Polski Portal Morski
Aktualności

W IV kw. 2022 zysk netto Grupy Orlen wyniósł 8,1 mld zł

Połączona Grupa Orlen wypracowała w czwartym kwartale 2022 przychody na poziomie ponad 100 mld zł, z których 8 proc. to zysk netto w wysokości 8,1 mld zł – poinformowała w piątek spółka. Po raz pierwszy zaprezentowano wyniki uwzględniające działalność czterech firm: PKN Orlen, Energi, Lotosu oraz PGNiG.

W czwartym kwartale 2022 r. Grupa Orlen wypracowała przychody na poziomie 102,3 mld zł, EBITDA LIFO na poziomie 16,1 mld zł i zysk netto w wysokości 8,1 mld zł – poinformowano. Wyniki zostały oczyszczone o jednorazowy zysk na okazyjnym nabyciu PGNiG – dodano.

W komunikacie zaznaczono, że na wynik Grupy Orlen w czwartym kwartale niewielki wpływ miała sprzedaż na stacjach paliw w Polsce, która odpowiadała za ok. 3 proc. zysku operacyjnego EBITDA LIFO. Po raz pierwszy zaprezentowano wyniki uwzględniające działalność czterech firm: PKN Orlen, Energa, Lotos oraz PGNiG.

„Wyniki za czwarty kwartał jednoznacznie pokazują, że połączenie PKN Orlen, Grupy Lotos i PGNiG miało sens i już przynosi wymierne rezultaty. Powstał silny koncern o mocnych fundamentach, gwarantujących stabilność finansową oraz trwałą wartość i potencjał do dalszych zysków dla akcjonariuszy. Mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, kluczowych dla przyszłości Grupy Orlen i polskiej gospodarki” – powiedział cytowany w komunikacie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Dodał, że wypracowane zyski są inwestowane. „Tylko w minionym roku na realizację największego w historii koncernu programu inwestycyjnego przeznaczyliśmy, już jako jedna grupa, rekordową kwotę 19,6 mld zł. W tym roku wzrośnie ona aż do 36 mld zł. To ogromne środki, które w dużej mierze przeznaczymy na skuteczną transformację energetyczną, w tym rozwój energetyki odnawialnej oraz zeroemisyjnej technologii jądrowej. Pozwoli nam to budować długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne Polski” – podkreślił Obajtek.

Dodał, że w efekcie połączenia w tym roku Grupa przeznaczy prawie 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych, takich jak szpitale, szkoły, czy żłobki.

W komunikacie zauważono, że pozytywny wpływ fuzji na wyniki koncernu odzwierciedlają w szczególności: obszar rafinerii, który zanotował wolumenowo o ponad 40 proc. wyższą sprzedaż rok do roku oraz silny segment wydobycia ropy i gazu na świecie z łącznymi zasobami wydobywalnymi 2P na poziomie 1,3 mld boe/d (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej).

W czwartym kwartale ub.r. segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 10,9 mld zł, z czego 3,6 mld zł to wynik przejętej Grupy Lotos. Oceniono, że na rezultat osiągnięty przez ten obszar wpłynęło sprzyjające otoczenie makroekonomiczne. Przerób ropy w rafineriach Grupy Orlen wyniósł 11,2 mt, co oznacza 98 proc. wykorzystania mocy. W czwartym kwartale koncern odnotował wzrost sprzedaży o 43 proc. rdr, w tym sprzedaż benzyny wzrosła o 30 proc., oleju napędowego o 53 proc., LPG o 61 proc., paliwa lotniczego JET o 40 proc., przy niższej sprzedaży COO o (-) 3 proc. W Polsce sprzedaż była wyższa o 75 proc., w Czechach o 14 proc., a na Litwie o 3 proc.

Zysk operacyjny segmentu wydobycia ropy i gazu w ostatnim kwartale wyniósł 6,3 mld zł. Jak wskazano, jest to przede wszystkim korzystny efekt konsolidacji wyników PGNiG i Grupy Lotos, które łącznie kształtowały się na poziomie ok. 6,1 mld zł. Sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła o 73 proc. rdr, w tym: wyższa 7-krotnie była sprzedaż ropy, gazu ziemnego o 3 proc. i kondensatu gazowego o 42 proc. W efekcie przejęcia Grupy PGNiG istotnie wzrosły zasoby ropy i gazu oraz poziom wydobycia, głównie w Polsce i Norwegii. Na koniec roku łączne zasoby ropy i gazu wynosiły 1,3 mld boe.

Pomimo niższego popytu na produkty petrochemiczne w efekcie spowolnienia gospodarczego, segment petrochemii wypracował zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 583 mln zł – przekazano. „Zgodnie z prognozami do 2030 roku, wartość globalnego rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma się podwoić. Dlatego PKN Orlen, zgodnie z założeniami strategicznymi, inwestuje w rozwój aktywów w tym segmencie z naciskiem na nowoczesną petrochemię, w tym recykling” – napisano.

Segment energetyki w ostatnim kwartale 2022 r. osiągnął EBITDA w wysokości 364 mln zł. W tym czasie łączna produkcja w Grupie Orlen wyniosła 3,8 TWh energii elektrycznej i po uwzględnieniu nowych źródeł wytwórczych była o 17 proc. wyższa rdr. Blisko połowa energii została wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii oraz w jednostkach zasilanych gazem.

Segment detaliczny Grupy Orlen osiągnął w czwartym kwartale 2022 r. EBITDA na poziomie 665 mln zł, przy wzroście sprzedaży w Polsce o 6 proc., w Czechach o 5 proc., na Litwie o 2 proc.Na koniec 2022 r. w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowało 3097 stacji paliw, co oznacza wzrost o 216 obiektów rdr. Nowe stacje zostały otwarte głównie w Polsce i na Węgrzech w efekcie realizacji środków zaradczych w ramach przejęcia Grupy LOTOS, a także na Słowacji w wyniku uruchomienia i rebrandingu samoobsługowych stacji przejętych od lokalnej sieci. W sieci Orlen w regionie funkcjonuje łącznie 2459 punktów sprzedaży pozapaliwowej w tym: 1847 w Polsce, 334 w Czechach, 173 w Niemczech, 29 na Litwie i 17 na Słowacji i 59 na Węgrzech. PKN Orlen rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych i obecnie do dyspozycji klientów jest 637 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 493 w Polsce, 125 w Czechach i 19 w Niemczech.

W efekcie zmniejszonego popytu na gaz i spadku wolumenów sprzedaży oraz dystrybucji segment gazu zanotował w czwartym kwartale wynik EBITDA na poziomie minus 2,1 mld zł. Import gazu do Polski w wyniósł w tym czasie 39,7 TWh, w tym 52 proc. stanowiło LNG. W terminalu LNG w Świnoujściu rozładowano 18 statków. Wolumen gazu zmagazynowanego przez Grupę Orlen na koniec 2022 r. wyniósł 28,7 TWh, tym samym stan napełnienia instalacji magazynowych w Polsce osiągnął 97 proc.

W całym 2022 r. Grupa Orlen osiągnęła przychody na poziomie 278,5 mld zł, EBITDA LIFO na poziomie 38,7 mld zł i zysk netto w wysokości 21,5 mld zł. Wyniki oczyszczono o jednorazowy zysk na okazyjnym nabyciu Grupy Lotos i PGNiG.

PKN Orlen to największy koncern multienergetyczny w Polsce, dostarczający paliwa i energię elektryczną. W listopadzie 2022 r. spółka formalnie zakończyła proces przejęcia GK PGNiG, największego dostawcy gazu w Polsce, a wcześniej Grupy Lotos – drugiego w kraju dostawcy paliw. Obie spółki prowadzą działalność poszukiwawczo-wydobywczą ropy naftowej i gazu w Polsce i Norwegii. Do grupy Orlenu należy też Energa – producent energii elektrycznej. Orlen jest także importerem ropy naftowej i paliw do Polski.

Źródło: PAP Fot.: 123RF/PICSEL

Zobacz podobne

Chrzest „Ocelota” i „Tarpana” w strugach deszczu

KM

Przedstawiciele Banku Światowego z wizytą w Szczecinie. Wody Polskie zaprezentowały zaawansowanie priorytetowych inwestycji

KM

Dowódca COM – DKM w polskich kontyngentach wojskowych

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie