Polski Portal Morski
nbp
Aktualności Extra Historia Inne

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Niezłomnych” – konkurs

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, z tej okazji razem z Narodowym Bankiem Polskim Oddziałem Okręgowym w Szczecinie zapraszamy Państwa do zapoznania się z postaciami żołnierzy niezłomnych uhonorowanymi  przez NBP monetami w ramach serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”.

W ramach cyklu proponujemy realizację trzech konkursów prezentujących monety z żołnierzami wyklętymi. Do wygrania za każdym razem srebrna moneta kolekcjonerska NBP! Dla czytelników portalu Polska Morska mamy do wygrania 3 srebrne monety z tej serii.

 1. „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”August Emil Fieldorf ps. „Nil”
 2. „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”
 3. „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”Stanisław Kasznica ps. “Wąsowski”

W ramach serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”, której emisję Narodowy Bank Polski rozpoczął w 2017 r. ukazało się już 12 tematów. Seria jest poświęcona pamięci żołnierzy walczących w polskim podziemiu niepodległościowym, antysowieckim i antykomunistycznym.

Więcej na stronie www.nbp.pl/monety oraz w folderach  numizmatycznych.

Konkurs „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” August Emil Fieldorf ps.  „Nil”

Narodowy Bank Polski wprowadził tę monetę  23 lutego 2018 roku.

„Nil”  Działał w Związku Walki Zbrojnej w Warszawie, następnie od 1941 r.w Wilnie i Białymstoku. W sierpniu 1942 r. mianowany dowódcą Kierownictwa Dywersji (Kedywu) Komendy Głównej Armii Krajowej. To on wydał rozkaz likwidacji generała SS Franza Kutschery. W kwietniu 1944 r. zaczął tworzyć głęboko zakonspirowaną organizację „Niepodległość” (NIE), działającą w warunkach spodziewanej sowieckiej okupacji Polski. Rozkazem Naczelnego Wodza Kazimierza Sosnkowskiego z 28 września 1944 r. awansowany na stopień generała brygady. W październiku 1944 r. został zastępcą dowódcy Armii Krajowej, gen. Leopolda Okulickiego. Zajmował to stanowisko do czasu rozwiązania AK 19 stycznia 1945 r.

7 marca 1945 r. sowieckie NKWD aresztowało go w Milanówku pod fałszywym nazwiskiem Walenty Gdanicki. Nierozpoznany jako generał „Nil” został odesłany

z siedziby NKWD we Włochach do Rembertowa, a stamtąd 21 marca 1945 r. wywieziony na Ural do obozów pracy: Bieriozówka, Stupino i Hudiakowo. Po odbyciu kary w październiku 1947 r. powrócił do Polski i zamieszkał pod fałszywym nazwiskiem w Białej Podlaskiej. Do działalności konspiracyjnej nie wrócił. Po krótkich pobytach w Warszawie i Krakowie ostatecznie osiadł w Łodzi.

10 listopada 1950 r. aresztowany w Rejonowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi, przewieziony do Warszawy i osadzony w areszcie przy ul. Rakowieckiej. 16 kwietnia 1952 r. skazany na karę śmierci jako „zbrodniarz faszystowsko-hitlerowski”.

Pytanie konkursowe August Emil Fieldorf  ps. „Nil”

 1. Jaką funkcję pełnił August Emil Fieldorf w 1935 r?

Konkurs „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”

5 grudnia 2018 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł z serii Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”

Podczas wojny obronnej 1939 r.Hieronim Dekutowski ps. „Zapora był ochotnikiem, 17 września przekroczył granicę z Węgrami i został internowany. Z obozu jednak uciekł i przedostał się do Francji, gdzie w Polskich Siłach Zbrojnych walczył z Niemcami. Następnie został ewakuowany do Anglii.

W marcu 1943 r., zaprzysiężony jako cichociemny W nocy z 16 na 17 września 1943 r. w ramach operacji zrzutu cichociemnych („Neon 1”) Hieronim Dekutowski trafił do placówki „Garnek” 103 w okolicach Wyszkowa.Lot z Anglii halifaksem BB-378 „D”, należącym do dywizjonu RAF, trwał 12 godzin i 30 minut. Początkowo Dekutowski dowodził oddziałem AK w Inspektoracie Zamość, broniąc ludność Zamojszczyzny przed wysiedleniami. W styczniu 1944 r. został szefem Kedywu AK w Inspektoracie Lublin − Puławy.

Pytanie konkursowe

 1. Gdzie urodził się „Zapora”?

Konkurs „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” Stanisław Kasznica ps. “Wąsowski”

Narodowy Bank Polski wprowadził tę  monetę 16 kwietnia 2019 roku. „Wąsowski” w wojnie obronnej 1939 r. dowodził plutonem baterii w 7 Dywizji Artylerii Konnej podporządkowanej Wielkopolskiej Brygadzie Kawalerii w składzie Armii „Poznań”.

Walczył w bitwie nad Bzurą, pod Laskami i Sierakowem, bronił Warszawy. Za męstwo odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy.

Po klęsce wrześniowej skupił się na działalności niepodległościowej w tajnej Organizacji Polskiej. W 1942 r. uczestniczył w powołaniu nowej organizacji wojskowej – Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Głównym celem była walka zarówno z Niemcami, jak i Sowietami, zwalczanie wpływów komunistów, a także stworzenie po wojnie Polski jako kraju narodowo-katolickiego.

Kasznica był jednym z tych, którzy nie uznali scalenia z Armią Krajową. W lipcu 1944 r. został szefem Oddziału I Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych. Mimo, że był przeciwnikiem wybuchu Powstania Warszawskiego, walczył na Ochocie. Po upadku Powstania prowadził działalność antykomunistyczną: wojskową, wywiadowczą, polityczną i wśród młodzieży. W sierpniu 1945 r. został p.o. komendanta głównego NSZ. Na przełomie 1945 i 1946 r. wraz z częścią ocalałej kadry wstąpił do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Był jednym z najbardziej poszukiwanych przez UB i NKWD Żołnierzy Wyklętych.

Pytanie konkursowe :

 1. W jakim mieście wpadł  „Wąsowski” w ręce komunistów 15 lutego 1947 roku?

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie!

Regulamin konkursu

 • Konkurs rozpoczyna się 26 lutego 2021 r. i trwa do godziny 24.00 26 lutego 2021 r. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/PolskaMorska
 • W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail
 • By wziąć udział w konkursie należy przesłać poprawną odpowiedź w treści wiadomości na fanpage Polska Morska oraz udostępnić post dotyczący postaci żołnierzy niezłomnych  na swoim profilu wraz z opisem kim dla Ciebie są żołnierze niezłomni.
 • Wśród prawidłowych odpowiedzi wyłonione i nagrodzone zostaną 3 najciekawsze. Zwycięzcy w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia konkursu  zostanie przekazana srebrna moneta kolekcjonerska NBP. Nagroda zostanie przesłana Pocztą Polską. Fundatorem nagród jest Narodowy Bank Polski.
 • Wynik konkursu opublikowany zostanie na Fanpage Polska Morska 1 marca 2021 r. oraz na stronie Polska Morska
 • Organizatorem konkursu jest portal Polska Morska we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim Oddziałem Okręgowym w Szczecinie. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 • Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook
 • Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage Polska Morska
 • Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę
 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania nagród. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku” Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Ponadto informujemy, że:  Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest Gazeta Polska Morska ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) w przypadku zwycięzców: także adres zamieszkania i telefon 5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail redakcja@polska-morska.pl. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail redakcja@polska-morska.pl. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (będą usuwane po przekazaniu ich do sponsora nagrody)

Zobacz podobne

MON: Okręty podwodne typu Kobben są zdolne do bezpiecznego zanurzania i wynurzania

Autor

Informacja w sprawie opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych

Autor

Zaślubiny Polski z morzem. Bezpłatne warsztaty dla dzieci

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie