Polski Portal Morski
Aktualności Klaster Morski

Grupa Azoty z zyskiem netto za II kwartał wyższym o 111 mln r/r

Grupa Azoty odnotowała w II kw. zysk netto na poziomie 168 mln zł, co oznacza wzrost o 111 mln zł względem analogicznego okresu 2020 roku. Na poziomie skonsolidowanym Grupa odnotowała w II kw. 2021 roku przychody ze sprzedaży wysokości 3 173 mln zł, czyli o 904 mln zł więcej r/r. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 361 mln zł (wzrost o 46 mln zł r/r), a marża EBITDA wyniosła 11,4% (obniżenie o 2,5 p.p. r/r).

W ujęciu narastającym Grupa Azoty w okresie 6 miesięcy br. wygenerowała 6 535 mln zł przychodów ze sprzedaży, 766 mln zł wyniku EBITDA i 11,7% marży EBITDA. Były to wartości wyższe wobec ubiegłego roku pod względem zwiększenia przychodów (o 1 162 mln zł), wyniku EBITDA (o 14 mln zł), niższe natomiast na poziomie marży EBITDA (o 2,3 p.p.). Opublikowane wyniki są zgodne z szacunkowymi wynikami opublikowanymi przez Grupę Azoty w drugiej połowie sierpnia br.

Wyniki Grupy Azoty w II kwartale 2021 roku były w głównej mierze pod silną presją kosztową na rynku surowcowym, w tym bardzo wysokimi cenami gazu co było wynikiem wielu czynników zewnętrznych tj. niskiego poziomu dostaw LNG do Europy i decyzji Rosji o niezwiększaniu dostaw gazu na ten rynek, remontu norweskiej infrastruktury gazowej, historycznie niskich poziomów zapełnienia magazynów, a także presji związanej z rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 oraz cenami węgla. Wzrosły również koszty pozyskania innych surowców, wykorzystywanych do produkcji w pozostałych segmentach. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy miały natomiast wzrosty cen większości produktów we wszystkich segmentach.

W niezwykle wymagającym otoczeniu rynkowym od początku 2021 roku, Grupa Azoty odnotowała w II kwartale 2021 wyniki wyższe wobec analogicznego okresu roku ubiegłego, zarówno pod względem zwiększenia przychodów jaki i wyniku EBITDA. Drugi kwartał to kontynuacja trendów wzrostowych w obszarze cen surowców – przede wszystkimi z historycznie wysokimi notowaniami cen uprawnień do emisji CO2 i rekordowymi cenami gazu, które obecnie przekroczyły poziom 50 EUR/MWh. Zarówno gaz, jak i uprawnienia do emisji stanowią przeważającą część kosztów przy produkcji nawozów, stąd też wzrost kosztów w tym zakresie znalazł odzwierciedlenie w cenach nawozów nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej i na świecie. Grupa ma w znaczącym stopniu zabezpieczone potrzeby bilansowe w zakresie uprawnień do emisji CO2, częściowo na lata 2022-2023, a dodatkowo spodziewamy się otrzymania większej liczby nieodpłatnych uprawnień w stosunku do naszych wcześniejszych przewidywań. Marże w segmencie nawozowym były niższe o 2 p.p. Segment Tworzyw odnotował wyraźne odbicie, korzystając ze zwiększonego popytu i osiągając w II kwartale dwukrotnie wyższe przychody w relacji do roku ubiegłego, a także częściowo odbudowując marże. Również Segment Chemia mocno wspierał wyniki Grupy, czego potwierdzeniem jest zwiększony udział w przychodach i najwyższa marża EBITDA w grupie kluczowych segmentów. Produkty OXO i melamina uzyskały dużo wyższą dynamikę przychodów niż w I kwartale bieżącego roku – podsumowuje Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Nawozy
Segment Nawozy odnotował w II kw. 2021 roku przychody w wysokości 1 642 mln zł wobec 1 401 mln zł rok wcześniej, uzyskując marżę EBITDA w wysokości 9,4%, podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża ukształtowała się na poziomie 11,5%. W okresie I półrocza 2021 roku wyniki segmentu kształtowały się na poziomie 3 661 mln zł przychodów i 11,3% marży EBITDA, czyli odnotował poprawę przychodów i pogorszenie marży (3 328 mln zł przychodów i 13,6% marży EBITDA w porównywalnym okresie 2020 roku). Wyniki segmentu były kształtowane przez wysokie ceny gazu oraz wyższe ceny nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych, jako wynik z jednej strony presji spowodowanej wzrostem notowań mocznika, który wyznacza ścieżki notowań pozostałych produktów nawozowych, głównie AN, a z drugiej strony – sytuacją na rynku światowym, tj. nadwyżką popytu nad podażą, niskim stanem zapasów oraz wysokimi notowaniami płodów rolnych.

Tworzywa
Segment Tworzywa wypracował w II kw. br. przychody na poziomie 456 mln zł (wzrost o 237 mln zł r/r) przy marży EBITDA w wysokości 5,6% (wobec marży na poziomie minus 9,0% w analogicznym okresie 2020 roku). W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 842 mln zł (wzrost o 251 mln zł r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 4,0% (wzrost o 7,6 p.p. r/r). Wyższy popyt – względem odpowiadającego mu okresowi roku poprzedniego – na rynkach głównych zastosowań skutkował wzrostem cen poliamidu. Znaczący wpływ na koszty ponoszone w segmencie miały wyższe ceny głównych surowców do produkcji, tj. ceny benzenu i fenolu – jako efekt ich ograniczonej dostępności na rynku (m.in. efekt awarii u głównych producentów) i niekorzystnych zmian popytowo-podażowych na rynku europejskim.

Chemia
W porównaniu do roku ubiegłego segment Chemia odnotował w II kw. bieżącego roku zwiększenie przychodów do poziomu 896 mln zł (tj. o 68,9% r/r) przy jednoczesnym obniżeniu marży EBITDA o 9,2 p.p. do poziomu 11,3%. Narastająco przychody i marża EBITDA ukształtowały się na poziomie odpowiednio 1 712 mln zł (obniżenie o 40,8% r/r) i 10,6% (obniżenie o 6,0 p.p. r/r). W Segmencie Chemia wyższe przychody w ujęciu r/r były skutkiem wysokiej dynamiki wzrostu ilości sprzedaży (szczególnie plastyfikatory, melamina, NOXy i mocznik techniczny) i cen wszystkich kluczowych produktów segmentu. Negatywnie na osiągane marże oddziaływały znaczące wzrosty cen surowców: propylenu, kwasu tereftalowego,.


Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa intensywnie rozwija się nie tylko na rynku polskim, ale również poza granicami kraju. Istotnym krokiem w tym kierunku było przejęcie w 2018 roku Grupy Compo Expert, jednego z czołowych graczy światowego rynku nawozów specjalistycznych. Jednym z filarów strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

źródło mat.prasowy/ fot. Grupa Azoty

Zobacz podobne

Yara rozpocznie eksploatację pierwszego na świecie w pełni bezemisyjnego kontenerowca

BS

Zakończenie praktyk morskich na ORP Wodnik

MZ

Terminal kontenerowy w Świnoujściu powstanie, kwestia – w jakiej perspektywie!

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie