziale PGNiG w Odolanowie.

Źródło: PGNiG Fot.: Pixabay

Zobacz podobne

Ukraina/ Prezydent Zełenski: rosyjscy terroryści wysadzili zaporę w Nowej Kachowce o godz. 2.50 w nocy

JK

Wiceminister infrastruktury: sytuacja geopolityczna wymusza rozwój transportu na różnych kierunkach

KM

Odnalezione w Vaxholm wraki to okręty wykorzystane do najazdu na Polskę w XVII wieku

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie