Przejdź do treści

Grupa Orlen: energia z morskiej farmy wiatrowej trafi do krajowej sieci

Spółka Baltic Power z Grupy Orlen podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim.
Największe zmiany i inwestycje w polskiej energetyce w 2020 roku

2020 rok zapisze się pod hasłem nowej polityki energetycznej do 2040 roku. Wyznaczenia kierunku, w którym będzie zmierzała Polska – zeroemisyjnego systemu elektroenergetycznego opartego przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii oraz energetyce jądrowej.

Bez poprawek do ustawy o offshore w senackej komisji
Senacka komisja nadzwyczajna ds. klimatu opowiedziała się w poniedziałek za przyjęciem bez poprawek ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej. Dodatkowo Senat wystąpi z oddzielną inicjatywą ustawodawczą, by poprawić znalezione w ustawie nieścisłości. Biuro Legislacyjne Senatu...
Tauron i OW będą inwestować w spółki posiadające projekty farm wiatrowych na Bałtyku

Grupa energetyczna Tauron zamierza inwestować w spółki związane z portugalsko-francuską firmą OW Offshore, posiadające projekty farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Na podobnych zasadach OW ma inwestować w chcące budować farmy wiatrowe na Bałtyku spółki Taurona.

Zaangażowanie w budowę morskiej energetyki wiatrowej to jeden z elementów realizowanej przez Tauron strategii tzw. zielonego zwrotu.

Sejm o farmach wiatrowych i zmianach w kodeksach
Rządowy projekt ustawy o promowaniu energii z farm wiatrowych na morzu oraz zmiany w przepisach administracyjnych i karnych to punkty, które znalazły się w porządku drugiego dnia posiedzenia Sejmu. Dzisiaj 16.12.2020r. pod drugie czytanie ma zostać poddany projekt ustawy o promowaniu wytwarzania...
Prace wiertnicze na Bałtyku w zw. z budową farmy wiatrowej zostały zakończone
Statek z Grupy Kapitałowej Lotos Petrobaltic z sukcesem zakończył w pierwszym tygodniu grudnia prace wiertnicze na obszarze projektowanej farmy wiatrowej Baltic II, położonej na zachód od Ławicy Słupskiej – poinformowało we wtorek biuro prasowe Grupy Lotos. „Rozpoznanie geologiczne podłoża Bałtyku zostało....
Morskie farmy wiatrowe szansą dla polskich firm!
W rządowym projekcie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych mamy rozdział dotyczący całego łańcucha dostaw materiałów i usług.
Subskrybuj morskie farmy wiatrowe