Polski Portal Morski
Aktualności Offshore Żegluga

Senat za nowelą ustawy poprawiającą bezpieczeństwo żeglugi

Senat opowiedział się w czwartek za nowelą ustawy poprawiającej bezpieczeństwo żeglugi z dziesięcioma poprawkami senackiej Komisji Infrastruktury. Ustawa ma m.in. umożliwić budowę portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

Za ustawą było 96 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Senatorowie przyjęli wszystkie dziesięć poprawek, które przedstawiła Komisja Infrastruktury.

Senator Alicja Zając (PiS) w sprawozdaniu wskazała, że „istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa posiada funkcjonowanie odpowiedniej infrastruktury, służącej do przeładunków nośników energii w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej”.

„Skarb Państwa nie posiada aktualnie instrumentów prawnych, pozwalających na skuteczną ingerencję w procesy własnościowe w spółkach handlowych, w których władaniu pozostają nieruchomości położone w granicach portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których nie posiada on jednocześnie większości udziałów lub akcji” – powiedziała.

Senator Zając wskazała, że „procesy te mają istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa”. Podkreśliła, że Sejm przyjął ustawę 439 głosami „za”, nie było głosów przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu, co „świadczy o randze tej ustawy”.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw ma poprawić bezpieczeństwo żeglugi, zwiększyć efektywność działań administracji morskiej oraz usprawnić funkcjonowanie systemu ochrony żeglugi i portów. Chodzi także o umożliwienie budowy portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

Według projektodawców najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie to: doprecyzowanie zadań i zakresu odpowiedzialności naczelnego i terenowych organów administracji morskiej, wprowadzenie obowiązkowych audytów i inspekcji doraźnych po zatrzymaniu statku w obcym porcie ze względu na uchybienia dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy, wprowadzenie obowiązkowego audytu w stosunku do armatora po zatrzymaniu jego dwóch statków w okresie 24 miesięcy.

Zgodnie z ustawą, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) zostanie upoważniona do zakupu wyposażenia o przeznaczeniu wojskowym (np. noktowizorów czy lornetek), produkowanego przez rodzimych przedsiębiorców, w które wyposażone zostały m.in. formacje wojskowe realizujące zadania poszukiwawcze i ratownicze na morzu.

Projektodawcy zwrócili ponadto uwagę, że zmiana umożliwi dyrektorom urzędów morskich wydawanie zarządzenia w celu umożliwienia testów statków autonomicznych, nieposiadających załogi (tzw. MASS) oraz określenia zasad przeprowadzania takich testów.

Jedna z przyjętych przez Sejm poprawek ma w założeniu wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa gazoportu w Świnoujściu. Aby zapobiec poważnemu niebezpieczeństwu grożącemu terminalowi, ograniczyć je lub usunąć „właściwy miejscowo wojewoda, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej oraz kierownika właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, może wprowadzić czasowy zakaz przebywania na 36 określonym obszarze w odległości do 200 m od granicy nieruchomości, na której znajduje się ten terminal”.

źródło PAP/ fot. Port Gdynia

Zobacz podobne

Finanse, kapitał, gospodarka a niepewność geopolityczna

BS

Tytuł „Line Honour” w regatach Gotland Runt dla załogi I Love Poland

BS

Zaawansowanie prac przy budowie trzeciego nabrzeża w Baltic Hub

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie