Polski Portal Morski
Aktualności

Do marca rząd ma przyjąć program kompleksowego zagospodarowania Dolnej Wisły

Budowę elektrowni wodnej w Siarzewie, czy przystosowanie dolnego odcinka Wisły do IV klasy żeglowności przewiduje program kompleksowego zagospodarowania Dolnej Wisły, który ma być przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale 2023 roku.

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad ustanowieniem przez rząd programu wieloletniego pod nazwą „Kompleksowe zagospodarowanie Dolnej Wisły”. Dokument ma być przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale 2023 roku.

Jak wyjaśniono, dokument będzie odpowiedzią na ratyfikowane przez Polskę w 2017 r. europejskie porozumienie ws. głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (porozumienie AGN). Wśród nich jest międzynarodowa droga wodna E40 – łącząca Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym.

W wykazie podkreślono, że podpisując porozumienie AGN Polska wyraziła intencję do rozwoju i modernizacji wskazanych w tym porozumieniu dróg wodnych. Mają one odpowiadać co najmniej IV klasie żeglowności. Zgodnie z tą klasą m.in. minimalna szerokość szlaku żeglownego wynosi 40 m, a minimalna głębokość tranzytowa 2,8 m.

Objęty zakresem interwencji szlak dolnej Wisły na odcinku od Włocławka do Gdańska stanowi polski fragment międzynarodowej drogi wodnej E40. Rzeka na przedmiotowym odcinku jest zaniedbana i zanieczyszczona. Jej potencjał jest wykorzystany tylko w niewielkiej części, w sposób nieusystematyzowany, co przez dziesięciolecia doprowadziło do obecnego jej stanu charakteryzującego się fragmentaryczną i chaotyczną zabudową” – podkreślono w wykazie. 

Według autorów dokumentu, czyli resortu infrastruktury, brak transportu Drogą Wodną Dolnej Wisły (DWW) powoduje, że wzdłuż jej korytarza oraz na zapleczu portów morskich w Gdańsku, Gdyni i Elblągu nie ma zapewnionego w pełni multimodalnego łańcucha transportowego.

Osiągnięcie w pełni multimodalnego korytarza transportowego łączącego Port Morski Gdańsk z zapleczem lądowym możliwe będzie po zapewnieniu możliwości efektywnego ekonomicznie transportu na DWW. Przystosowanie odcinka drogi wodnej do warunków dających śródlądowemu transportowi wodnemu odpowiednią pozycję w zrównoważonym systemie transportowym kraju wymaga kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych, zgodnego z celami polityki transportowej kraju, a co za tym idzie wypełnienia zobowiązań wynikających z Porozumienia AGN” – dodano w wykazie. 

Autorzy projektu programu wyjaśniają, że program dla Dolnej Wisły ma trzy cele szczegółowe: wzmocnienie integracji portu w Gdańsku z zapleczem lądowym; produkcja energii ze źródeł odnawialnych i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa krajowego systemu energetycznego; poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w ujęciu regionalnym.

Z wykazu dowiadujemy się, że program przewiduje m.in. budowę stopnia wodnego poniżej Włocławka w Siarzewie. Stopień wodny, wraz ze zbiornikiem, położony będzie w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie gmin: Raciążek, Czernikowo, Nieszawa, Waganiec, Bobrowniki, Lubanie, Fabianki i Włocławek. Wyjaśniono, że budowla będzie progiem piętrzącym i nie będzie tamować przepływu wody w rzece.

Program przewiduje ponadto budowę elektrowni wodnej na stopniu w Siarzewie. „Inwestycja, poza produkcją odnawialnej zeroemisyjnej energii elektrycznej, będzie spełniała szereg innych funkcji, związanych przede wszystkim z racjonalnym gospodarowaniem wodami, ale także z zabezpieczeniem mocy startowych dla krajowego systemu energetycznego na wypadek awarii zasilania (blackout). Przyczyni się to do skuteczniejszej realizacji celów współczesnej polityki klimatyczno-energetycznej poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i stabilizacji krajowego systemu energetycznego” – podkreślono.

Stopień w Siarzewie ma też zwiększyć bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku.

W wykazie dodano, że w kontekście wielowymiarowym program przyczyni się do m.in.: rozwoju transportu wodnego śródlądowego; zwiększenia konkurencyjności portów morskich; udrożnienia śluzy żeglugowej na stopniu Włocławek; likwidacji stanu zagrożenia katastrofą stopnia wodnego we Włocławku czy zwiększenia poziomu bezpieczeństwa powodziowego.

Źródło: PAP Fot.: Energa S.A.

Zobacz podobne

PGE S.A. zwiększa możliwości przeładunkowe w Porcie Gdańsk

BS

W połowie września zwodowana zostanie pogłębiarka, budowana na potrzeby szlaku przez Mierzeję Wiślaną

AB

Inwestycje Wód Polskich postępują. Na jakim etapie są poszczególne prace?

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie