Polski Portal Morski
Aktualności Offshore

Projekt rozporządzenia ws. koncesji na kolejne projekty offshore gotowy

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało gotowy do podpisu przez ministra projekt rozporządzenia z kryteriami oceny wniosków o kolejne koncesje dla morskich farm wiatrowych. Wśród proponowanych kryteriów jest m.in. wskaźnik transformacji energetycznej.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym ma wskazać kryteria szczegółowe, punktację, minimum kwalifikacyjne itp. przy ubieganiu się przez inwestorów o koncesje na kolejne morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Przyjęto się, że za spełnienie wszystkich kryteriów można będzie maksymalnie uzyskać 100 punktów, a minimum kwalifikacyjne w całym postępowaniu rozstrzygającym wynosi 57 punktów.

Zakłada się podwojenie liczby punktów za kryterium, którego spełnienie zapewni największą efektywność wykorzystania wnioskowanego obszaru.

Projekt wskazuje szczegółowe kryteria w zależności od tego, czy akwen pod planowaną farmę nie jest lub jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

Oceniany będzie stopień dostosowania planowanych terminów budowy i eksploatacji do interesu gospodarki narodowej, w tym realizacji polityki energetycznej państwa (PEP2040).

Ustala się wymagania dla instytucji udzielających gwarancji, a także niezbędne elementy gwarancji oraz umowy poręczenia.

Najwyżej punktowana ma być możliwość realizacji przedsięwzięcia z własnych środków wnioskodawcy, niżej – z kredytów lub pożyczek, najniżej – z dostępnych środków publicznych, w tym dotacji unijnych. Dla udokumentowania możliwości kredytowych realizacji planowanego przedsięwzięcia ze środków pochodzących z kredytów lub pożyczek wnioskodawca powinien przedstawić co najmniej aktualny rating kredytowy, który również będzie poddany ocenie.

Przedmiotem oceny ma być też doświadczenie wnioskodawcy w budowaniu morskich lub lądowych farm wiatrowych, budowaniu i eksploatacji jednostki fizycznej wytwórczej w rozumieniu ustawy o rynku mocy, oraz budowaniu sieci elektroenergetycznych.

Oceniany będzie wkład planowanych przedsięwzięć w realizację unijnych i krajowych polityk sektorowych. Kryteria szczegółowe, to pozytywny wpływ planowanego przedsięwzięcia na transformację energetyczną i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wkład jakościowy w realizację poszczególnych krajowych polityk sektorowych oraz wkład jakościowy w realizację poszczególnych unijnych polityk sektorowych.

Dla morskich farm wiatrowych, w zakresie kryterium dotyczącego pozytywnego wpływu przedsięwzięcia na transformację energetyczną i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, przewidziano punktację w zależności od wskaźnika zaawansowania transformacji energetycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej, do której on należy. Wskaźnik zostanie obliczony według specjalnego wzoru. Wskaźnik ten został tak zaprojektowany, że wyższa punktacja dla przedsiębiorstw, które są w początkowej fazie transformacji energetycznej przestaje mieć miejsce wraz z postępem transformacji energetycznej danego przedsiębiorcy. Taka konstrukcja pozwala unikać niesprawiedliwej transformacji, z której ze względu na systemowe ograniczenia wykluczeni zostaną przedsiębiorcy znajdujący się obecnie na niższym stopniu zaawansowania transformacji

Brak zastosowania tego kryterium mogłoby prowadzić do silnej koncentracji aktywów wytwórczych z OZE a w konsekwencji monopolizacji rynku i wzrostu cen dla konsumentów w przyszłości, prowadząc do ograniczeniem akceptacji społecznej dla procesu transformacji energetycznej.

Celem wskaźnika zaawansowania transformacji energetycznej jest stworzenie szansy uczestnictwa w transformacji energetycznej dla spółek, które są w początkowej fazie transformacji energetycznej. Mimo, że paliwa kopalne zmniejszają obecnie swój udział w strukturze wytwarzania energii elektrycznej, to nadal odgrywają istotną rolę w krajobrazie energetycznym większości państw UE i nie brakuje podmiotów posiadających doświadczenie w tym obszarze. Kryterium odnosi się do całej energii wyprodukowanej przez podmiot, która nie pochodzi z OZE, czyli także np. energii ze źródeł gazowych.

Dodatkowymi kryteriami będą doświadczenie w realizacji projektów związanych z magazynowaniem energii, efektywność wykorzystania obszaru.

Źródło: PAP fot.: Shutterstock

Zobacz podobne

Polsko-brytyjskie rozmowy o transporcie międzynarodowym

MZ

W Świnoujściu powstanie port dla morskich farm wiatrowych

BS

Fundusz Trójmorza, inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego, inwestuje w Port Burgas. 

PL

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie