Polski Portal Morski
Aktualności Porty

„Rozwój, Organizacja, Uniwersalność” Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics do 2026 r.

Strategia Grupy OT Logistics prezentuje optymalną ścieżkę zrównoważonego rozwoju, która wykorzystuje szanse i perspektywy wzrostu z priorytetem utrzymania stabilności finansowej Grupy Kapitałowej OTL. Hasłem przewodnim strategii jest „ROZWÓJ, ORGANIZACJA, UNIWERSALNOŚĆ”. Zakładane cele finansowe to osiągnięcie w  2027  r. przychodów w wysokości 916 mln zł przy 28% rentowności EBITDA.

– Dokonaliśmy gruntowej analizy otoczenia rynkowego, makroekonomicznego oraz prognoz i kierunków rozwoju branży, przekładając je na szanse i ryzyka dla Grupy OTL w najbliższych latach. W efekcie przyjęliśmy strategię, która jest odpowiedzią na aktualną pozycję Grupy Kapitałowej OTL, uwzględniającą efekty wieloletniego procesu restrukturyzacyjnego, jak również obecną i prognozową sytuację na rynku. Przy jej opracowywaniu wzięliśmy pod uwagę zarówno bardzo duży popyt na usługi świadczone przez Grupę w latach 2022 i 2023, jak również przejściowe osłabienie korzystnych dla Grupy trendów widocznych na początku 2024 r. Strategia Grupy OTL zakłada trzy filary wzrostu – mówi Kamil Jedynak, Prezes OT Logistics.

– Naszą ambicją jest stanie się jak najbardziej uniwersalnym operatorem oferującym pełny łańcuch usług logistycznych opartych przede wszystkim o aktywa portowe z optymalnym wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów biznesowych. Dzięki tym działaniom Grupa OTL planuje utrzymać wysoką dynamikę wzrostu przychodów, rentowności i nakładów inwestycyjnych. Podstawowe cele, które sobie postawiliśmy w perspektywie do 2027 r., to wzrost przychodów do 916 mln zł, poprawa rentowności EBITDA do 28%, przy planowanych nakładach inwestycyjnych w latach 2024- 2026 na poziomie 256 mln zł. Realizację tych celów mają zapewnić zwiększone przeładunki towarów masowych, drobnicowych i ro-ro oraz wyższe wolumeny ładunków przewożonych koleją – dodaje Kamil Jedynak.

W 2023 r. Grupa OTL z sukcesem zakończyła kilkuletnie działania restrukturyzacyjne służące poprawie jej kondycji ekonomicznej. Skonsolidowane przychody Grupy OTL wyniosły 592,3 mln zł w 2023 r., a EBITDA – w  efekcie wzrostu wyników działalności portowej oraz spedycyjnej – wzrosła do 191,63 mln zł.

Hasłem przewodnim strategii zakładającej 3 filary wzrostu jest „ROZWÓJ, ORGANIZACJA, UNIWERSALNOŚĆ”, co  oznacza w szczególności:

  • rozwój pełnego i uniwersalnego łańcucha usług logistycznych, w oparciu o aktywa portowe,
  • modernizację infrastruktury i suprastruktury, w kierunku zapewnienia wysokiej wydajności i jakości usług,
  • dalsze usprawnianie i automatyzację procesów biznesowych.

Cele finansowe Grupy OTL, przedstawione w opublikowanej strategii, zakładają osiągnięcie w 2027 r. 916 mln zł przychodów przy 28% rentowności EBITDA, przy planowanych nakładach inwestycyjnych w tych latach na  poziomie 256 mln zł. Zarząd Grupy zakłada zwiększenie liczby obsługiwanych ładunków, zarówno w  przeładunkach masowych (z 5,7 mln t w 2023 r. do 8,4 mln t w 2027 r.), drobnicowych (z 1,4 mln t w 2023 r. do 2,4 mln t w 2027 r.), jak również ładunków przewożonych koleją (z 1,7 mln t w 2023 r. do 3,2 mln t w 2027  r.).

W Strategii Grupy OTL zostały zaprezentowane cele i działania w głównych segmentach działalności Grupy, które mające na celu dalszy rozwój i umocnienie pozycji uniwersalnych terminali portowych oraz zaoferowanie klientom zintegrowanej i elastycznej usługi transportowo-przeładunkowej. Strategia zakłada też inwestycje modernizacyjne w pozostałe segmenty działalności Grupy.

– Główne inwestycje w OT Port Gdynia to rozbudowa terminala zbożowego oraz rozwój terminala ro-ro. Dzięki tym działaniom możliwe będzie podwojenie raty przeładunkowej i wolumenu przeładunku agro oraz zwiększenie bazy magazynowej i uruchomienie dowozów kolejowych dla produktów tego typu. Umocnienie pozycji naszego portu, jako wiodącego uniwersalnego terminala w Polsce, będzie wspierać zwiększanie przeładunków ro-ro oraz podwojenie przeładunków papieru i celulozy. W OT Port Świnoujście planujemy zarówno inwestycje w rozwój terminali, jak również modernizację procesu rozładunku i załadunku statków. W obu portach prowadzone będą również działania zmierzające do rozszerzenia zakresu obecnie obsługiwanych ładunków o całkiem nowe grupy towarowe  – wylicza Grzegorz Zubrzycki, Wiceprezes OT Logistics.

Strategia uwzględnia także uwarunkowania w ramach obszarów ESG (ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego), a planowane na najbliższe lata inwestycje będą służyły ochronie środowiska. Główne kierunki inwestycji zakładają m.in. wymianę sprzętu na urządzenia spełniające najnowsze normy środowiskowe, inwestycje w nowe linie technologiczne czy instalacje fotowoltaiczne. W  zakresie transportu planowana jest sukcesywna wymiana taboru kolejowego na niskoemisyjny i ekologizacja całego procesu przewozowego.

– Podstawowym założeniem Strategii jest wykorzystanie, udoskonalenie i modernizacja obecnie istniejących zasobów. Zarząd nie wyklucza jednak inwestycji w nowe aktywa, które współgrałyby z założeniami strategicznymi – powiedział Daniel Górecki, Członek Zarządu OT Logistics. Z punktu widzenia naszych akcjonariuszy istotną informacją jest, że w ramach strategii została przyjęta również polityka dywidendowa. Zakłada stałą wypłatę dywidendy w perspektywie długoterminowej w wysokości nie niższej niż 75% zysku netto spółki – dodał Daniel Górecki.

Źródło/fot.: Grupa OTL

Zobacz podobne

17-18 czerwca. Spotkanie ministrów ds. transportu państw Grupy Wyszehradzkiej

BS

Kontenerowy kolos w Porcie Gdynia

KM

Adam Bielan: prezydent Biden w relacjach z Rosją niestety kroczy drogą Baracka Obamy

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie