Polski Portal Morski
Aktualności

Komisje senackie opowiedziały się za przyjęciem tzw. ustawy terminalowej

Połączone komisje senackie opowiedziały się we wtorek za przyjęciem tzw. ustawy terminalowej z dwiema poprawkami. Nowelizacja wprowadza uproszczony tryb przenoszenia koncesji m.in geologicznych i górniczych w związku z przygotowywaną fuzją Orlenu i PGNiG.

We wtorek podczas wspólnego posiedzenie senackie Komisje Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności opowiedziały się za przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach dotyczących terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o ustawy: o drogach publicznych, o odpadach wydobywczych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz prawo geologiczne i górnicze.

„Projekt ustawy wprowadza uproszczenie procedur przenoszenia koncesji, ale jednocześnie zapewnia skuteczny nadzór i kontrolę nad decyzjami administracyjnymi. Ta ustawa jest kluczowa dla funkcjonowania terminala w Świnoujściu. Obecnie jako podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji w ustawie jest wskazane Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Nie ukrywamy, że jednym z ważnych obszarów, do którego ta ustawa będzie się odnosiła jest planowana fuzja Orlenu i PGNiG i ułatwienie w zakresie przenoszenia koncesji” – poinformował wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Zwrócił uwagę, że dla wszystkich koncesji, które są w posiadaniu podmiotu gospodarczego będzie prowadzone jedno postępowanie w miejsce kilkunastu lub nawet kilkuset odrębnych postępowań.

Nowelizacja ustawy ma m.in. umożliwić realizację inwestycji towarzyszących w terminalu LNG w Świnoujściu przez następców prawnych PGNiG lub spółki zależne i ich następców prawnych.

Projekt przewiduje ponadto możliwość przenoszenia koncesji poszukiwawczych i wydobywczych uzyskanych przez PGNiG.

Wiceminister Maciej Małecki podkreślił także, że projekt zmian ustawowych jest korzystny i dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, i dla fuzji PKN Orlen z PGNiG.

„Jest 250 koncesji, które posiada PGNiG, i tu mówimy o 13,5 tys. decyzji i aktów administracyjnych związanych z działalnością koncesyjną. W związku z tym niemożliwe jest, w takiej skali, przeniesienie tego bez jakichkolwiek zawirowań, ale te przepisy będą też dawały możliwość ułatwień administracyjnych dla innych podmiotów” – zaznaczył Małecki

Wiceminister klimatu i środowiska Małgorzat Golińska dodała z kolei, że ustawa wchodzi wprost w kompetencje Głównego Geologa Kraju, ale zapisy tam zawarte są zgodne z polityką tego urzędu.

„Choć jednym z elementów tej ustawy jest wprowadzenie uproszczonej procedury przenoszenia koncesji geologicznych i górniczych to jednak to uproszczenie odbywa się bez uszczerbku dla zapewnienia aktywnego nadzoru organu koncesyjnego nad procesem zmiany adresata koncesji i organ koncesyjny zachowa pełną kontrolę nad procesem przechodzenia koncesji” – podkreśliła wiceminister.

Wskazała, że organ koncesyjny może w drodze decyzji zgłosić sprzeciw. Może to zrobić w sytuacji gdy podmiot nie spełnia określonych w ustawie prawo geologiczne i górnicze warunków. Może też zgłosić taki sprzeciw, jeżeli przejęcie koncesji byłoby sprzeczne z interesem publicznym szczególnie, jeśli jest to związane z bezpieczeństwem państwa lub środowiska, w tym z racjonalnym gospodarowaniem złożami kopalin – podkreśliła Golińska.

„W procesie przekazywani koncesji podmiot będzie musiał przejść postępowanie kwalifikacyjne przy udziale Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Procedura uproszczonego przenoszenia koncesji nie będzie dotyczyła nowopowstałych spółek a jedynie już istniejących. Tylko w ich przypadku organ będzie mógł zweryfikować, czy te podmioty spełniają warunki określone w ustawie prawo geologiczne i górnicze” – poinformowała Małgorzata Golińska.

Biuro Legislacyjne przedstawiło dwie poprawki do nowelizacji. Obie dotyczyły zmian w ustawie prawo geologiczne i górnicze i obie zostały przyjęte przez komisje. M.in. ta, że to podmiot będący następcą prawnym podmiotu posiadającego koncesje będzie zobowiązany w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia powodującego przejście praw i obowiązków z koncesji, przedstawić właściwemu organowi administracji geologicznej dowody potwierdzające ten fakt.

źródło PAP/ fot.Cemex

Zobacz podobne

„Planeta I” na kolejnych próbach morskich

Autor

Litwa/ Sankcje na Białoruś zmniejszą eksport potażu z tego kraju przez Kłajpedę

KM

USA/ Po raz pierwszy w historii kobieta obejmie dowództwo nad lotniskowcem

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie