Polski Portal Morski
Aktualności

Odrzańska Droga Wodna. Inwestycje Wód Polskich to projekt zakrojony na lata

Cel? Bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza Zachodniego i innych regionów przez które Odra przepływa. Konieczność poprawy drożności rzeki spowodowana jest regularnie pojawiającymi się problemami w eksploatacji czyli brakiem pewności, co do bezpieczeństwa w czasie wezbrania wody czy też zależnością od innych zjawisk lodowych. Celem inwestycji prowadzonych na Odrze jest więc nie tylko poprawa żeglowności, ale również podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.  

Na prawie 180 km długości Odra stanowi granicę państwową pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Ten odcinek administrowany jest wspólnie. Ze strony polskiej przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie a ze strony niemieckiej przez Dyrekcję Wodno-Żeglugową Wschód z siedzibą w Magdeburgu. Odcinek ujściowy Odry tworzy skomplikowany układ hydrograficzny.  Rzeka dzieli się tutaj na szereg ramion, odnóg i kanałów, co znacznie utrudnia warunki odpływu.  

Wśród kluczowych inwestycji, które są obecnie realizowane przez PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły znajdują się m.in prace modernizacyjne związane z systemem budowli regulacyjnych na Odrze granicznej i przebudową dwóch mostów. Jeden z nich to most kolejowy na Regalicy w Szczecinie, drugi to most drogowy na Warcie w Kostrzynie nad Odrą. W związku z prowadzoną przez stronę niemiecką przebudową trzeciego obiektu, mostu kolejowego na Odrze, prowadzone są również prace dotyczące przebudowy układu torowego po stronie polskiej. Wzniesienie minimalnego pionowego prześwitu mostów pozwoli na dostosowanie drogi wodnej do parametrów klasy międzynarodowej i umożliwi prowadzenie zimowych akcji lodołamania. To zapewni utrzymanie żeglugi i zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej.

Inwestycja prowadzona na Odrze granicznej, która polega na przebudowie istniejących ostróg i uzupełnieniu systemu regulacji realizowana jest zgodnie z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec. Celem prac jest odtworzenie warunków dla możliwości prowadzenia akcji lodołamania poprzez zapewnienie odpowiedniej głębokości rzeki, stabilizację warunków przepływu i likwidację miejsc zatorogennych. Do końca 2023 roku prace modernizacyjne zostaną przeprowadzone w rejonie pięciu tzw. miejsc limitujących, czyli takich, w których występują obecnie największe utrudnienia dla żeglugi.W tej chwili ponad stuletnie budowle regulacyjne są bardzo zdegradowane a to czyni je nieskutecznymi. Brak aktywnej zabudowy regulacyjnej powoduje duże ryzyko powodzi, rozlania i podtapiania. Odbudowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy regulacyjnej to jedyna możliwość przywrócenia bezpieczeństwa na rzece. Temu właśnie służą podjęte prace inwestycyjne w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Jedną z istotniejszych inwestycji mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na Odrze jest również pogłębienie przekopu Klucz – Ustowo, które miało miejsce w 2021 roku. Ponadto realizowane są prace związane z tworzeniem nowoczesnej infrastruktury postojowo – cumowniczej dla lodołamaczy. Dalbowiska budowane są w 7 lokalizacjach (Szczecin, Zatoń Dolna, Osinów Dolny, Biała Góra, Ługi Górzyckie, Kunice i Pławidło). W trakcie budowy jest także baza postojowa z nabrzeżem cumowniczym dla lodołamaczy w Szczecinie Podjuchach. 

Inwestycje według umów z wykonawcami robót budowlanych powinny zostać ukończone do końca 2023 roku. Łączna wartość przeprowadzanych robót to prawie 700 mln zł. Modernizacje są dofinansowane ze środków Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy, a także ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2021 oraz Instrumentu Unijnego „Łącząc Europę”. W finansowanie nakładów inwestycyjnych są zaangażowane także środki budżetu Państwa oraz środki Wód Polskich i PKP PLK S.A. 

Źródło/fot.: Wody Polskie

Zobacz podobne

Rozpoczęto prefabrykację zasadniczą sekcji doku pływającego dla Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie

KM

PGZ: Rozmawiamy i podpisujemy umowy z wieloma strategicznymi partnerami programu Miecznik

JJ

Gdańsk/ Zaprezentowano aktualny etap prac przy budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

AB

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie