Polski Portal Morski
Aktualności

Inwestycja dotycząca biometanowni. ORLEN Południe i PGNiG utworzą spółkę

ORLEN Południe i PGNiG wspólnie utworzą spółkę, która zainwestuje w rozwój sieci nowoczesnych biometanowni. ORLEN Południe będzie miał w niej 51 proc., a PGNiG 49 proc. udziałów. 

Pozytywną decyzję w sprawie powołania spółki wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pozwala ona przystąpić do opracowania struktury i zasad funkcjonowania nowego podmiotu. Realizacja programu biogazowego wpisuje się w strategię ORLEN2030, zakładającą rozwój nisko- i zeroemisyjnej energetyki. Działalność spółki, którą utworzą ORLEN Południe i PGNiG, będzie opierać się przede wszystkim na pozyskiwaniu i budowie instalacji biometanowych, rozwoju technologii wykorzystywanych do wytwarzania biometanu, a także produkcji, obrocie i stosowaniu biometanu w różnych obszarach działalności Grupy ORLEN i PGNiG.


– Dbamy, aby wszystkie inwestycje prowadzone były z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i w ten sposób konsekwentnie zwiększamy wartość rynkową Grupy ORLEN. Realizacja programu biogazowego to ważny element strategii ORLEN 2030, który wzmacnia nasze kompetencje w obszarze energetyki odnawialnej, a także przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dlatego w pełni wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby przyspieszyć budowę sieci nowoczesnych biometanowni – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.


Biometanownie to instalacje produkujące biometan, czyli biogaz pochodzący z odnawialnych źródeł energii, o parametrach gazu ziemnego. Biometan powstaje poprzez oczyszczanie biogazu głównie z dwutlenku węgla oraz związków siarki i azotu. Może służyć jako paliwo do produkcji biowodoru i być wykorzystywany w transporcie oraz – po zmieszaniu z gazem ziemnym – dostarczany gazociągami do odbiorców wykorzystujących tradycyjne paliwo gazowe, a także gromadzony w magazynach gazu.


– Powstanie wspólnego podmiotu odpowiedzialnego za stworzenie bazy produkcyjnej biometanu to kolejny, ważny krok w stronę dywersyfikacji źródeł energii odnawialnej w Polsce. Dzięki kompetencjom i doświadczeniu Grupy Kapitałowej PGNiG, nowa spółka ma szansę wnieść istotny wkład w rozwój segmentu gazów odnawialnych, które będą stopniowo „zazieleniać” paliwo oferowane naszym odbiorcom. To część odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoi krajowy rynek gazu, w związku z koniecznością dalszej redukcji poziomu emisyjności krajowej gospodarki – dodaje Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG.


ORLEN Południe nabył do tej pory trzy biogazownie. Pierwszą jest instalacja działająca w Konopnicy, w gminie Rawa Mazowiecka. Następnie spółka sfinalizowała zakup biogazowni rolniczej w miejscowości Wojny-Wawrzyńce, w gminie Szepietowo. W planach jest rozbudowa tych instalacji i przekształcenie ich w biometanownie wytwarzające biometan, który potencjalnie mógłby zostać wykorzystany do produkcji zielonego wodoru.
Trzecią biogazownię ORLEN Południe zakupił w gminie Jeżewo w województwie kujawsko-pomorskim. Instalacja, o mocy 1,8 MWe, produkuje energię elektryczną z przeznaczeniem na lokalny rynek. Spółka planuje do 2024 roku rozbudowę zakładu o dodatkowe zbiorniki fermentacyjne, co pozwoli zwiększyć moc instalacji do 3,2 MWe. Z kolei doposażenie jej w urządzenia i instalacje do przekształcenia biogazu w biometan umożliwi produkcję ok. 8 mln m3 biometanu rocznie.


Razem z biogazownią w Jeżewie ORLEN Południe przejął zakład utylizacji odpadów, którego zdolności przerobu wynoszą 150 tys. ton odpadów rocznie, w tym ok. 15,5 tys. ton odpadów poubojowych. Posiadanie własnego zakładu utylizacji odpadów wyróżnia ten obiekt na polskim rynku biogazowym.
Z kolei PGNiG jest zainteresowane m.in. dodawaniem biometanu do gazu ziemnego i przesyłem mieszanki sieciami dystrybucyjnymi należącymi do Grupy. W tym celu spółka opracowała standard jakości biometanu, który może być wprowadzany do sieci, a także warunki przyłączenia biometanowni i wzór umowy dystrybucyjnej.

Źródło: https://tp.com.pl/artykul/inwestycja-dotyczaca/1273292 Fot.: PKN Orlen

Zobacz podobne

Torpeda już unieszkodliwiona

JJ

Podpisanie porozumienia ze Słowińskim Parkiem Narodowym

KM

Podpisano umowę na budowę Drogi Czerwonej

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie