Polski Portal Morski
Aktualności Inne

Urząd Morski w Szczecinie: plany na 2021 rok

Wśród najważniejszych inwestycji Urzędu Morskiego w Szczecinie, które będą kontynuowane w tym roku, jest „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra”. Celem inwestycji jest zmiana parametrów toru wodnego na długości około 62 km, tj. osiągnięcie głębokości 12,5 m.

W 2021 roku będą trwać tam będą prace pogłębiarskie, a urobek będzie odkładany w formie wysp na Zalewie Szczecińskim. Planowane są dalsze prace przy formowaniu wysp i ich obrzeży. W ramach projektu wykonywana jest również modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. W tym roku realizowane będą prace wykończeniowo – instalacyjne oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu bazy (wykonanie dróg, chodników, oświetlenia i zieleni). Inwestycja na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie ma zostać zakończona w pierwszym półroczu 2022 roku.

W 2021 roku kończy się remont tarasów Czerwonego Ratusza. Prace budowlane II etapu inwestycji polegają na renowacji ścian poniżej tarasu i balustrad, renowacji zabytkowych detali, montażu stylizowanego oświetlenia oraz remoncie schodów. Termin zakończenia prac to jesień tego roku.

W tym roku realizowane będą kolejne projekty planistyczne z unijnego Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja i Rozwój” na lata 2014 – 2020, tj. „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – porty w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie”, który dotyczy portu morskiego w Mrzeżynie oraz „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku” – realizowany po zniesionym w kwietniu ubiegłego roku UM w Słupsku, dla portów morskich w Darłowie, Kołobrzegu i Dźwirzynie.

Kolejną ważną inwestycją jest realizowana, z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”. Całkowity koszt projektu wynosi 45.836.431,61 złotych, w tym dofinansowanie z UE, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, to 34.377.323,70 zł. W zakres inwestycji wchodzą następujące zadania: przebudowa falochronu zachodniego i wschodniego wraz z umocnieniem brzegowym wschodnim w Mrzeżynie; rozbudowa pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu wraz z usunięciem dalby, przebudowa nabrzeża Południowego w basenie Rybackim w morskim porcie w Lubinie i przebudowa nabrzeża postojowego Rybackiego w basenie nr 1 oraz nabrzeża postojowego Rybackiego w basenie nr 2 w Trzebieży.

W pierwszej połowie 2021 roku kończy się projekt „Zakup jednostek pływających służących poprawie bezpieczeństwa na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach tej inwestycji zostały już zakupione dwie łodzie pneumatyczne RIB (Rigid Inflatable Boat), służące do kontroli oznakowania nawigacyjnego, inspekcji i kontroli akwenów oraz współdziałania w akcjach ratowniczych, łódź RIB hydrograficzna wraz z wyposażeniem, do prowadzenia pomiarów batymetrycznych i monitorowania głębokości na torach wodnych. W tym roku natomiast zostaną zakupione: stawiacz pław, przeznaczony do obsługi pływającego oznakowania nawigacyjnego, oraz szalanda z refulatorem, do eliminowania wypłyceń i utrzymania bezpiecznych głębokości na torach wodnych. Efektem podejmowanych działań będzie sprawna obsługa oznakowania nawigacyjnego, monitorowania torów wodnych, utrzymanie standardów bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrona środowiska morskiego. Wartość projektu wynosi 18.258.707,17 zł, z czego 85% to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W ramach wieloletniego „Programu Ochrony Brzegów Morskich” w 2021 roku planowane jest m.in. wykonanie sztucznego zasilania plaży w miejscowościach Ustronie Morskie i Kołobrzeg, budowa opasek brzegowych w Międzywodziu i Kołobrzegu, zabezpieczenie zatoki erozyjnej w Jarosławcu, wymiana ostróg w Dziwnowie oraz laserowe skanowanie brzegu. W ramach POBM w 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę ponad 15 milionów złotych.

Ze środków budżetowych Urzędu natomiast zostaną wykonane: zjazd techniczny na plażę oraz sztuczne zasilanie w Międzyzdrojach. Sporządzone zostaną także ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002) i „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) nadzorowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, a także opracowanie projektów planów ochrony dla obszarów NATURA 2000 “Delta Świny” (PLB320002) i “Wolin i Uznam” (PLH320019).

Z kolejnego programu wieloletniego, pod nazwą „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 – 2028”, w roku 2021 będzie realizowane m.in. bieżące utrzymanie pól refulacyjnych, prace czerpalno-refulacyjne na torze podejściowym do Świnoujścia i torze wodnym Świnoujście-Szczecin, budowa ostrogi na polu D, prace remontowe na ostrodze palisadowej w Karsiborze, remont I Bramy Torowej. W tym roku na ten cel przeznaczone jest ok. 15 mln złotych.

W ramach unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w tym roku kontynuowany będzie także projekt „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno”. Realizacja obejmie dwa etapy: sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych, tj. budowę i remont opasek brzegowych, wymianę ostróg brzegowych oraz wykonanie sztucznego zasilania plaży.

Źródło Urząd Morski w Szczecinie

Zobacz podobne

Morska energetyka wiatrowa. 15 kwietnia startuje druga odsłona Forum 590

AB

Wycofanie ze służby ORP Burza

AB

Forum Ekspertów: Jerzy Czuczman – Przemysł stoczniowy: rośnie zatrudnienie, płace też wysokie.

Autor

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie